CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 19.12.2014 Predsedajúci: V. Stejskal
16:00:37Zahájení
16:02:181. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:02:18V. Stejskal0Předložení
16:02:52V. Stejskal0Předložení
16:03:54V. Stejskal0Předložení
16:05:46V. Stejskal0Předložení
16:06:30V. Stejskal0Předložení
16:07:132.1. Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení přijatých zastupitelstvem města.
16:07:13V. Stejskal0Předložení
16:07:18Ing. J. Palbuchta0Předložení
16:11:21V. Stejskal0Diskuse
16:11:26Bc. L. Šindelář0Diskuse
16:11:32Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:11:46V. Stejskal0Diskuse
16:11:56Bc. L. Šindelář0Diskuse
16:11:58Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:12:18V. Stejskal0Diskuse
16:12:443.1. Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost Rady města Letovice od 11. 9. do 19. 12. 2014.
16:12:44V. Stejskal0Předložení
16:30:01D. Ottová1Diskuse
16:31:34V. Stejskal0Diskuse
16:31:38D. Ottová1Diskuse
16:32:02V. Stejskal0Diskuse
16:32:44D. Ottová1Diskuse
16:33:02V. Stejskal0Diskuse
16:33:17D. Ottová1Diskuse
16:34:00Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:35:56D. Ottová1Diskuse
16:36:11V. Stejskal0Diskuse
16:38:27D. Ottová1Diskuse
16:39:11V. Stejskal0Diskuse
16:40:55Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:42:24V. Stejskal0Diskuse
16:42:29Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:42:37Vedoucí odboru1Diskuse
16:43:21D. Ottová1Diskuse
16:44:29Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:45:24Vedoucí odboru1Diskuse
16:45:35Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:46:10Vedoucí odboru1Diskuse
16:46:44Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:48:11Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
16:49:33V. Stejskal0Diskuse
16:50:06Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:51:55Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:55:27Mgr. R. Procházka3Diskuse
16:56:06Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:58:45V. Stejskal0Diskuse
16:59:00D. Ottová1Diskuse
16:59:36V. Stejskal0Diskuse
16:59:55Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:00:08V. Stejskal0Diskuse
17:00:284.1 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1985/1 - zahrada v k.ú. Letovice (dle GP nový pozemek p.č. 1985/10 - zahrada o výměře 358 m2), panu Aleši Brabcovi, bytem Letovice, Družstevní 867/18, za cenu 50,- Kč/m2 bez DPH.
17:00:28V. Stejskal0Předložení
17:00:39Vedoucí odboru1Předložení
17:02:27V. Stejskal0Diskuse
17:02:36Vedoucí odboru1Diskuse
17:03:33V. Stejskal0Diskuse
17:03:40Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:03:56V. Stejskal0Diskuse
17:04:194.2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1985/1 - zahrada v k.ú. Letovice (dle GP nový pozemek p.č. 1985/11 - zahrada o výměře 347 m2), panu Pavlu Němcovi, bytem Letovice, Družstevní 867/20, za cenu 50,- Kč/m2 bez DPH.
17:04:19V. Stejskal0Předložení
17:04:21Vedoucí odboru1Předložení
17:04:59V. Stejskal0Diskuse
17:05:07Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:05:18V. Stejskal0Diskuse
17:05:364.3 Zastupitelstvo města neschvaluje vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 785 - trvalý travní porost o výměře 562 m2 v k.ú. Letovice.
17:05:36V. Stejskal0Předložení
17:05:38Vedoucí odboru1Předložení
17:07:35V. Stejskal0Diskuse
17:07:43Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:08:31V. Stejskal0Diskuse
17:08:51Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:09:10V. Stejskal0Diskuse
17:09:52Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:10:12V. Stejskal0Diskuse
17:10:34B. Kuda1Diskuse
17:11:34V. Stejskal0Diskuse
17:11:35Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:11:51V. Stejskal0Diskuse
17:12:08Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:12:28V. Stejskal0Diskuse
17:12:534.4 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 2333/5 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Letovice (dle GP nové p.č. 2333/7) a části pozemků v k.ú. Slatinka p.č. 214/4 - trvalý travní porost o výměře 3 m2 (dle GP nové p.č. 214/6) a p.č. 246/15 - ostatní plocha silnice o výměře 3 m2 (dle GP nové p.č. 246/27), které budou dotčeny stavbou mostů v rámci opravy silnice I/43, do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Ředitelství silnic a dálnic.
17:12:53V. Stejskal0Předložení
17:12:54Vedoucí odboru1Předložení
17:13:50V. Stejskal0Diskuse
17:13:57Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:14:08V. Stejskal0Diskuse
17:14:304.5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1985/1 - zahrada v k.ú. Letovice (dle GP nový pozemek p.č. 1985/12 - zahrada o výměře 726 m2), manž. Sylvě a Bohumilu Kotulanovým, bytem Brno, Vltavská 214/9, za cenu 50,- Kč/m2 bez DPH.
17:14:30V. Stejskal0Předložení
17:15:17Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:15:28V. Stejskal0Diskuse
17:15:474.6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 48/4 - orná půda o výměře 1.281 m2 v k.ú. Meziříčko u Letovic, manž. Jiřímu a Haně Štrajtovým, bytem Meziříčko 97, za cenu 50,- Kč/m2 bez DPH.
17:15:49Vedoucí odboru1Předložení
17:16:26V. Stejskal0Diskuse
17:16:31Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:16:46Vedoucí odboru1Diskuse
17:16:53Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:18:16V. Stejskal0Diskuse
17:18:30Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:18:59Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:20:00Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:20:35Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:21:04Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:21:39Mgr. R. Procházka4Diskuse
17:22:10V. Stejskal0Diskuse
17:22:18RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:23:00V. Stejskal0Diskuse
17:23:01Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:23:47V. Stejskal0Diskuse
17:24:02Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:24:13V. Stejskal0Diskuse
17:24:384.7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 500/1 - ost. plocha ost. komunikace v k.ú. Babolky (dle GP nový pozemek p.č. 500/9 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 51 m2), paní Olze Kobylkové, bytem Letovice, Babolky 15, za cenu 30,- Kč/m2 bez DPH.
17:24:38V. Stejskal0Předložení
17:24:39Vedoucí odboru1Předložení
17:25:23V. Stejskal0Diskuse
17:25:29Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:26:00V. Stejskal0Diskuse
17:26:06D. Ottová1Diskuse
17:26:22Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:26:57V. Stejskal0Diskuse
17:27:29Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:27:42V. Stejskal0Diskuse
17:28:034.8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 129/159 - orná půda o výměře 673 m2 v k.ú. Třebětín u Letovic, za účelem výstavby rodinného domu, panu Jaroslavu Brabcovi, bytem Letovice, Družstevní 867/18, za cenu 485.000,- Kč bez DPH, v souladu s ujednáními uvedenými v textu kupní smlouvy schválené ZM dne 12.3.2009.
17:28:03V. Stejskal0Předložení
17:28:04Vedoucí odboru1Předložení
17:29:18V. Stejskal0Diskuse
17:29:25Vedoucí odboru1Diskuse
17:29:33V. Stejskal0Diskuse
17:29:37Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:29:50V. Stejskal0Diskuse
17:30:105.1. Zastupitelstvo města bere na vědomí hospodaření města za měsíce 1-10 s následujícími údaji:plnění na straně příjmů ve výši 124.243.364,17 Kč, tj. na 116,01 %; plnění na straně výdajů ve výši 110.635.7743,70 Kč, tj. na 86,66 %; plnění na straně financování ve výši 21.214.531,84 Kč, tj. na 103,12 %.
17:30:10V. Stejskal0Předložení
17:30:31Vedoucí odboru1Předložení
17:31:41V. Stejskal0Diskuse
17:31:50Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:32:58V. Stejskal0Diskuse
17:33:195.2. Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 20/2014, 21/2014, 23/2014, 24/2014 a 25/2014 provedená Radou města Letovice.
17:33:19V. Stejskal0Předložení
17:33:20Vedoucí odboru1Předložení
17:33:41V. Stejskal0Diskuse
17:33:57Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:34:21V. Stejskal0Diskuse
17:34:415.3. Zastupitelstvo města schvaluje provedení rozpočtových opatření č. 26/2014 dle písemného materiálu.
17:34:41V. Stejskal0Předložení
17:34:42Vedoucí odboru1Předložení
17:40:29V. Stejskal0Diskuse
17:40:41Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:40:43D. Ottová1Diskuse
17:41:27V. Stejskal0Diskuse
17:42:11Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:42:27V. Stejskal0Diskuse
17:42:465.4. Zastupitelstvo města schvaluje pověření rady města provedením potřebných rozpočtových opatření bez omezení týkajících se hospodaření roku 2014 s tím, že budou dodatečně schváleny na prvním zasedání zastupitelstva města v roce 2015.
17:42:46V. Stejskal0Předložení
17:42:48Vedoucí odboru1Předložení
17:43:35V. Stejskal0Diskuse
17:43:42Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:44:06V. Stejskal0Diskuse
17:44:265.5. Zastupitelstvo města schvaluje přenesení pravomoci na radu města ve věci schvalování rozpočtových opatření týkajících se průtokových transferů (dotací) na straně příjmů i na straně výdajů bez finančního omezení.
17:44:26V. Stejskal0Předložení
17:44:27Vedoucí odboru1Předložení
17:45:42V. Stejskal0Diskuse
17:45:51Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:46:14V. Stejskal0Diskuse
17:46:485.6. Zastupitelstvo města schvaluje přenesení pravomoci na radu města ve věci schvalování rozpočtových opatření do výše 400 tis. Kč na straně výdajů v jednotlivých oddílech a na straně příjmů a financování neomezeně.
17:46:48V. Stejskal0Předložení
17:46:50Vedoucí odboru1Předložení
17:48:21V. Stejskal0Diskuse
17:48:24Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:48:43Vedoucí odboru1Diskuse
17:49:46V. Stejskal0Diskuse
17:49:54Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:50:19V. Stejskal0Diskuse
17:50:395.7. Zastupitelstvo města schvaluje snížení příspěvku na provoz u služby Domov pro seniory o 1 100 tis. Kč a u pečovatelské služby 26,3 tis. Kč
17:50:39V. Stejskal0Předložení
17:50:40Vedoucí odboru1Předložení
17:51:25V. Stejskal0Diskuse
17:51:33Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:51:54V. Stejskal0Diskuse
17:52:146. Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města na období 1-3/2015.
17:52:14V. Stejskal0Předložení
17:52:24Vedoucí odboru1Předložení
17:54:34V. Stejskal0Diskuse
17:54:41Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:54:52Vedoucí odboru1Diskuse
17:55:43V. Stejskal0Diskuse
17:55:47Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:55:57Vedoucí odboru1Diskuse
17:56:44V. Stejskal0Diskuse
17:56:54Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:57:10V. Stejskal0Diskuse
17:57:377.1. Zastupitelstvo města bere na vědomí složení komisí rady města na volební období 2014 - 2018 dle předloženého písemného materiálu.
17:57:37V. Stejskal0Předložení
17:59:28V. Stejskal0Diskuse
17:59:55Občan(ka) města1Diskuse
18:02:47V. Stejskal0Diskuse
18:04:03Občan(ka) města1Diskuse
18:04:54V. Stejskal0Diskuse
18:05:25Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:05:54B. Kuda1Diskuse
18:06:22V. Stejskal0Diskuse
18:08:46Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:10:19V. Stejskal0Diskuse
18:11:01D. Ottová1Diskuse
18:11:27Bc. F. Boček0Diskuse
18:11:33D. Ottová1Diskuse
18:12:05Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:12:38V. Stejskal0Diskuse
18:13:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:13:16V. Stejskal0Diskuse
18:13:26Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:13:47V. Stejskal0Diskuse
18:14:097.2. Zastupitelstvo města schvaluje složení výborů zastupitelstva města na volební období 2014 - 2018 dle předloženého písemného materiálu.
18:14:09V. Stejskal0Předložení
18:14:37Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:16:25V. Stejskal0Diskuse
18:16:43J. Řehoř1Diskuse
18:18:21V. Stejskal0Diskuse
18:19:46Bc. L. Šindelář1Diskuse
18:20:31V. Stejskal0Diskuse
18:20:37Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:22:10Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:22:40V. Stejskal0Diskuse
18:23:23J. Řehoř2Diskuse
18:23:52Mgr. R. Procházka3Diskuse
18:24:54Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:25:15V. Stejskal0Diskuse
18:25:32Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:25:55Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:26:16V. Stejskal0Diskuse
18:26:23Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:26:37V. Stejskal0Diskuse
18:26:39J. Řehoř3Diskuse
18:26:47V. Stejskal0Diskuse
18:26:50Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:27:11V. Stejskal0Diskuse
18:27:40V. Stejskal0Diskuse
18:27:48Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:28:11V. Stejskal0Diskuse
18:28:35V. Stejskal0Diskuse
18:28:39Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:29:21B. Kuda1Diskuse
18:29:54Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:30:54V. Stejskal0Diskuse
18:31:05V. Stejskal0Diskuse
18:31:05Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:31:08V. Stejskal0Diskuse
18:31:35V. Stejskal0Diskuse
18:31:59Mgr. P. Novotný3Diskuse
18:32:28V. Stejskal0Diskuse
18:32:52Mgr. P. Novotný4Diskuse
18:33:14Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:33:42Bc. L. Šindelář1Diskuse
18:34:05V. Stejskal0Diskuse
18:34:34V. Stejskal0Diskuse
18:34:38Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:35:46V. Stejskal0Diskuse
18:36:247.3. Zastupitelstvo města schvaluje složení osadních výborů místních částech města dle předloženého písemného materiálu.
18:36:24V. Stejskal0Předložení
18:36:28Ing. J. Palbuchta0Předložení
18:41:44V. Stejskal0Diskuse
18:41:58Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:42:11V. Stejskal0Diskuse
18:42:23Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:42:43V. Stejskal0Diskuse
18:43:05V. Stejskal0Diskuse
18:43:07Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:43:36V. Stejskal0Diskuse
18:44:12V. Stejskal0Diskuse
18:44:367.4. Zastupitelstvo města schvaluje člena zastupitelstva města Ing. Jiřího Palbuchtu pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změn územního plánu a jeho aktualizaci dle zákona č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu, do konce volebního období.
18:44:36V. Stejskal0Předložení
18:44:58Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:45:25V. Stejskal0Diskuse
18:45:548.100. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního transferu pro: TJ Sokol Letovice ve výši 468 735,00 Kč a pro AFK Letovice ve výši 128 072,00 Kč jako účelovou dotaci z příjmů z loterií a jiných podobných her, která bude finančně poskytnuta v roce 2015.
18:45:54V. Stejskal0Předložení
18:46:04Vedoucí odboru1Předložení
18:48:48V. Stejskal0Diskuse
18:48:52Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:49:38V. Stejskal0Diskuse
18:49:57J. Řehoř1Diskuse
18:50:57Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:51:23V. Stejskal0Diskuse
18:52:18Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:52:48V. Stejskal0Diskuse
18:53:098.101. Zastupitelstvo města schvaluje od 19.12.2014 měsíční odměny neuvolněným funkcionářům, předsedům komisí a výborů, dle nařízení vlády č.37/20003 Sb., ve znění nařízení č. 459/2013 Sb. a předsedům osadních výborů ve výši: členům rady 1.910,- Kč; předsedům komisí a výborů 1.560,- Kč (u jednoho člena rady se jedná o souběh odměn za člena rady a předsedy komise).; předsedům osadních výborů 650,- Kč.
18:53:09V. Stejskal0Předložení
18:53:10Vedoucí odboru1Předložení
18:53:47V. Stejskal0Diskuse
18:53:49D. Ottová1Diskuse
18:54:07Vedoucí odboru1Diskuse
18:54:18D. Ottová1Diskuse
18:54:55V. Stejskal0Diskuse
18:55:14Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:55:48J. Řehoř1Diskuse
18:56:00V. Stejskal0Diskuse
18:57:03Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:57:44V. Stejskal0Diskuse
18:58:46Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:59:588.102. Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici o schvalování účetních závěrek s nabytím účinnosti ode dne schválení.
18:59:58V. Stejskal0Předložení
19:00:00Vedoucí odboru1Předložení
19:01:19V. Stejskal0Diskuse
19:01:23Bc. L. Šindelář1Diskuse
19:01:42Vedoucí odboru1Diskuse
19:02:32Bc. L. Šindelář1Diskuse
19:03:24Vedoucí odboru1Diskuse
19:03:58V. Stejskal0Diskuse
19:04:03D. Ottová1Diskuse
19:04:43Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:05:00B. Kuda1Diskuse
19:05:34Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:05:43Vedoucí odboru1Diskuse
19:06:18Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:06:31V. Stejskal0Diskuse
19:06:568.103. Zastupitelstvo města bere na vědomí kalkulaci a rozúčtování skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2013.
19:06:56V. Stejskal0Předložení
19:06:58Vedoucí odboru1Předložení
19:08:39V. Stejskal0Diskuse
19:08:47Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:09:05V. Stejskal0Diskuse
19:09:248.104. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města Letovice Technické služby Letovice s účinností k 31.12.2014.
19:09:24V. Stejskal0Předložení
19:09:25Vedoucí odboru1Předložení
19:09:50V. Stejskal0Diskuse
19:09:57Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:10:18V. Stejskal0Diskuse
19:10:388.105. Zastupitelstvo města schvaluje převod vyřazené děličky těsta v pořizovací ceně 114.158,-- Kč na zřizovatele Město Letovice.
19:10:38V. Stejskal0Předložení
19:10:39Vedoucí odboru1Předložení
19:11:30V. Stejskal0Diskuse
19:11:32Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:12:00Vedoucí odboru1Diskuse
19:13:10V. Stejskal0Diskuse
19:13:18Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:13:43RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:14:15B. Kuda1Diskuse
19:14:19Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:14:32Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:15:02Vedoucí odboru1Diskuse
19:16:09V. Stejskal0Diskuse
19:16:288.108. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu pro MŠ Letovice, příspěvkovou organizaci, Komenského 671/11, Letovice ve výši 118 514,80 Kč na akci „Přeměna zahrady MŠ Komenského“.
19:16:28V. Stejskal0Předložení
19:16:51Vedoucí odboru1Předložení
19:18:19V. Stejskal0Diskuse
19:18:28Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:18:33K. Válek1Diskuse
19:18:42Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:19:09V. Stejskal0Diskuse
19:19:408.105. Zastupitelstvo města schvaluje převod vyřazené děličky těsta v pořizovací ceně 114.158,-- Kč na zřizovatele Město Letovice.
19:19:40V. Stejskal0Předložení
19:19:44Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:20:24V. Stejskal0Diskuse
19:21:178.107. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb města Letovice, příspěvkové organizace s účinností k 31.12.2014.
19:21:17V. Stejskal0Předložení
19:21:24Vedoucí odboru1Předložení
19:22:29Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:22:55Vedoucí odboru1Diskuse
19:23:03Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:23:20V. Stejskal0Diskuse
19:23:428.109. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o vkladu majetku do hospodaření mezi Městem Letovice a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí na majetek ve výši 2754419,- Kč.
19:23:42V. Stejskal0Předložení
19:23:45Vedoucí odboru1Předložení
19:25:20Bc. L. Šindelář1Diskuse
19:25:32Vedoucí odboru1Diskuse
19:25:34Bc. L. Šindelář1Diskuse
19:25:41Vedoucí odboru1Diskuse
19:26:10V. Stejskal0Diskuse
19:26:16Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:26:36V. Stejskal0Diskuse
19:27:028.201. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti pro účely zřízení a provozování zařízení „Kanalizační sběrač Letovice - Třebětín“ na pozemcích p.č.758/1, 758/28, 925/17, 1218/3, 1218/7, 1218/8, 1218/10, 1345/7, 1345/16, 1345/17, 1345/27, 1345/29, 1345/31, 1345/33, 1345/51, 1737, 1747, 1748, 1750/1 v k.ú. Letovice, LV 2093, za jednorázovou úhradu ve výši 10.868,- Kč bez DPH, pro povinného, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, dle přiloženého textu smlouvy č. 6/2013.
19:27:02V. Stejskal0Předložení
19:27:05Vedoucí odboru1Předložení
19:28:04Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:28:45V. Stejskal0Diskuse
19:28:58Vedoucí odboru1Diskuse
19:29:19V. Stejskal0Diskuse
19:29:26D. Ottová1Diskuse
19:29:48Vedoucí odboru1Diskuse
19:29:52Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:30:15Vedoucí odboru1Diskuse
19:30:59Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:31:33B. Kuda1Diskuse
19:31:55V. Stejskal0Diskuse
19:32:07Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:32:20V. Stejskal0Diskuse
19:32:418.202. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti pro účely zřízení a provozování zařízení „Kanalizační sběrač Letovice - Třebětín“ na pozemcích p.č. 914/1, 219/2, 2087/1 a 2200 v k.ú. Letovice, a p.č. 1132/3 v k.ú. Třebětín u Letovic, za jednorázovou úhradu ve výši 90.682,- Kč plus 21% DPH, tj. celkem 109.725,- Kč, vč. DPH, pro povinného, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, dle přiloženého textu smlouvy.
19:32:41V. Stejskal0Předložení
19:32:43Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:32:59V. Stejskal0Diskuse
19:33:188.203. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Kanalizační sběrač Letovice - Třebětín“ na pozemku p.č. 178/3 v k.ú. Třebětín u Letovic, LV 2381, pro povinného, Ing. Tomáš Prudil, Horní Smržov 136, 679 61 Letovice, Jana Janíková, Horní Smržov 136, 679 61 Letovice, dle schváleného vzoru smlouvy č. 41/2014 za jednorázovou cenu 180,- Kč.
19:33:18V. Stejskal0Předložení
19:33:19Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:33:32V. Stejskal0Diskuse
19:33:508.204. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Kanalizační sběrač Letovice - Třebětín“ na pozemku p.č. 183/2 v k.ú. Třebětín u Letovic, LV 2217, pro povinného, Pavel Čejka, Vanovice 8, 679 36 Vanovice, dle schváleného vzoru smlouvy č. 41/2014 za jednorázovou cenu 270,- Kč.
19:33:50V. Stejskal0Předložení
19:33:52Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:34:07V. Stejskal0Diskuse
19:34:298.205. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.45/1, 45/12 v k.ú. Zabludov, LV 140, za jednorázovou cenu 725,- Kč pro povinného, Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV, Nýrov č.p. 87, 679 72 Nýrov, dle schváleného textu smlouvy č. 1/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:34:29V. Stejskal0Předložení
19:34:38Vedoucí odboru1Předložení
19:34:56V. Stejskal0Diskuse
19:35:05Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:35:15V. Stejskal0Diskuse
19:35:348.206. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č. 240/16 v k.ú. Jasinov, LV 18, za jednorázovou cenu 770,- Kč pro povinného, Hartmanová Jarmila, U Koupaliště 430, 679 32 Svitávka, dle schváleného textu smlouvy č. 2/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:35:34V. Stejskal0Předložení
19:35:36Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:35:46V. Stejskal0Diskuse
19:36:068.207. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.238/17, 238/19, 240/15, 248/4, 248/5, 253/9 v k.ú. Jasinov, LV 47, za jednorázovou cenu 1535,- Kč pro povinného, Tomášek Ladislav, Jevíčská 162/40, Třebětín, 679 61 Letovice, dle schváleného textu smlouvy č. 3/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:36:06V. Stejskal0Předložení
19:36:08Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:36:17V. Stejskal0Diskuse
19:36:358.208. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.st.2, 18/1, 238/9, 238/23, 253/3, 253/5, 253/10, 334/2, 334/6, 248/6 v k.ú.Jasinov, LV 55, za jednorázovou cenu 12215,- Kč pro povinného, Dvořáček Jiří a Dvořáčková Miroslava, B.Martinů 1006/26, 679 61 Letovice, dle schváleného textu smlouvy č. 4/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:36:35V. Stejskal0Předložení
19:36:36Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:36:50V. Stejskal0Diskuse
19:37:088.209. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.238/21, 248/1, 334/5 v k.ú. Jasinov, LV 68, za jednorázovou cenu 925,- Kč pro povinného, Jarošová Ilona, Jasinov 13, 679 61 Letovice, dle schváleného textu smlouvy č. 5/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:37:08V. Stejskal0Předložení
19:37:09Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:37:18V. Stejskal0Diskuse
19:37:388.210. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.240/17, 240/20 v k.ú. Jasinov, LV 70, za jednorázovou cenu 810,- Kč pro povinného, Hladilová Drahomíra, Jasinov 21, 679 61 Letovice, dle schváleného textu smlouvy č. 6/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:37:38V. Stejskal0Předložení
19:37:39Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:37:51V. Stejskal0Diskuse
19:38:078.211. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.238/18 v k.ú. Jasinov, LV 78, za jednorázovou cenu 40,- Kč pro povinného,Stria Vladimír, Jevíčská 147/10, Třebětín, 679 61 Letovice, Tenorová Marie, Makov 21, 679 72 Makov, Vitouchová Jitka, Klemov 295, 679 11 Doubravice n.Sv., dle schváleného textu smlouvy č. 7/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:38:07V. Stejskal0Předložení
19:38:08Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:38:20V. Stejskal0Diskuse
19:38:378.212. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.252/3 v k.ú. Jasinov, LV 154, za jednorázovou cenu 50,- Kč pro povinného, Factom, s.r.o., Hudcova 367/78, Medlánky, 61200 Brno, dle schváleného textu smlouvy č. 8/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:38:37V. Stejskal0Předložení
19:38:39Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:38:48V. Stejskal0Diskuse
19:39:048.213. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.234/1 v k.ú. Jasinov, LV 158, za jednorázovou cenu 590,- Kč pro povinného, Fajgl Martin a Fajglová Zuzana, Jasinov 72, 67961 Letovice, dle schváleného textu smlouvy č. 9/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:39:04V. Stejskal0Předložení
19:39:07Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:39:16V. Stejskal0Diskuse
19:39:318.214. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení „Vodovodu - Jasinov“ na p.č.st.39, 236, 237 v k.ú. Jasinov, LV 160, za jednorázovou cenu 1015,- Kč pro povinného, Dvořáček Petr, Ol. Blažka 47, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, dle schváleného textu smlouvy č. 10/2014 a pověřuje starostu města jejím podpisem.
19:39:31V. Stejskal0Předložení
19:39:34Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:39:43V. Stejskal0Diskuse
19:40:058.215. Zastupitelstvo města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky na stavbu „II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilány“.
19:40:05V. Stejskal0Předložení
19:40:06Vedoucí odboru1Předložení
19:41:28V. Stejskal0Diskuse
19:41:32Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:41:54Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:42:12Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:42:37Vedoucí odboru1Diskuse
19:43:23V. Stejskal0Diskuse
19:43:28Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:43:42V. Stejskal0Diskuse
19:44:048.301. Zastupitelstvo města ověřilo dle § 54 odst.2 stavebního zákona, že změna č.2 územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.6.2012), výsledkem řešení rozporů (rozpory nevznikly) a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
19:44:04V. Stejskal0Předložení
19:44:14Vedoucí odboru1Předložení
19:48:19V. Stejskal0Diskuse
19:48:31Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:48:44V. Stejskal0Diskuse
19:49:068.302. Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým návrhem Změny č.2 Územního plánu Letovice a výsledky jeho projednání.
19:49:06V. Stejskal0Předložení
19:49:08Vedoucí odboru1Předložení
19:49:47V. Stejskal0Diskuse
19:49:50Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:49:59V. Stejskal0Diskuse
19:50:208.303. Zastupitelstvo města rozhoduje o uplatněných námitkách podaných ke Změně č.2 Územního plánu Letovice tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění změny č.2., v kap. 12. Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění.
19:50:20V. Stejskal0Předložení
19:50:27Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:50:34V. Stejskal0Diskuse
19:50:538.304. Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení podaných připomínek podaných ke Změně č.2 Územního plánu Letovice tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění změny č.2 v kap. 13 Vyhodnocení připomínek.
19:50:53V. Stejskal0Předložení
19:50:58Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:51:07V. Stejskal0Diskuse
19:51:258.305. Zastupitelstvo města vydává jako příslušný samosprávný orgán dle ustanovení §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst.4 a § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Změnu č.2 Územního plánu Letovice formou opatření obecné povahy.
19:51:25V. Stejskal0Předložení
19:51:28Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:51:38V. Stejskal0Diskuse
19:51:598.306. Zastupitelstvo města schvaluje Zadání změny č.3 Územního plánu Letovice.
19:51:59V. Stejskal0Předložení
19:52:06Vedoucí odboru1Předložení
19:54:46V. Stejskal0Diskuse
19:54:50Bc. L. Šindelář1Diskuse
19:55:07V. Stejskal0Diskuse
19:55:18Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:55:31V. Stejskal0Diskuse
19:55:508.401. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence s městem Boskovice a současně ukládá finančnímu odboru zapracovat prostředky dle smlouvy do rozpočtu města Letovice na rok 2015 a do rozpočtového výhledu.
19:55:50V. Stejskal0Předložení
19:55:56Vedoucí odboru1Předložení
19:59:32V. Stejskal0Diskuse
19:59:42Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:59:51V. Stejskal0Diskuse
20:00:228.500. Zastupitelstvo města stanovuje starostu města zástupcem Města Letovice ve svazku obcí Mikroregion Letovicko; pana Bohuslava Kudu zástupcem Města Letovice v Národní síti zdravých měst ČR; místostarostu města zástupcem Města Letovice ve Sdružení obcí a měst Jižní Moravy; starostu města zástupcem Města Letovice ve Svazu měst a obcí ČR; pana Bohuslava Kudu zodpovědným politikem pro MA 21; tajemnici MěÚ Letovice zodpovědnou za realizaci řízení kvality dle MA 21 v rámci Městského úřadu Letovice; strategický tým Města Letovice tvořený komisí PZM a MA 21.
20:00:22V. Stejskal0Předložení
20:01:55Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:02:06V. Stejskal0Diskuse
20:02:289. Diskuse
20:02:28V. Stejskal0Předložení
20:02:38D. Ottová1Diskuse
20:03:09V. Stejskal0Diskuse
20:04:01D. Ottová1Diskuse
20:05:15Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:06:09D. Ottová1Diskuse
20:06:19V. Stejskal0Diskuse