CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
9. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 28.04.2016 Predsedajúci: V. Stejskal
16:01:57Zahájení
16:03:571. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:03:57V. Stejskal0Předložení
16:04:27V. Stejskal0Předložení
16:05:34V. Stejskal0Předložení
16:07:16V. Stejskal0Předložení
16:08:092.1 Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:08:09V. Stejskal0Předložení
16:08:19Ing. J. Palbuchta0Předložení
16:14:54V. Stejskal0Diskuse
16:15:01Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:15:53M. Bula2Diskuse
16:16:12V. Stejskal0Diskuse
16:22:13Ing. M. Chládek0Diskuse
16:22:16Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:22:30V. Stejskal0Diskuse
16:22:43E. Pařilová0Diskuse
16:22:51V. Stejskal0Diskuse
16:23:232.2 Informace o stavu přípravy úpravy západní části námestí
16:23:23V. Stejskal0Předložení
16:23:25Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:40:11V. Stejskal0Diskuse
16:40:31Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:41:51Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:43:21V. Stejskal0Diskuse
16:44:04Bc. F. Boček1Diskuse
16:45:40Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:45:51M. Bula1Diskuse
16:47:34V. Stejskal0Diskuse
16:48:44Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:49:48V. Stejskal0Diskuse
16:49:53Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:50:12V. Stejskal0Diskuse
16:50:29D. Ottová1Diskuse
16:51:38V. Stejskal0Diskuse
16:51:52Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:52:02V. Stejskal0Diskuse
16:52:13E. Pařilová0Diskuse
16:52:38V. Stejskal0Diskuse
16:53:013. Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 18. února do 28. dubna 2016
16:53:01V. Stejskal0Předložení
17:04:31D. Ottová1Diskuse
17:04:59V. Stejskal0Diskuse
17:05:12D. Ottová1Diskuse
17:05:19V. Stejskal0Diskuse
17:05:21D. Ottová1Diskuse
17:06:02V. Stejskal0Diskuse
17:06:14D. Ottová1Diskuse
17:06:34V. Stejskal0Diskuse
17:06:51Vedoucí odboru1Diskuse
17:07:00D. Ottová1Diskuse
17:07:15V. Stejskal0Diskuse
17:07:21D. Ottová1Diskuse
17:07:48V. Stejskal0Diskuse
17:07:58D. Ottová1Diskuse
17:08:33V. Stejskal0Diskuse
17:09:04D. Ottová1Diskuse
17:09:14V. Stejskal0Diskuse
17:09:26D. Ottová1Diskuse
17:10:09V. Stejskal0Diskuse
17:10:14D. Ottová1Diskuse
17:10:16V. Stejskal0Diskuse
17:10:51Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:12:13V. Stejskal0Diskuse
17:13:01Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:14:39V. Stejskal0Diskuse
17:14:42Bc. F. Boček1Diskuse
17:14:47M. Bula1Diskuse
17:15:07Bc. F. Boček2Diskuse
17:15:41Vedoucí odboru1Diskuse
17:16:18Bc. F. Boček2Diskuse
17:17:17V. Stejskal0Diskuse
17:17:38Bc. F. Boček2Diskuse
17:17:57V. Stejskal0Diskuse
17:18:17Bc. F. Boček2Diskuse
17:18:24M. Bula2Diskuse
17:18:59V. Stejskal0Diskuse
17:19:02D. Ottová2Diskuse
17:21:03V. Stejskal0Diskuse
17:21:09Vedoucí odboru1Diskuse
17:21:59V. Stejskal0Diskuse
17:22:02RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:22:51Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:23:16V. Stejskal0Diskuse
17:23:26Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:23:37V. Stejskal0Diskuse
17:23:43RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:24:17Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:25:11B. Kuda1Diskuse
17:25:55V. Stejskal0Diskuse
17:25:56Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:26:10Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:29:43V. Stejskal0Diskuse
17:29:44M. Bula1Diskuse
17:30:08V. Stejskal0Diskuse
17:30:37E. Pařilová0Diskuse
17:30:51V. Stejskal0Diskuse
17:31:184.1 Dispozice - p.č. 252 Letovice prodej
17:31:18V. Stejskal0Předložení
17:31:28Vedoucí odboru1Diskuse
17:32:16M. Bula1Diskuse
17:32:28V. Stejskal0Diskuse
17:32:55M. Bula1Diskuse
17:33:47V. Stejskal0Diskuse
17:34:07RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:34:49Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:35:28Vedoucí odboru1Diskuse
17:36:12Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:36:46V. Stejskal0Diskuse
17:36:58Bc. F. Boček1Diskuse
17:37:17V. Stejskal0Diskuse
17:37:24E. Pařilová0Diskuse
17:37:40V. Stejskal0Diskuse
17:38:084.2 Dispozice - p.č. 315/3 a 315/8 k.ú. Třebětín u Letovic prodej
17:38:08V. Stejskal0Předložení
17:38:11Vedoucí odboru1Předložení
17:38:49V. Stejskal0Diskuse
17:38:55E. Pařilová0Diskuse
17:39:11Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:39:24E. Pařilová0Diskuse
17:40:10V. Stejskal0Diskuse
17:40:284.3 Dispozice - p.č. 129/153 Třebětín II. prodej
17:40:28V. Stejskal0Předložení
17:40:30Vedoucí odboru1Předložení
17:40:53V. Stejskal0Diskuse
17:40:59E. Pařilová0Diskuse
17:41:51V. Stejskal0Diskuse
17:42:184.4 Dispozice - vykoupení pozemků o opěrné zdi (VL)
17:42:18V. Stejskal0Předložení
17:42:20Vedoucí odboru1Předložení
17:43:12V. Stejskal0Diskuse
17:43:19E. Pařilová0Diskuse
17:45:05V. Stejskal0Diskuse
17:45:254.5 Dispozice - p.č. 129/151 Třebětín II. prodej
17:45:25V. Stejskal0Předložení
17:45:27Vedoucí odboru1Předložení
17:45:48V. Stejskal0Diskuse
17:45:53E. Pařilová0Diskuse
17:46:37V. Stejskal0Diskuse
17:47:034.6 Dispozice - vykoupení pozemku u hřbitova
17:47:03V. Stejskal0Předložení
17:47:05Vedoucí odboru1Předložení
17:47:50V. Stejskal0Diskuse
17:47:56J. Řehoř1Diskuse
17:48:13Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:48:50Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:49:19V. Stejskal0Diskuse
17:49:31E. Pařilová0Diskuse
17:51:17V. Stejskal0Diskuse
17:51:434.7 Dispozice - převod práv - byt J. Haška
17:51:43V. Stejskal0Předložení
17:51:46Vedoucí odboru1Předložení
17:52:09V. Stejskal0Diskuse
17:52:20E. Pařilová0Diskuse
17:52:53V. Stejskal0Diskuse
17:53:175.1 Hospodaření města za období 1 - 12/2015
17:53:17V. Stejskal0Předložení
17:53:28Vedoucí odboru1Předložení
17:54:25V. Stejskal0Diskuse
17:54:33E. Pařilová0Diskuse
17:54:39Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:55:14V. Stejskal0Diskuse
17:55:355.2 Inventarizace majetku za rok 2015
17:55:35V. Stejskal0Předložení
17:55:36Vedoucí odboru1Předložení
17:55:58V. Stejskal0Diskuse
17:56:04E. Pařilová0Diskuse
17:56:17V. Stejskal0Diskuse
17:56:385.3 Hospodaření města za období 1 - 2/2016
17:56:38V. Stejskal0Předložení
17:56:39Vedoucí odboru1Předložení
17:57:20V. Stejskal0Diskuse
17:57:27E. Pařilová0Diskuse
17:58:15V. Stejskal0Diskuse
17:58:335.4 Přehled příjmů ze sdílených daní za období 1 - 3/2016
17:58:33V. Stejskal0Předložení
17:58:34Vedoucí odboru1Předložení
17:59:06V. Stejskal0Diskuse
17:59:10E. Pařilová0Diskuse
17:59:22V. Stejskal0Diskuse
17:59:495.5 Odměňování členů ZM, RM, předsedů komisí a výborů a osadních výborů
17:59:49V. Stejskal0Předložení
17:59:50Vedoucí odboru1Předložení
18:00:52V. Stejskal0Diskuse
18:00:55M. Bula1Diskuse
18:02:14V. Stejskal0Diskuse
18:02:16D. Ottová1Diskuse
18:04:10RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:05:13Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:06:26J. Řehoř1Diskuse
18:07:28V. Stejskal0Diskuse
18:07:36Vedoucí odboru1Diskuse
18:08:25M. Bula2Diskuse
18:08:54J. Řehoř1Diskuse
18:09:41Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:10:38V. Stejskal0Diskuse
18:10:57M. Bula3Diskuse
18:11:36Bc. F. Boček1Diskuse
18:12:26V. Stejskal0Diskuse
18:12:29Ing. J. Chloupek1Diskuse
18:13:05V. Stejskal0Diskuse
18:13:32M. Bula1Diskuse
18:13:51Bc. F. Boček1Diskuse
18:13:54Ing. J. Chloupek1Diskuse
18:14:13Bc. F. Boček2Diskuse
18:14:30Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:15:21V. Stejskal0Diskuse
18:15:22J. Řehoř1Diskuse
18:15:35V. Stejskal0Diskuse
18:16:33E. Pařilová0Diskuse
18:17:44Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:17:51V. Stejskal0Diskuse
18:18:02E. Pařilová0Diskuse
18:18:41V. Stejskal0Diskuse
18:19:09V. Stejskal0Diskuse
18:19:15E. Pařilová0Diskuse
18:20:23V. Stejskal0Diskuse
18:20:55V. Stejskal0Diskuse
18:21:195.6 Rozpočtová opatření provedená RM
18:21:19V. Stejskal0Předložení
18:21:37Vedoucí odboru1Předložení
18:22:05V. Stejskal0Diskuse
18:22:17M. Bula1Diskuse
18:22:34Vedoucí odboru1Diskuse
18:23:18M. Bula1Diskuse
18:24:22Vedoucí odboru1Diskuse
18:24:57M. Bula1Diskuse
18:25:42M. Bula1Diskuse
18:25:45Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:26:36V. Stejskal0Diskuse
18:27:07Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:27:08Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:28:21V. Stejskal0Diskuse
18:28:44M. Bula2Diskuse
18:28:58Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:29:13V. Stejskal0Diskuse
18:30:09Mgr. R. Procházka3Diskuse
18:31:10V. Stejskal0Diskuse
18:31:40Mgr. R. Musil1Diskuse
18:32:21Bc. F. Boček1Diskuse
18:32:41V. Stejskal0Diskuse
18:32:58Bc. F. Boček1Diskuse
18:33:18Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:33:23B. Kuda1Diskuse
18:34:00M. Bula3Diskuse
18:34:35Bc. F. Boček2Diskuse
18:34:50Mgr. R. Procházka4Diskuse
18:35:17V. Stejskal0Diskuse
18:35:26Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:38:09V. Stejskal0Diskuse
18:38:12Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:38:51V. Stejskal0Diskuse
18:38:52J. Řehoř1Diskuse
18:39:28B. Kuda1Diskuse
18:40:08M. Bula4Diskuse
18:40:56Mgr. R. Procházka5Diskuse
18:41:59V. Stejskal0Diskuse
18:42:17E. Pařilová0Diskuse
18:42:36V. Stejskal0Diskuse
18:43:025.7 Rozpočtová opatření spadající do schvalovací kompetence ZM
18:43:02V. Stejskal0Předložení
18:43:05Vedoucí odboru1Předložení
18:45:01M. Bula1Diskuse
18:45:35Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:49:57M. Bula2Diskuse
18:51:12Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:57:32M. Bula1Diskuse
18:58:21V. Stejskal0Diskuse
18:58:26Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:59:42Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:01:42V. Stejskal0Diskuse
19:03:16M. Bula2Diskuse
19:04:08D. Ottová1Diskuse
19:05:12RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:06:21V. Stejskal0Diskuse
19:06:43Vedoucí odboru1Diskuse
19:07:20V. Stejskal0Diskuse
19:07:21Bc. F. Boček1Diskuse
19:07:45Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:08:05V. Stejskal0Diskuse
19:08:36Bc. F. Boček2Diskuse
19:09:33V. Stejskal0Diskuse
19:09:55Mgr. R. Procházka3Diskuse
19:10:23V. Stejskal0Diskuse
19:11:21E. Pařilová0Diskuse
19:11:49V. Stejskal0Diskuse
19:12:09V. Stejskal0Diskuse
19:12:24E. Pařilová0Diskuse
19:13:505.8 Navýšení příspěvku na činnost PS poskytované CSSML
19:13:50V. Stejskal0Předložení
19:14:05Vedoucí odboru1Předložení
19:15:04V. Stejskal0Diskuse
19:15:11E. Pařilová0Diskuse
19:15:46E. Pařilová0Diskuse
19:15:47E. Pařilová0Diskuse
19:16:26V. Stejskal0Diskuse
19:17:145.9 Změna investičního příspěvku pro CSSML
19:17:14V. Stejskal0Předložení
19:17:16Vedoucí odboru1Předložení
19:18:20E. Pařilová0Diskuse
19:18:38V. Stejskal0Diskuse
19:19:045.10 Programové dotace v oblasti sportu
19:19:04V. Stejskal0Předložení
19:19:53Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:20:13Vedoucí odboru1Předložení
19:20:27V. Stejskal0Diskuse
19:20:33E. Pařilová0Diskuse
19:21:36V. Stejskal0Diskuse
19:22:02V. Stejskal0Diskuse
19:22:04E. Pařilová0Diskuse
19:23:01V. Stejskal0Diskuse
19:23:20V. Stejskal0Diskuse
19:23:21E. Pařilová0Diskuse
19:24:18V. Stejskal0Diskuse
19:24:35V. Stejskal0Diskuse
19:24:36E. Pařilová0Diskuse
19:25:39V. Stejskal0Diskuse
19:26:055.11 Žádost o dotaci AFK Letovice
19:26:05V. Stejskal0Předložení
19:26:13Vedoucí odboru1Předložení
19:27:12V. Stejskal0Diskuse
19:27:17M. Bula1Diskuse
19:28:34V. Stejskal0Diskuse
19:29:31J. Bednář0Diskuse
19:29:42M. Bula1Diskuse
19:30:20J. Bednář0Diskuse
19:30:22M. Bula1Diskuse
19:30:33J. Bednář0Diskuse
19:31:04M. Bula1Diskuse
19:31:46J. Bednář0Diskuse
19:34:15V. Stejskal0Diskuse
19:34:41M. Bula1Diskuse
19:35:08Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:37:28V. Stejskal0Diskuse
19:38:02Vedoucí odboru1Předložení
19:39:10Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:39:30Bc. F. Boček1Diskuse
19:41:17Bc. F. Boček1Diskuse
19:41:30V. Stejskal0Diskuse
19:41:52Vedoucí odboru1Diskuse
19:42:04V. Stejskal0Diskuse
19:42:24J. Řehoř1Diskuse
19:43:08Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:44:00RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:44:04J. Bednář0Diskuse
19:45:26Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:46:23J. Bednář0Diskuse
19:46:54RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:47:58Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:48:24J. Bednář0Diskuse
19:49:15Mgr. P. Novotný2Diskuse
19:50:18V. Stejskal0Diskuse
19:51:51Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:52:27Vedoucí odboru1Předložení
19:53:58V. Stejskal0Diskuse
19:55:47M. Bula2Diskuse
19:56:06J. Bednář0Diskuse
19:56:22V. Stejskal0Diskuse
19:56:36E. Pařilová0Diskuse
19:57:20V. Stejskal0Diskuse
19:57:505.12 Žádost o poskytnutí dotace - ELIM
19:57:50V. Stejskal0Předložení
19:58:12Vedoucí odboru1Předložení
19:58:31V. Stejskal0Diskuse
19:58:39E. Pařilová0Diskuse
19:59:02V. Stejskal0Diskuse
19:59:20V. Stejskal0Diskuse
19:59:21E. Pařilová0Diskuse
20:00:04V. Stejskal0Diskuse
20:00:235.13 Žádost o dotaci - ZÚŠ Letovice
20:00:23V. Stejskal0Předložení
20:00:29Vedoucí odboru1Předložení
20:01:41V. Stejskal0Diskuse
20:02:09M. Bula1Diskuse
20:03:26V. Stejskal0Diskuse
20:04:19M. Bula1Diskuse
20:04:43V. Stejskal0Diskuse
20:04:56Mgr. R. Musil1Diskuse
20:05:10V. Stejskal0Diskuse
20:05:22Mgr. R. Musil1Diskuse
20:05:46V. Stejskal0Diskuse
20:06:21Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:06:36V. Stejskal0Diskuse
20:07:16RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:07:57V. Stejskal0Diskuse
20:08:09Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:08:15V. Stejskal0Diskuse
20:08:22E. Pařilová0Diskuse
20:08:36M. Bula2Diskuse
20:09:01Vedoucí odboru1Diskuse
20:09:33V. Stejskal0Diskuse
20:09:54M. Bula2Diskuse
20:10:20Bc. F. Boček1Diskuse
20:10:32Vedoucí odboru1Diskuse
20:10:59V. Stejskal0Diskuse
20:11:24D. Ottová1Diskuse
20:11:44V. Stejskal0Diskuse
20:12:08Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:13:03E. Pařilová0Diskuse
20:13:34V. Stejskal0Diskuse
20:13:59V. Stejskal0Diskuse
20:14:15E. Pařilová0Diskuse
20:15:35V. Stejskal0Diskuse
20:15:565.14 Žádost o dotaci - Diakonie
20:15:56V. Stejskal0Předložení
20:16:265.13 Žádost o dotaci - ZÚŠ Letovice
20:16:26V. Stejskal0Předložení
20:16:34E. Pařilová0Diskuse
20:17:07V. Stejskal0Diskuse
20:17:365.14 Žádost o dotaci - Diakonie
20:17:36V. Stejskal0Předložení
20:18:16V. Stejskal0Diskuse
20:18:22E. Pařilová0Diskuse
20:18:23Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:18:45E. Pařilová0Diskuse
20:19:15V. Stejskal0Diskuse
20:19:40V. Stejskal0Diskuse
20:19:51E. Pařilová0Diskuse
20:20:23V. Stejskal0Diskuse
20:20:456.1 Pravidla o udělování čestného občanství města Letovice
20:20:45V. Stejskal0Předložení
20:23:47D. Ottová1Diskuse
20:24:22V. Stejskal0Diskuse
20:24:31Právník úřadu1Diskuse
20:25:33V. Stejskal0Diskuse
20:25:43E. Pařilová0Diskuse
20:25:57V. Stejskal0Diskuse
20:26:226.2 Program rozvoje města Letovice
20:26:22V. Stejskal0Předložení
20:26:29B. Kuda0Diskuse
20:32:14V. Stejskal0Diskuse
20:32:18RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:33:12Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:35:05D. Ottová1Diskuse
20:36:43V. Stejskal0Diskuse
20:39:19RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:39:57Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:41:22V. Stejskal0Diskuse
20:41:25B. Kuda0Diskuse
20:44:38Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:45:23V. Stejskal0Diskuse
20:45:27E. Pařilová0Diskuse
20:45:41V. Stejskal0Diskuse
20:46:057. Různé
20:46:05V. Stejskal0Předložení
20:46:11Bc. F. Boček1Diskuse
20:48:22Ing. J. Chloupek1Diskuse
20:48:43Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:49:37Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:50:06Bc. F. Boček2Diskuse
20:50:59Host1Diskuse
20:55:30Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:56:14Host1Diskuse
20:56:19V. Stejskal0Diskuse
20:56:34Host1Diskuse
20:57:03Ing. J. Palbuchta1Diskuse
21:03:13D. Ottová1Diskuse
21:03:34Bc. F. Boček3Diskuse
21:05:24Host1Diskuse
21:05:55Mgr. R. Musil1Diskuse
21:07:50V. Stejskal0Diskuse
21:08:28Mgr. R. Musil1Diskuse
21:08:46RNDr. P. Janoušek1Diskuse
21:09:57V. Stejskal0Diskuse
21:10:57Ing. J. Chloupek2Diskuse
21:14:45Mgr. P. Novotný2Diskuse
21:15:51Mgr. R. Musil2Diskuse
21:17:06Host1Diskuse
21:20:31V. Stejskal0Diskuse
21:21:42Mgr. R. Musil2Diskuse
21:23:25V. Stejskal0Diskuse
21:24:21Mgr. R. Procházka2Diskuse
21:24:59Mgr. P. Novotný2Diskuse
21:26:25V. Stejskal0Diskuse
21:26:28B. Kuda1Diskuse
21:27:17Ing. J. Palbuchta2Diskuse
21:29:46B. Kuda2Diskuse
21:34:54M. Bula1Diskuse
21:37:17B. Kuda3Diskuse
21:38:23M. Bula2Diskuse
21:39:06Ing. J. Chloupek3Diskuse
21:40:15B. Kuda4Diskuse
21:41:36V. Stejskal0Diskuse
21:43:46Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:44:25V. Stejskal0Diskuse
21:44:50M. Bula3Diskuse
21:46:11B. Kuda5Diskuse
21:47:30V. Stejskal0Diskuse
21:47:408. Závěr
21:47:40V. Stejskal0Předložení
21:47:53Mgr. R. Musil1Diskuse
21:48:10Ing. J. Chloupek0Diskuse
21:48:55Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:50:20Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:51:17Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:52:08Ing. J. Chloupek1Diskuse
21:52:55V. Stejskal0Diskuse
21:56:08Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:56:53Ing. J. Chloupek2Diskuse
21:57:03V. Stejskal0Diskuse
21:57:10Host1Diskuse
21:57:11Občan(ka) města1Diskuse
21:59:25V. Stejskal0Diskuse
21:59:46Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:04:59V. Stejskal0Diskuse
22:05:02B. Kuda1Diskuse
22:07:13Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:09:13V. Stejskal0Diskuse
22:09:47Mgr. R. Procházka2Diskuse
22:10:39Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:13:16Bc. F. Boček1Diskuse
22:14:12V. Stejskal0Diskuse
22:14:17Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:16:05V. Stejskal0Diskuse
22:16:33Mgr. R. Procházka3Diskuse
22:17:37Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:18:10V. Stejskal0Diskuse
22:18:57Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:19:34B. Kuda2Diskuse
22:20:32V. Stejskal0Diskuse
22:20:40E. Pařilová0Diskuse
22:21:23V. Stejskal0Diskuse
22:21:47V. Stejskal0Diskuse
22:22:07RNDr. P. Janoušek1Diskuse
22:22:55V. Stejskal0Diskuse
22:23:29Mgr. R. Procházka4Diskuse
22:23:53V. Stejskal0Diskuse
22:23:57D. Ottová1Diskuse
22:24:07V. Stejskal0Diskuse
22:24:34Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
22:29:10V. Stejskal0Diskuse
22:29:28RNDr. P. Janoušek1Diskuse
22:29:57Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
22:31:33V. Stejskal0Diskuse
22:31:51Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
22:32:34D. Ottová1Diskuse
22:32:47M. Bula1Diskuse
22:33:30V. Stejskal0Diskuse
22:33:32Bc. F. Boček2Diskuse
22:33:50V. Stejskal0Diskuse
22:33:51D. Ottová2Diskuse
22:33:55V. Stejskal0Diskuse
22:34:06M. Bula1Diskuse
22:35:31V. Stejskal0Diskuse
22:37:09M. Bula1Diskuse
22:38:08V. Stejskal0Diskuse
22:39:08M. Bula1Diskuse
22:39:30V. Stejskal0Diskuse
22:39:53M. Bula1Diskuse
22:39:59V. Stejskal0Diskuse
22:40:20M. Bula1Diskuse
22:40:57Mgr. R. Procházka5Diskuse
22:41:20V. Stejskal0Diskuse
22:41:30Mgr. R. Procházka5Diskuse
22:41:35V. Stejskal0Diskuse
22:42:07V. Stejskal0Diskuse