CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
10. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 30.06.2016 Predsedajúci: V. Stejskal
16:01:02Zahájení
16:01:581) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:01:58V. Stejskal0Předložení
16:02:07Host1Diskuse
16:04:22V. Stejskal0Diskuse
16:07:12V. Stejskal0Diskuse
16:08:11V. Stejskal0Diskuse
16:09:34V. Stejskal0Diskuse
16:10:332) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:10:33V. Stejskal0Předložení
16:10:39Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:27:58V. Stejskal0Diskuse
16:29:37B. Kuda1Diskuse
16:32:41V. Stejskal0Diskuse
16:32:49Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:37:41V. Stejskal0Diskuse
16:37:47B. Kuda1Diskuse
16:38:19B. Kuda1Diskuse
16:39:20RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:39:43Mgr. P. Novotný2Diskuse
16:41:26V. Stejskal0Diskuse
16:42:23Bc. F. Boček1Diskuse
16:43:51V. Stejskal0Diskuse
16:44:19Mgr. P. Novotný2Diskuse
16:44:52Mgr. P. Novotný2Diskuse
16:45:35M. Bula1Diskuse
16:45:56Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:46:25V. Stejskal0Diskuse
16:46:53V. Stejskal0Diskuse
16:47:04Mgr. P. Novotný2Diskuse
16:47:40V. Stejskal0Diskuse
16:48:04V. Stejskal0Diskuse
16:48:16Mgr. P. Novotný2Diskuse
16:49:19RNDr. P. Janoušek2Diskuse
16:49:53V. Stejskal0Diskuse
16:51:17Host1Diskuse
16:53:39V. Stejskal0Diskuse
16:53:58Mgr. P. Novotný2Diskuse
16:54:02M. Bula1Diskuse
16:54:40V. Stejskal0Diskuse
16:54:41RNDr. P. Janoušek3Diskuse
16:55:39V. Stejskal0Diskuse
16:56:47Mgr. P. Novotný3Diskuse
16:57:42V. Stejskal0Diskuse
16:57:53J. Řehoř1Diskuse
16:58:37V. Stejskal0Diskuse
16:58:51Mgr. P. Novotný3Diskuse
16:59:20Mgr. P. Novotný3Diskuse
16:59:50Mgr. P. Novotný3Diskuse
16:59:51V. Stejskal0Diskuse
16:59:53Mgr. P. Novotný3Diskuse
17:00:01V. Stejskal0Diskuse
17:00:243) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 28. dubna do 30. června 2016
17:00:24V. Stejskal0Předložení
17:08:27D. Ottová1Diskuse
17:08:43V. Stejskal0Diskuse
17:10:37Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:11:07V. Stejskal0Diskuse
17:11:41D. Ottová2Diskuse
17:12:14V. Stejskal0Diskuse
17:12:23Bc. F. Boček1Diskuse
17:13:00V. Stejskal0Diskuse
17:14:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:14:33V. Stejskal0Diskuse
17:14:554) Plán rozvoje města Letovice na období 2016 - 2023
17:14:55V. Stejskal0Předložení
17:15:28Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:21:16V. Stejskal0Diskuse
17:21:19RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:21:53V. Stejskal0Diskuse
17:22:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:22:25V. Stejskal0Diskuse
17:22:465/1) Dispozice - vykoupení Třešinky - p.č. 2353/4 a 2353/5 v k. ú. Letovice
17:22:46V. Stejskal0Předložení
17:23:21Vedoucí odboru1Diskuse
17:23:47V. Stejskal0Diskuse
17:23:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:24:32V. Stejskal0Diskuse
17:24:505/2) Dispozice - vykoupení pozemku na VO
17:24:50V. Stejskal0Předložení
17:24:52Vedoucí odboru1Diskuse
17:25:30V. Stejskal0Diskuse
17:25:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:26:12V. Stejskal0Diskuse
17:26:325/3) Dispozice - prodej část p. č. 355/1 v k. ú. Chlum u Letovic
17:26:32V. Stejskal0Předložení
17:26:33Vedoucí odboru1Diskuse
17:27:06V. Stejskal0Diskuse
17:27:11Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:27:26Vedoucí odboru1Diskuse
17:27:46V. Stejskal0Diskuse
17:27:50Bc. F. Boček1Diskuse
17:28:00V. Stejskal0Diskuse
17:28:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:29:16V. Stejskal0Diskuse
17:29:365/4) Dispozice - prodej p.č. 1781/2 v k.ú. Letovice - DOPAZ
17:29:36V. Stejskal0Předložení
17:29:59Vedoucí odboru1Diskuse
17:30:19V. Stejskal0Diskuse
17:30:25Bc. F. Boček1Diskuse
17:30:44Ing. J. Konůpková0Diskuse
17:30:45Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:31:23V. Stejskal0Diskuse
17:31:30Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:31:55Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:32:43V. Stejskal0Diskuse
17:32:44M. Bula1Diskuse
17:33:51V. Stejskal0Diskuse
17:33:52Ing. J. Palbuchta1Diskuse
17:34:22V. Stejskal0Diskuse
17:34:23Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:34:31V. Stejskal0Diskuse
17:34:40M. Bula2Diskuse
17:35:18V. Stejskal0Diskuse
17:35:19Bc. F. Boček2Diskuse
17:35:59V. Stejskal0Diskuse
17:36:01Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:36:36V. Stejskal0Diskuse
17:36:36M. Bula3Diskuse
17:36:47Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:36:51Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:37:47V. Stejskal0Diskuse
17:37:48M. Bula4Diskuse
17:39:15V. Stejskal0Diskuse
17:39:23Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:40:02V. Stejskal0Diskuse
17:40:04B. Kuda1Diskuse
17:40:45RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:41:51M. Bula5Diskuse
17:43:28V. Stejskal0Diskuse
17:43:29J. Řehoř1Diskuse
17:44:26V. Stejskal0Diskuse
17:44:34Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:45:06V. Stejskal0Diskuse
17:45:305/5) Dispozice - vykoupení p.č. 65/1 v k.ú. Lhota u Letovic
17:45:30V. Stejskal0Předložení
17:45:32Vedoucí odboru1Diskuse
17:46:08Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:46:21Vedoucí odboru1Diskuse
17:46:26V. Stejskal0Diskuse
17:46:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:46:53V. Stejskal0Diskuse
17:47:115/6) Dispozice - prodej p.č. 1944/2 k.ú. Letovice
17:47:11V. Stejskal0Předložení
17:47:13Vedoucí odboru1Diskuse
17:47:55V. Stejskal0Diskuse
17:48:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:48:29V. Stejskal0Diskuse
17:48:485/7) Dispozice - JMK – SÚS bezúplatný převod k.ú. Podolí u Míchova
17:48:48V. Stejskal0Předložení
17:48:50Vedoucí odboru1Diskuse
17:49:22Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:49:53V. Stejskal0Diskuse
17:50:115/8) Dispozice - oprava opěrné zdi - vypořádání pozemků
17:50:11V. Stejskal0Předložení
17:50:12Vedoucí odboru1Diskuse
17:52:14V. Stejskal0Diskuse
17:52:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:52:55V. Stejskal0Diskuse
17:53:14V. Stejskal0Diskuse
17:53:16Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:54:06V. Stejskal0Diskuse
17:54:25V. Stejskal0Diskuse
17:54:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:55:44V. Stejskal0Diskuse
17:56:065/9) Dispozice - Převod práv k bytu - Družstevní 1084/22
17:56:06V. Stejskal0Předložení
17:56:07Vedoucí odboru1Diskuse
17:56:36V. Stejskal0Diskuse
17:56:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:57:10V. Stejskal0Diskuse
17:57:335/10) Dispozice - Převod práv k bytu – J. Haška 1095/14
17:57:33V. Stejskal0Předložení
17:57:34Vedoucí odboru1Diskuse
17:57:54V. Stejskal0Diskuse
17:58:02Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:58:24V. Stejskal0Diskuse
17:58:425/11) Dispozice - VARIO VILA - úpravy smlouvy
17:58:42V. Stejskal0Předložení
17:58:45Vedoucí odboru1Diskuse
17:59:45V. Stejskal0Diskuse
17:59:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:00:41V. Stejskal0Diskuse
18:01:016/1) Rozpočtová opatření spadající do schvalovací působnosti Rady města Letovice
18:01:01V. Stejskal0Předložení
18:01:04V. Stejskal0Diskuse
18:01:11Vedoucí odboru1Diskuse
18:01:52V. Stejskal0Diskuse
18:02:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:02:18V. Stejskal0Diskuse
18:02:366/2) Rozpočtová opatření spadající do schvalovací působnosti zastupitelstva města
18:02:36V. Stejskal0Předložení
18:02:48Vedoucí odboru1Diskuse
18:05:53V. Stejskal0Diskuse
18:05:57M. Bula1Diskuse
18:06:11V. Stejskal0Diskuse
18:06:23Vedoucí odboru1Diskuse
18:08:06Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:08:39V. Stejskal0Diskuse
18:08:42D. Ottová1Diskuse
18:09:27Vedoucí odboru1Diskuse
18:10:41V. Stejskal0Diskuse
18:10:43M. Bula2Diskuse
18:11:20V. Stejskal0Diskuse
18:11:23Vedoucí odboru1Diskuse
18:12:54V. Stejskal0Diskuse
18:13:18M. Bula3Diskuse
18:13:29Vedoucí odboru1Diskuse
18:13:45M. Bula3Diskuse
18:13:53Vedoucí odboru1Diskuse
18:14:09M. Bula3Diskuse
18:14:27Vedoucí odboru1Diskuse
18:15:43M. Bula3Diskuse
18:16:08Vedoucí odboru1Diskuse
18:16:39V. Stejskal0Diskuse
18:16:43Vedoucí odboru1Diskuse
18:17:23RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:17:40V. Stejskal0Diskuse
18:17:42Bc. F. Boček1Diskuse
18:18:22V. Stejskal0Diskuse
18:18:27Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:19:38V. Stejskal0Diskuse
18:19:40Bc. F. Boček2Diskuse
18:19:51Vedoucí odboru1Diskuse
18:19:54Bc. F. Boček2Diskuse
18:20:10Vedoucí odboru1Diskuse
18:21:01V. Stejskal0Diskuse
18:21:02Bc. F. Boček3Diskuse
18:21:37V. Stejskal0Diskuse
18:21:54Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:22:12Vedoucí odboru1Diskuse
18:22:15V. Stejskal0Diskuse
18:22:17Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:22:51V. Stejskal0Diskuse
18:23:11V. Stejskal0Diskuse
18:23:17Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:23:35Vedoucí odboru1Diskuse
18:23:466/3) Hospodaření města za období 1-5/2016
18:23:46V. Stejskal0Předložení
18:23:50Vedoucí odboru1Diskuse
18:24:31V. Stejskal0Diskuse
18:24:37Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:25:35Vedoucí odboru1Diskuse
18:26:39V. Stejskal0Diskuse
18:26:46Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:27:32V. Stejskal0Diskuse
18:27:546/4) Rozpočtový výhled města - úprava o investiční akce zavazující město na rozpočtové období 2017
18:27:54V. Stejskal0Předložení
18:28:03Vedoucí odboru1Předložení
18:28:49V. Stejskal0Diskuse
18:28:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:29:09V. Stejskal0Diskuse
18:29:307/1) Závěrečný účet města za rok 2015
18:29:30V. Stejskal0Předložení
18:29:39Vedoucí odboru1Diskuse
18:31:11V. Stejskal0Diskuse
18:31:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:31:29V. Stejskal0Diskuse
18:31:48V. Stejskal0Diskuse
18:31:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:32:36V. Stejskal0Diskuse
18:33:01V. Stejskal0Diskuse
18:33:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:33:13V. Stejskal0Diskuse
18:33:33V. Stejskal0Diskuse
18:33:35Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:34:38V. Stejskal0Diskuse
18:35:097/2) Účetní závěrka Města Letovice za rok 2015
18:35:09V. Stejskal0Předložení
18:35:12Vedoucí odboru1Diskuse
18:35:44V. Stejskal0Diskuse
18:36:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:36:16V. Stejskal0Diskuse
18:36:398/1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
18:36:39V. Stejskal0Předložení
18:36:48Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
18:37:54V. Stejskal0Diskuse
18:38:02Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:38:19V. Stejskal0Diskuse
18:38:408/2) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
18:38:40V. Stejskal0Předložení
18:39:35Vedoucí odboru1Diskuse
18:39:39Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
18:39:47V. Stejskal0Diskuse
18:39:55D. Ottová1Diskuse
18:40:26Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
18:40:40Host1Diskuse
18:41:24V. Stejskal0Diskuse
18:41:31D. Ottová1Diskuse
18:41:59Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:42:42Host1Diskuse
18:42:56Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:43:30Host1Diskuse
18:43:46Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:44:11D. Ottová2Diskuse
18:44:32V. Stejskal0Diskuse
18:44:40RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:45:51V. Stejskal0Diskuse
18:45:56Bc. F. Boček1Diskuse
18:47:06V. Stejskal0Diskuse
18:47:10Host1Diskuse
18:47:54Bc. F. Boček2Diskuse
18:48:46V. Stejskal0Diskuse
18:48:49Host1Diskuse
18:49:14V. Stejskal0Diskuse
18:49:27M. Bula1Diskuse
18:50:41Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
18:52:02V. Stejskal0Diskuse
18:53:06M. Bula1Diskuse
18:53:46Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
18:54:02Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:55:16V. Stejskal0Diskuse
18:55:17Bc. F. Boček3Diskuse
18:55:37V. Stejskal0Diskuse
18:55:38Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:56:05V. Stejskal0Diskuse
18:56:07Bc. L. Šindelář1Diskuse
18:56:12V. Stejskal0Diskuse
18:56:28Vedoucí odboru1Diskuse
18:57:10V. Stejskal0Diskuse
18:57:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:58:33V. Stejskal0Diskuse
19:00:07RNDr. P. Janoušek2Diskuse
19:01:05V. Stejskal0Diskuse
19:01:29M. Bula2Diskuse
19:01:57Bc. L. Šindelář2Diskuse
19:02:10Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:03:26V. Stejskal0Diskuse
19:03:51D. Ottová2Diskuse
19:04:30Mgr. P. Novotný2Diskuse
19:05:30V. Stejskal0Diskuse
19:05:52V. Stejskal0Diskuse
19:06:189/101) Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace CSSML
19:06:18V. Stejskal0Předložení
19:06:26Vedoucí odboru1Diskuse
19:08:03V. Stejskal0Diskuse
19:08:10Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:08:24V. Stejskal0Diskuse
19:08:419/102) Žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Letovice
19:08:41V. Stejskal0Předložení
19:08:42Vedoucí odboru1Diskuse
19:09:06V. Stejskal0Diskuse
19:09:08Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:14:02J. Řehoř1Diskuse
19:15:19V. Stejskal0Diskuse
19:17:25Mgr. P. Novotný2Diskuse
19:20:24Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:21:51V. Stejskal0Diskuse
19:22:33RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:23:44Mgr. P. Novotný3Diskuse
19:26:57V. Stejskal0Diskuse
19:27:25Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:28:21V. Stejskal0Diskuse
19:28:22J. Řehoř2Diskuse
19:30:06Mgr. P. Novotný4Diskuse
19:31:11RNDr. P. Janoušek2Diskuse
19:32:09Vedoucí odboru1Diskuse
19:33:36Mgr. P. Novotný5Diskuse
19:34:57V. Stejskal0Diskuse
19:36:26Ing. J. Palbuchta1Diskuse
19:38:48Mgr. P. Novotný6Diskuse
19:39:37V. Stejskal0Diskuse
19:39:38D. Ottová1Diskuse
19:40:04V. Stejskal0Diskuse
19:40:06Mgr. R. Procházka3Diskuse
19:40:47V. Stejskal0Diskuse
19:41:27J. Řehoř3Diskuse
19:42:18V. Stejskal0Diskuse
19:42:40Mgr. R. Procházka4Diskuse
19:43:11V. Stejskal0Diskuse
19:44:43Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:45:38V. Stejskal0Diskuse
19:45:39Mgr. V. Šimák1Diskuse
19:47:19V. Stejskal0Diskuse
19:47:20D. Ottová1Diskuse
19:47:35Vedoucí odboru1Diskuse
19:48:37V. Stejskal0Diskuse
19:48:48Mgr. P. Novotný6Diskuse
19:49:04V. Stejskal0Diskuse
19:49:26Mgr. P. Novotný6Diskuse
19:49:53V. Stejskal0Diskuse
19:50:209/201) Práce v Halasově ulici
19:50:20V. Stejskal0Předložení
19:50:27Vedoucí odboru1Diskuse
19:50:59V. Stejskal0Diskuse
19:51:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:51:24V. Stejskal0Diskuse
19:51:469/202) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Meziříčko
19:51:46V. Stejskal0Předložení
19:51:48Vedoucí odboru1Diskuse
19:52:30V. Stejskal0Diskuse
19:52:36Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:52:50V. Stejskal0Diskuse
19:53:109/203) Smlouva o věcném břemenu s JMK na vodovod Podolí
19:53:10V. Stejskal0Předložení
19:53:11Vedoucí odboru1Diskuse
19:53:47V. Stejskal0Diskuse
19:53:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:54:17V. Stejskal0Diskuse
19:54:389/502) Nakládání s vodami v k.ú. Kladoruby
19:54:38V. Stejskal0Předložení
19:54:43Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:02:25V. Stejskal0Diskuse
20:02:39J. Řehoř1Diskuse
20:03:15V. Stejskal0Diskuse
20:03:17Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:06:54V. Stejskal0Diskuse
20:06:56B. Kuda1Diskuse
20:08:26Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:08:36V. Stejskal0Diskuse
20:08:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:09:22V. Stejskal0Diskuse
20:09:569/501) Žádost o projednání - umístění busty Václava Havla
20:09:56V. Stejskal0Předložení
20:14:06Host1Diskuse
20:14:42V. Stejskal0Diskuse
20:14:59J. Řehoř1Diskuse
20:16:48V. Stejskal0Diskuse
20:16:49Ing. J. Palbuchta1Diskuse
20:19:06Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:21:11V. Stejskal0Diskuse
20:21:12RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:23:23D. Ottová1Diskuse
20:24:04Bc. F. Boček1Diskuse
20:26:27V. Stejskal0Diskuse
20:27:36Bc. F. Boček1Diskuse
20:28:14V. Stejskal0Diskuse
20:28:21E. Pařilová1Diskuse
20:28:42V. Stejskal0Diskuse
20:28:50Ing. J. Chloupek1Diskuse
20:31:18V. Stejskal0Diskuse
20:31:39Host1Diskuse
20:34:58V. Stejskal0Diskuse
20:35:00Mgr. R. Musil1Diskuse
20:36:12V. Stejskal0Diskuse
20:36:20Ing. J. Palbuchta1Diskuse
20:40:50V. Stejskal0Diskuse
20:40:57Ing. J. Palbuchta1Diskuse
20:41:00V. Stejskal0Diskuse
20:41:03Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:41:35V. Stejskal0Diskuse
20:42:02Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:42:11V. Stejskal0Diskuse
20:42:34V. Stejskal0Diskuse
20:42:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:42:49V. Stejskal0Diskuse
20:43:13V. Stejskal0Diskuse
20:43:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:43:42V. Stejskal0Diskuse
20:44:14V. Stejskal0Diskuse
20:44:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:44:35V. Stejskal0Diskuse
20:44:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:45:03V. Stejskal0Diskuse
20:45:34V. Stejskal0Diskuse
20:45:38Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:49:43Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:49:46Host1Diskuse
20:52:15V. Stejskal0Diskuse
20:53:06D. Ottová2Diskuse
20:53:55Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:54:16V. Stejskal0Diskuse
20:54:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:54:59V. Stejskal0Diskuse
20:55:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:55:52V. Stejskal0Diskuse
20:56:24V. Stejskal0Diskuse
20:56:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:56:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
20:57:08V. Stejskal0Diskuse
20:57:389/502) Nakládání s vodami v k.ú. Kladoruby
20:57:38V. Stejskal0Předložení
20:57:5310) Různé
20:57:53V. Stejskal0Předložení
20:57:57Bc. F. Boček1Diskuse
20:59:06V. Stejskal0Diskuse
20:59:24Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:59:54V. Stejskal0Diskuse
21:01:25Mgr. R. Procházka2Diskuse
21:02:10V. Stejskal0Diskuse
21:02:25Bc. F. Boček2Diskuse
21:02:40Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:03:07V. Stejskal0Diskuse
21:03:34J. Řehoř1Diskuse
21:04:16V. Stejskal0Diskuse
21:04:37Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:04:46V. Stejskal0Diskuse
21:05:09V. Stejskal0Diskuse
21:05:26Bc. F. Boček3Diskuse
21:11:25V. Stejskal0Diskuse
21:11:36Bc. F. Boček3Diskuse
21:11:50V. Stejskal0Diskuse
21:16:20Bc. F. Boček1Diskuse
21:17:01V. Stejskal0Diskuse
21:17:23Mgr. R. Procházka3Diskuse
21:18:26V. Stejskal0Diskuse
21:18:30Mgr. R. Procházka3Diskuse
21:19:02V. Stejskal0Diskuse
21:19:50Vedoucí odboru1Diskuse
21:20:25V. Stejskal0Diskuse
21:20:36RNDr. P. Janoušek1Diskuse
21:22:45V. Stejskal0Diskuse
21:23:20B. Kuda1Diskuse
21:26:15V. Stejskal0Diskuse
21:26:16Mgr. P. Novotný2Diskuse
21:27:16V. Stejskal0Diskuse
21:27:47D. Ottová1Diskuse
21:30:30V. Stejskal0Diskuse
21:30:39M. Bula1Diskuse
21:31:32V. Stejskal0Diskuse
21:34:50M. Bula2Diskuse
21:35:00V. Stejskal0Diskuse