CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
11. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 20.09.2016 Predsedajúci: V. Stejskal
16:02:36Zahájení
16:04:311) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:04:31V. Stejskal0Předložení
16:05:24V. Stejskal0Předložení
16:06:26V. Stejskal0Předložení
16:07:42V. Stejskal0Předložení
16:08:012) Vyhlášení výsledků soutěže "Rozkvetlé Letovice"
16:08:01V. Stejskal0Předložení
16:08:26B. Kuda0Diskuse
16:14:13V. Stejskal0Diskuse
16:14:233) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:14:23V. Stejskal0Předložení
16:14:50Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:32:33V. Stejskal0Diskuse
16:32:38Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:33:34Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:33:41V. Stejskal0Diskuse
16:34:59Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:35:02M. Bula1Diskuse
16:35:11Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:35:15V. Stejskal0Diskuse
16:37:24M. Bula1Diskuse
16:37:43V. Stejskal0Diskuse
16:37:49M. Bula1Diskuse
16:38:08V. Stejskal0Diskuse
16:38:18M. Bula1Diskuse
16:38:27V. Stejskal0Diskuse
16:38:47Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:39:50V. Stejskal0Diskuse
16:40:54Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:44:14V. Stejskal0Diskuse
16:44:21RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:45:59Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:47:12Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:48:25RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:48:49Ing. J. Chloupek1Diskuse
16:53:55M. Bula2Diskuse
16:54:25V. Stejskal0Diskuse
16:55:35Ing. J. Chloupek1Diskuse
16:56:29Ing. F. Reitschmied1Diskuse
16:57:33Host1Diskuse
16:57:47M. Bula3Diskuse
16:59:35V. Stejskal0Diskuse
17:00:23Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:00:57V. Stejskal0Diskuse
17:01:42M. Bula4Diskuse
17:02:23V. Stejskal0Diskuse
17:03:10Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:03:43V. Stejskal0Diskuse
17:04:14Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:04:46V. Stejskal0Diskuse
17:04:52Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:07:40Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:11:56J. Řehoř1Diskuse
17:12:50V. Stejskal0Diskuse
17:12:58Ing. J. Chloupek2Diskuse
17:13:48Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:14:52M. Bula2Diskuse
17:15:35Host1Diskuse
17:16:22B. Kuda1Diskuse
17:17:55V. Stejskal0Diskuse
17:18:11Občan(ka) města1Diskuse
17:19:22V. Stejskal0Diskuse
17:19:51Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:21:18Host1Diskuse
17:21:30Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:22:38D. Ottová1Diskuse
17:23:07V. Stejskal0Diskuse
17:23:29Host1Diskuse
17:23:48Mgr. R. Procházka4Diskuse
17:24:10Mgr. R. Procházka5Diskuse
17:24:20V. Stejskal0Diskuse
17:25:44Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:27:40RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:28:49Mgr. R. Procházka4Diskuse
17:30:17V. Stejskal0Diskuse
17:31:40Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
17:32:30V. Stejskal0Diskuse
17:40:31Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:41:09V. Stejskal0Diskuse
17:41:34V. Stejskal0Diskuse
17:42:04D. Ottová2Diskuse
17:42:59Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:44:36M. Bula3Diskuse
17:45:42Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:48:43V. Stejskal0Diskuse
17:49:39Bc. F. Boček1Diskuse
17:51:11Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:53:42D. Ottová3Diskuse
17:53:54Bc. F. Boček1Diskuse
17:54:52Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:55:35D. Ottová4Diskuse
17:56:34Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:59:06Bc. F. Boček1Diskuse
17:59:41Mgr. R. Procházka5Diskuse
18:00:46V. Stejskal0Diskuse
18:00:52Mgr. R. Musil1Diskuse
18:01:26Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:01:44Vedoucí odboru1Diskuse
18:02:22Mgr. P. Novotný3Diskuse
18:02:52Vedoucí odboru1Diskuse
18:03:45V. Stejskal0Diskuse
18:03:53Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:04:06Mgr. R. Procházka6Diskuse
18:04:19Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:05:07Host1Diskuse
18:05:11Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:06:15V. Stejskal0Diskuse
18:06:39V. Stejskal0Diskuse
18:06:46Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:06:57V. Stejskal0Diskuse
18:07:224) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 30. června do 20. září 2016
18:07:22V. Stejskal0Předložení
18:16:43Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:17:25B. Kuda1Diskuse
18:17:48V. Stejskal0Diskuse
18:17:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:18:05V. Stejskal0Diskuse
18:18:26V. Stejskal0Diskuse
18:18:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:18:46V. Stejskal0Diskuse
18:19:085/1) Dispozice - prodej části p.č. 505 v k.ú. Babolky
18:19:08V. Stejskal0Předložení
18:19:33Vedoucí odboru1Předložení
18:20:28Bc. F. Boček1Diskuse
18:20:44Vedoucí odboru1Diskuse
18:21:17Bc. F. Boček1Diskuse
18:21:32Vedoucí odboru1Diskuse
18:22:28Bc. F. Boček1Diskuse
18:22:47Vedoucí odboru1Diskuse
18:23:04Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:23:19Vedoucí odboru1Diskuse
18:24:03RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:24:47V. Stejskal0Diskuse
18:24:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:25:19V. Stejskal0Diskuse
18:25:395/2) Dispozice - žádost o snížení kupní ceny p.č. 129/152
18:25:39V. Stejskal0Předložení
18:25:46Vedoucí odboru1Předložení
18:26:31M. Bula1Diskuse
18:27:10Host1Diskuse
18:27:54V. Stejskal0Diskuse
18:27:57Bc. F. Boček1Diskuse
18:28:38Vedoucí odboru1Diskuse
18:29:15Bc. F. Boček1Diskuse
18:29:32Vedoucí odboru1Diskuse
18:29:45Bc. F. Boček1Diskuse
18:29:51Vedoucí odboru1Diskuse
18:30:03Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:30:11Host1Diskuse
18:30:34Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:30:50M. Bula2Diskuse
18:31:04Vedoucí odboru1Diskuse
18:31:43V. Stejskal0Diskuse
18:31:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:31:54Bc. F. Boček1Diskuse
18:32:08Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:32:36Vedoucí odboru1Diskuse
18:33:09Bc. F. Boček2Diskuse
18:33:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:33:46V. Stejskal0Diskuse
18:34:055/3) Dispozice - ÚZSVM – bezúplatný převod p.č. 85 v k.ú. Letovice
18:34:05V. Stejskal0Předložení
18:34:06Vedoucí odboru1Předložení
18:34:40Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:34:54Vedoucí odboru1Diskuse
18:35:40Bc. F. Boček1Diskuse
18:36:04B. Kuda1Diskuse
18:36:13V. Stejskal0Diskuse
18:36:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:36:42V. Stejskal0Diskuse
18:37:025/4) Dispozice - Vykoupení pozemků u hřbitova – odmítnutí podpisu kupní smlouvy
18:37:02V. Stejskal0Předložení
18:37:03Vedoucí odboru1Předložení
18:37:45V. Stejskal0Diskuse
18:37:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:38:07V. Stejskal0Diskuse
18:38:285/5) Dispozice - Nabídka darování id. podílu na pozemcích ul. Pražská - p.č. 758/37, p.č. 1641/16 a p.č. 1683/8 v k.ú. Letovice
18:38:28V. Stejskal0Předložení
18:38:28Vedoucí odboru1Předložení
18:39:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:40:32V. Stejskal0Diskuse
18:40:546/1) Hospodaření za období 1-6/2016
18:40:54V. Stejskal0Předložení
18:41:00Vedoucí odboru1Předložení
18:41:51V. Stejskal0Diskuse
18:41:53Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:42:10Vedoucí odboru1Diskuse
18:43:21V. Stejskal0Diskuse
18:43:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:44:17V. Stejskal0Diskuse
18:44:376/2) Rozpočtová opatření provedená radou města
18:44:37V. Stejskal0Předložení
18:44:37Vedoucí odboru1Předložení
18:45:04V. Stejskal0Diskuse
18:45:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:45:25V. Stejskal0Diskuse
18:45:446/3) Rozpočtová opatření č. 17/2016 - schvalovací kompetence ZM
18:45:44V. Stejskal0Předložení
18:45:47M. Bula0Diskuse
18:46:28V. Stejskal0Diskuse
18:46:39J. Řehoř1Diskuse
18:47:09Vedoucí odboru1Diskuse
18:47:52Vedoucí odboru1Předložení
18:51:45M. Bula1Diskuse
18:52:27Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:52:40Vedoucí odboru1Diskuse
18:53:26Bc. F. Boček1Diskuse
18:54:24Vedoucí odboru1Diskuse
18:54:36Bc. F. Boček1Diskuse
18:54:58Vedoucí odboru1Diskuse
18:56:18Bc. F. Boček1Diskuse
18:56:25V. Stejskal0Diskuse
18:59:17M. Bula1Diskuse
19:00:37V. Stejskal0Diskuse
19:01:09Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:02:03Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:04:13Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:04:38Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:05:59M. Bula2Diskuse
19:06:58V. Stejskal0Diskuse
19:07:23M. Bula3Diskuse
19:07:56V. Stejskal0Diskuse
19:08:26M. Bula4Diskuse
19:09:10V. Stejskal0Diskuse
19:10:18M. Bula5Diskuse
19:10:29D. Ottová1Diskuse
19:10:53V. Stejskal0Diskuse
19:11:14D. Ottová1Diskuse
19:11:26V. Stejskal0Diskuse
19:11:53D. Ottová1Diskuse
19:12:02Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:13:27V. Stejskal0Diskuse
19:13:42Mgr. R. Procházka3Diskuse
19:14:08V. Stejskal0Diskuse
19:14:11Bc. F. Boček2Diskuse
19:14:33V. Stejskal0Diskuse
19:15:16Bc. F. Boček1Diskuse
19:15:36V. Stejskal0Diskuse
19:15:48Mgr. R. Musil1Diskuse
19:16:23V. Stejskal0Diskuse
19:17:29M. Bula2Diskuse
19:18:55RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:19:57Mgr. R. Procházka4Diskuse
19:20:31V. Stejskal0Diskuse
19:20:35RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:21:02V. Stejskal0Diskuse
19:21:07Mgr. R. Musil1Diskuse
19:21:21V. Stejskal0Diskuse
19:22:57M. Bula3Diskuse
19:24:07Ing. J. Chloupek1Diskuse
19:25:11Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:29:24Mgr. R. Procházka5Diskuse
19:29:44RNDr. P. Janoušek2Diskuse
19:29:56V. Stejskal0Diskuse
19:30:04Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:30:08M. Bula4Diskuse
19:31:28V. Stejskal0Diskuse
19:33:24Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:33:33V. Stejskal0Diskuse
19:33:57V. Stejskal0Diskuse
19:40:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:41:28V. Stejskal0Diskuse
19:41:51V. Stejskal0Diskuse
19:41:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:43:40V. Stejskal0Diskuse
19:44:066/4) Rozpočtový výhled města - úprava
19:44:06V. Stejskal0Předložení
19:44:07Vedoucí odboru1Předložení
19:44:40V. Stejskal0Diskuse
19:44:42Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:45:12V. Stejskal0Diskuse
19:45:43Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:45:55V. Stejskal0Diskuse
19:46:44Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:47:04V. Stejskal0Diskuse
19:47:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:47:39V. Stejskal0Diskuse
19:48:047/1) Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
19:48:04V. Stejskal0Předložení
19:48:11Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:49:42Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:49:48D. Ottová1Diskuse
19:55:09Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:55:59RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:57:05Host1Diskuse
19:57:46V. Stejskal0Diskuse
19:57:58Host1Diskuse
19:58:58V. Stejskal0Diskuse
20:01:46Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:03:17Host1Diskuse
20:03:42Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:04:40Bc. F. Boček1Diskuse
20:05:21Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
20:07:27M. Bula1Diskuse
20:09:41RNDr. P. Janoušek2Diskuse
20:10:04Host1Diskuse
20:10:30D. Ottová1Diskuse
20:10:56V. Stejskal0Diskuse
20:12:03D. Ottová2Diskuse
20:12:31V. Stejskal0Diskuse
20:12:48Host1Diskuse
20:13:07Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
20:13:44Host1Diskuse
20:14:10Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:14:59V. Stejskal0Diskuse
20:15:26Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:15:47RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:15:57Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:16:12V. Stejskal0Diskuse
20:16:39V. Stejskal0Diskuse
20:16:50Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:17:35V. Stejskal0Diskuse
20:17:577/2) Obecně závazná vyhláška města Letovice č.3/2016 o stanovení systému shromaždování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů atd.
20:17:57V. Stejskal0Předložení
20:18:13Vedoucí odboru1Předložení
20:22:27M. Bula1Diskuse
20:23:36Vedoucí odboru1Diskuse
20:25:25B. Kuda1Diskuse
20:25:47Vedoucí odboru1Diskuse
20:26:52V. Stejskal0Diskuse
20:27:17Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:29:05Vedoucí odboru1Diskuse
20:32:20RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:33:12Vedoucí odboru1Diskuse
20:34:35V. Stejskal0Diskuse
20:35:10Bc. L. Šindelář1Diskuse
20:35:21Vedoucí odboru1Diskuse
20:35:33Bc. L. Šindelář1Diskuse
20:35:58V. Stejskal0Diskuse
20:36:05Bc. L. Šindelář1Diskuse
20:36:20Vedoucí odboru1Diskuse
20:36:58D. Ottová1Diskuse
20:38:37V. Stejskal0Diskuse
20:40:05Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:41:59Vedoucí odboru1Diskuse
20:43:16M. Bula2Diskuse
20:45:40Ing. J. Palbuchta1Diskuse
20:49:03Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:50:06V. Stejskal0Diskuse
20:52:13J. Řehoř1Diskuse
20:52:41B. Kuda1Diskuse
20:54:36M. Bula3Diskuse
20:55:44V. Stejskal0Diskuse
20:57:59M. Bula1Diskuse
20:59:18V. Stejskal0Diskuse
21:00:30Mgr. R. Procházka4Diskuse
21:01:45Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:03:38V. Stejskal0Diskuse
21:04:25Bc. F. Boček1Diskuse
21:04:52V. Stejskal0Diskuse
21:05:43Bc. F. Boček1Diskuse
21:06:23V. Stejskal0Diskuse
21:06:28Ing. J. Palbuchta2Diskuse
21:07:46RNDr. P. Janoušek2Diskuse
21:08:03Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:08:25V. Stejskal0Diskuse
21:08:468/101) Žádost o poskytnutí dotace - ZUŠ Letovice
21:08:46V. Stejskal0Předložení
21:09:17Vedoucí odboru1Předložení
21:09:52V. Stejskal0Diskuse
21:09:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
21:10:24V. Stejskal0Diskuse
21:10:47V. Stejskal0Diskuse
21:10:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
21:11:14V. Stejskal0Diskuse
21:11:338/401) Udělení čestného občanství města
21:11:33V. Stejskal0Předložení
21:11:53Vedoucí odboru1Předložení
21:13:12V. Stejskal0Diskuse
21:14:48J. Řehoř1Diskuse
21:16:09D. Ottová1Diskuse
21:17:15Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:18:10V. Stejskal0Diskuse
21:18:11Mgr. R. Musil1Diskuse
21:18:49Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:19:50J. Řehoř2Diskuse
21:20:42Bc. F. Boček0Diskuse
21:20:46V. Stejskal0Diskuse
21:21:40M. Bula1Diskuse
21:22:12V. Stejskal0Diskuse
21:22:17Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:22:48V. Stejskal0Diskuse
21:23:12Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:24:29V. Stejskal0Diskuse
21:24:519) Různé
21:24:51V. Stejskal0Předložení
21:24:57Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:26:36V. Stejskal0Diskuse
21:28:00Bc. F. Boček1Diskuse
21:28:45B. Kuda1Diskuse
21:29:36Mgr. P. Novotný2Diskuse
21:31:18M. Bula1Diskuse
21:32:17V. Stejskal0Diskuse
21:33:04RNDr. P. Janoušek1Diskuse
21:34:23V. Stejskal0Diskuse
21:34:57D. Ottová1Diskuse
21:35:51V. Stejskal0Diskuse
21:36:39Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:37:42Mgr. V. Šimák1Diskuse
21:37:56Ing. J. Palbuchta1Diskuse
21:39:36V. Stejskal0Diskuse
21:40:08RNDr. P. Janoušek1Diskuse
21:40:28Mgr. P. Novotný2Diskuse
21:42:38Bc. L. Šindelář1Diskuse
21:43:02Mgr. P. Novotný2Diskuse
21:43:33V. Stejskal0Diskuse
21:43:56Bc. L. Šindelář2Diskuse
21:44:53V. Stejskal0Diskuse
21:45:20Mgr. P. Novotný3Diskuse
21:45:44V. Stejskal0Diskuse
21:46:02Bc. L. Šindelář3Diskuse
21:46:34RNDr. P. Janoušek2Diskuse
21:47:08Mgr. P. Novotný4Diskuse
21:47:39Bc. L. Šindelář4Diskuse
21:47:50V. Stejskal0Diskuse
21:48:04Host1Diskuse
21:48:13Bc. L. Šindelář5Diskuse
21:48:49V. Stejskal0Diskuse
21:49:01RNDr. P. Janoušek3Diskuse
21:49:23V. Stejskal0Diskuse
21:50:11Ing. J. Chloupek1Diskuse
21:51:01V. Stejskal0Diskuse
21:52:41Ing. J. Chloupek1Diskuse
21:53:25V. Stejskal0Diskuse
21:54:05Mgr. R. Musil1Diskuse
21:56:23M. Bula1Diskuse
21:57:36D. Ottová2Diskuse
21:58:05Bc. F. Boček2Diskuse
21:58:25V. Stejskal0Diskuse
22:03:02Ing. J. Chloupek2Diskuse
22:03:22V. Stejskal0Diskuse
22:03:28Bc. F. Boček3Diskuse
22:05:09V. Stejskal0Diskuse
22:06:08B. Kuda1Diskuse
22:06:58Mgr. P. Novotný3Diskuse
22:07:53V. Stejskal0Diskuse
22:10:44Mgr. R. Procházka1Diskuse
22:11:52Mgr. R. Musil2Diskuse
22:12:36V. Stejskal0Diskuse
22:13:23Mgr. R. Procházka1Diskuse
22:13:44V. Stejskal0Diskuse
22:13:52Bc. F. Boček1Diskuse
22:15:06Mgr. P. Novotný3Diskuse
22:15:39V. Stejskal0Diskuse
22:16:06V. Stejskal0Diskuse
22:16:07Bc. F. Boček3Diskuse
22:16:52RNDr. P. Janoušek4Diskuse
22:17:13V. Stejskal0Diskuse
22:17:15M. Bula2Diskuse
22:17:43Bc. F. Boček3Diskuse
22:18:01Mgr. P. Novotný3Diskuse
22:18:32V. Stejskal0Diskuse
22:18:51V. Stejskal0Diskuse
22:18:54Mgr. R. Musil3Diskuse
22:20:40V. Stejskal0Diskuse
22:21:19B. Kuda2Diskuse
22:21:49M. Bula3Diskuse
22:22:19V. Stejskal0Diskuse
22:25:29D. Ottová3Diskuse
22:26:22V. Stejskal0Diskuse
22:27:14D. Ottová4Diskuse
22:27:42V. Stejskal0Diskuse
22:27:58D. Ottová5Diskuse
22:28:14Mgr. R. Procházka2Diskuse
22:28:47V. Stejskal0Diskuse