CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
12. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 14.12.2016 Predsedajúci: V. Stejskal
16:03:26Zahájení
16:04:261) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:04:26V. Stejskal0Předložení
16:05:27V. Stejskal0Předložení
16:08:18V. Stejskal0Předložení
16:08:462/1) Plnění usnesení zastupitelstva
16:08:46V. Stejskal0Předložení
16:08:53Ing. J. Palbuchta0Předložení
16:13:23V. Stejskal0Diskuse
16:13:27Bc. F. Boček0Diskuse
16:13:582/2) Zápis z jednání finančního výboru a kontrolního výboru
16:13:58V. Stejskal0Předložení
16:15:04Ing. J. Palbuchta0Předložení
16:17:01V. Stejskal0Diskuse
16:17:08B. Kuda1Diskuse
16:19:24Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:21:24B. Kuda2Diskuse
16:22:22Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:22:54B. Kuda1Diskuse
16:23:22V. Stejskal0Diskuse
16:23:24Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:23:40V. Stejskal0Diskuse
16:23:49Bc. F. Boček0Diskuse
16:24:253) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 20. září do 14. prosince 2016
16:24:25V. Stejskal0Předložení
16:24:402/2) Zápis z jednání finančního výboru a kontrolního výboru
16:24:40V. Stejskal0Předložení
16:24:44Bc. F. Boček0Diskuse
16:25:243) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 20. září do 14. prosince 2016
16:25:24V. Stejskal0Předložení
16:37:54M. Bula1Diskuse
16:38:46Vedoucí odboru1Diskuse
16:39:53M. Bula1Diskuse
16:40:22Ing. J. Chloupek1Diskuse
16:40:47Vedoucí odboru1Diskuse
16:42:21V. Stejskal0Diskuse
16:42:26Ing. J. Chloupek1Diskuse
16:42:51Vedoucí odboru1Diskuse
16:43:38Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:43:52V. Stejskal0Diskuse
16:43:53Vedoucí odboru1Diskuse
16:44:08Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:44:22Vedoucí odboru1Diskuse
16:44:47V. Stejskal0Diskuse
16:44:53B. Kuda1Diskuse
16:46:37Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:46:55D. Ottová1Diskuse
16:47:43V. Stejskal0Diskuse
16:48:31D. Ottová1Diskuse
16:49:14V. Stejskal0Diskuse
16:50:00D. Ottová1Diskuse
16:50:14Vedoucí odboru1Diskuse
16:50:34V. Stejskal0Diskuse
16:50:56Vedoucí odboru1Diskuse
16:51:50V. Stejskal0Diskuse
16:51:52M. Bula2Diskuse
16:53:07V. Stejskal0Diskuse
16:53:23RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:54:15M. Bula3Diskuse
16:55:14V. Stejskal0Diskuse
16:55:24M. Bula3Diskuse
16:55:59B. Kuda1Diskuse
16:57:48Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:58:26V. Stejskal0Diskuse
16:58:30Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:58:50V. Stejskal0Diskuse
16:59:28Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:00:01RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:00:40V. Stejskal0Diskuse
17:00:49Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:01:30V. Stejskal0Diskuse
17:01:34Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:02:13J. Řehoř1Diskuse
17:04:04M. Bula4Diskuse
17:06:09J. Bednář1Diskuse
17:06:36V. Stejskal0Diskuse
17:06:44Bc. F. Boček1Diskuse
17:07:23Ing. J. Palbuchta1Diskuse
17:09:47V. Stejskal0Diskuse
17:09:52Mgr. R. Procházka4Diskuse
17:10:26V. Stejskal0Diskuse
17:10:46Bc. F. Boček1Diskuse
17:11:224/1) Dispozice - prodej části p.č. 129/30 v k.ú. Třebětín u Letovic - pod garáží
17:11:22V. Stejskal0Předložení
17:11:39Vedoucí odboru1Předložení
17:12:22V. Stejskal0Diskuse
17:12:30Bc. F. Boček0Diskuse
17:13:294/2) Dispozice - Pozemky pod chodníky ul. Purkyňova - přijetí daru od JMK
17:13:29V. Stejskal0Předložení
17:13:31Vedoucí odboru1Předložení
17:13:51V. Stejskal0Diskuse
17:13:59Bc. F. Boček0Diskuse
17:16:154/3) Dispozice - Převod práv k bytu - Družstevní 1084/22 – BJ č. 1
17:16:15V. Stejskal0Předložení
17:16:16Vedoucí odboru1Předložení
17:16:32Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:16:53Vedoucí odboru1Diskuse
17:17:03V. Stejskal0Diskuse
17:17:09Bc. F. Boček0Diskuse
17:18:165/1) Hospodaření města za období 1-10/2016
17:18:16V. Stejskal0Předložení
17:18:25Vedoucí odboru1Předložení
17:19:31V. Stejskal0Diskuse
17:19:37Bc. F. Boček0Diskuse
17:21:045/2) Žádost o navýšení příspěvku na činnost MŠ Komenského
17:21:04V. Stejskal0Předložení
17:21:06Vedoucí odboru1Předložení
17:21:56V. Stejskal0Diskuse
17:22:02Bc. F. Boček0Diskuse
17:22:455/3) Návrh na zrušení usnesení ZM - AFK
17:22:45V. Stejskal0Předložení
17:22:46Vedoucí odboru1Předložení
17:23:44V. Stejskal0Diskuse
17:24:00Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:24:09Vedoucí odboru1Diskuse
17:24:23V. Stejskal0Diskuse
17:24:29Bc. F. Boček0Diskuse
17:24:50V. Stejskal0Diskuse
17:25:13V. Stejskal0Diskuse
17:25:21Bc. F. Boček0Diskuse
17:26:405/4) Rozpočtová opatření, jejichž provedení bylo schváleno Radou města Letovice
17:26:40V. Stejskal0Předložení
17:26:42Vedoucí odboru1Předložení
17:26:53Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:27:21Bc. F. Boček1Diskuse
17:27:43V. Stejskal0Diskuse
17:27:50J. Bednář1Diskuse
17:28:10Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:28:31V. Stejskal0Diskuse
17:28:34Vedoucí odboru1Předložení
17:29:07V. Stejskal0Diskuse
17:29:15Bc. F. Boček0Diskuse
17:29:555/5) Rozpočtová opatření č. 21/2016
17:29:55V. Stejskal0Předložení
17:29:57Vedoucí odboru1Předložení
17:32:33V. Stejskal0Diskuse
17:32:41Bc. F. Boček0Diskuse
17:33:395/6) Pověření Rady města Letovice
17:33:39V. Stejskal0Předložení
17:33:41Vedoucí odboru1Předložení
17:34:06V. Stejskal0Diskuse
17:34:12Bc. F. Boček0Diskuse
17:34:585/7) Návrh rozpočtu na rok 2017
17:34:58V. Stejskal0Předložení
17:35:05Vedoucí odboru1Předložení
17:35:11V. Stejskal0Předložení
17:39:58Vedoucí odboru1Předložení
17:43:19V. Stejskal0Diskuse
17:43:28Bc. F. Boček1Diskuse
17:44:10Vedoucí odboru1Diskuse
17:44:32Bc. F. Boček1Diskuse
17:46:09V. Stejskal0Diskuse
17:47:58Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:50:53V. Stejskal0Diskuse
17:50:55D. Ottová1Diskuse
17:51:39Vedoucí odboru1Diskuse
17:52:19D. Ottová1Diskuse
17:54:04V. Stejskal0Diskuse
17:55:44D. Ottová1Diskuse
17:57:06V. Stejskal0Diskuse
17:57:38B. Kuda1Diskuse
17:58:44Bc. F. Boček2Diskuse
18:00:33J. Řehoř1Diskuse
18:01:27Bc. F. Boček3Diskuse
18:02:04V. Stejskal0Diskuse
18:02:32Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:03:34Vedoucí odboru1Diskuse
18:05:06Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:05:14Vedoucí odboru1Diskuse
18:05:35Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:06:53Mgr. V. Šimák1Diskuse
18:08:34Bc. F. Boček4Diskuse
18:09:16Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:09:21V. Stejskal0Diskuse
18:14:23Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:19:11V. Stejskal0Diskuse
18:21:29Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:24:14RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:24:56Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:25:22Vedoucí odboru1Diskuse
18:25:32Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:26:38D. Ottová2Diskuse
18:27:24V. Stejskal0Diskuse
18:27:26J. Bednář1Diskuse
18:28:43Vedoucí odboru1Diskuse
18:29:35V. Stejskal0Diskuse
18:30:10Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:30:46V. Stejskal0Diskuse
18:31:35J. Bednář2Diskuse
18:32:28Mgr. P. Novotný3Diskuse
18:32:38J. Bednář2Diskuse
18:32:51V. Stejskal0Diskuse
18:32:54J. Řehoř2Diskuse
18:35:25V. Stejskal0Diskuse
18:35:27J. Bednář3Diskuse
18:35:32V. Stejskal0Diskuse
18:35:39Ing. J. Palbuchta1Diskuse
18:39:23M. Bula1Diskuse
18:40:15Vedoucí odboru1Diskuse
18:41:45Mgr. R. Procházka3Diskuse
18:42:24V. Stejskal0Diskuse
18:43:44Bc. F. Boček1Diskuse
18:45:03V. Stejskal0Diskuse
18:45:37RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:45:59V. Stejskal0Diskuse
18:46:02Vedoucí odboru1Diskuse
18:46:20V. Stejskal0Diskuse
18:47:05D. Ottová2Diskuse
18:47:38V. Stejskal0Diskuse
18:48:01B. Kuda2Diskuse
18:50:06D. Ottová2Diskuse
18:50:34Vedoucí odboru1Diskuse
18:51:53V. Stejskal0Diskuse
18:52:24Mgr. P. Novotný4Diskuse
18:52:48V. Stejskal0Diskuse
18:53:15Vedoucí odboru1Diskuse
18:53:39V. Stejskal0Diskuse
18:53:46Bc. F. Boček4Diskuse
18:54:54Bc. F. Boček4Diskuse
18:56:17Bc. F. Boček4Diskuse
18:58:036/1) Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,...
18:58:03V. Stejskal0Předložení
18:58:08Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
19:00:49M. Bula1Diskuse
19:03:48Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:06:11V. Stejskal0Diskuse
19:06:35Host1Diskuse
19:13:32V. Stejskal0Diskuse
19:13:43M. Bula2Diskuse
19:13:59Host1Diskuse
19:14:44M. Bula1Diskuse
19:16:21Host1Diskuse
19:16:46M. Bula1Diskuse
19:17:37Host1Diskuse
19:18:43M. Bula1Diskuse
19:20:20Host1Diskuse
19:20:29M. Bula1Diskuse
19:20:36Host1Diskuse
19:20:45M. Bula1Diskuse
19:21:09Host1Diskuse
19:21:19M. Bula1Diskuse
19:22:05Vedoucí odboru1Diskuse
19:26:23M. Bula2Diskuse
19:26:59V. Stejskal0Diskuse
19:27:03J. Řehoř1Diskuse
19:28:41Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:29:02Host1Diskuse
19:31:23M. Bula3Diskuse
19:31:29Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:32:50Host1Diskuse
19:34:49Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:35:12Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:36:54Host1Diskuse
19:38:41M. Bula3Diskuse
19:40:15Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:52:44M. Bula4Diskuse
19:53:31Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:59:18Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:00:55V. Stejskal0Diskuse
20:01:03D. Ottová1Diskuse
20:01:57Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:02:47D. Ottová1Diskuse
20:03:22Ing. M. Chládek1Diskuse
20:04:42Mgr. R. Procházka4Diskuse
20:06:16RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:07:40Mgr. P. Novotný2Diskuse
20:08:46Bc. F. Boček1Diskuse
20:09:31Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:10:47V. Stejskal0Diskuse
20:10:54Host1Diskuse
20:11:45Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:12:04Host1Diskuse
20:12:35Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:13:42Host1Diskuse
20:13:47Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:14:34Host1Diskuse
20:15:26V. Stejskal0Diskuse
20:16:24Host1Diskuse
20:17:49V. Stejskal0Diskuse
20:17:52Mgr. R. Procházka5Diskuse
20:19:00K. Válek1Diskuse
20:20:07J. Bednář1Diskuse
20:20:26M. Bula5Diskuse
20:22:02Bc. F. Boček1Diskuse
20:22:57V. Stejskal0Diskuse
20:23:01Host1Diskuse
20:23:29V. Stejskal0Diskuse
20:23:45M. Bula3Diskuse
20:25:23Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:26:30M. Bula4Diskuse
20:27:31Ing. M. Chládek1Diskuse
20:28:05M. Bula5Diskuse
20:28:23V. Stejskal0Diskuse
20:28:26M. Bula5Diskuse
20:29:08V. Stejskal0Diskuse
20:29:17Vedoucí odboru1Diskuse
20:29:38V. Stejskal0Diskuse
20:30:14M. Bula6Diskuse
20:31:27V. Stejskal0Diskuse
20:31:49K. Válek2Diskuse
20:32:00Bc. F. Boček1Diskuse
20:32:14V. Stejskal0Diskuse
20:32:38Bc. F. Boček1Diskuse
20:33:20B. Kuda1Diskuse
20:33:31D. Ottová2Diskuse
20:33:33V. Stejskal0Diskuse
20:33:51Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
20:35:27V. Stejskal0Diskuse
20:35:50B. Kuda0Diskuse
20:36:50Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:37:18Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
20:38:06Bc. F. Boček1Diskuse
20:39:096/2) Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2015, o místních poplatcích
20:39:09V. Stejskal0Předložení
20:39:12Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
20:39:40V. Stejskal0Diskuse
20:39:47Bc. F. Boček0Diskuse
20:40:326/3) Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Letovice
20:40:32V. Stejskal0Předložení
20:40:34Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
20:41:40V. Stejskal0Diskuse
20:41:47Bc. F. Boček0Diskuse
20:42:347/101) Kalkulace nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu
20:42:34V. Stejskal0Předložení
20:42:48Vedoucí odboru1Diskuse
20:43:49V. Stejskal0Diskuse
20:43:54Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:45:01V. Stejskal0Diskuse
20:45:49Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:46:19V. Stejskal0Diskuse
20:46:26Host1Diskuse
20:47:11Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:47:29Vedoucí odboru1Diskuse
20:47:40Host1Diskuse
20:48:13Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:48:40Host1Diskuse
20:49:15Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:49:34Host1Diskuse
20:50:13V. Stejskal0Diskuse
20:50:28Bc. F. Boček0Diskuse
20:50:40M. Bula1Diskuse
20:50:51Vedoucí odboru1Diskuse
20:51:29M. Bula1Diskuse
20:51:35Vedoucí odboru1Diskuse
20:52:13Mgr. R. Procházka4Diskuse
20:52:52M. Bula2Diskuse
20:53:31Vedoucí odboru1Diskuse
20:54:08V. Stejskal0Diskuse
20:54:15Bc. F. Boček0Diskuse
20:55:017/102) Dodatek č. 9 Zřizovací listiny TS Letovice, příspěvkové organizace
20:55:01V. Stejskal0Předložení
20:55:03Vedoucí odboru1Předložení
20:55:20V. Stejskal0Diskuse
20:55:26Bc. F. Boček0Diskuse
20:56:057/103) Žádost o dotaci z rozpočtu města Letovice- ZUŠ Letovice
20:56:05V. Stejskal0Předložení
20:56:07Vedoucí odboru1Předložení
20:56:37V. Stejskal0Diskuse
20:56:44Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:56:59V. Stejskal0Diskuse
20:57:55Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:58:16V. Stejskal0Diskuse
20:59:20Vedoucí odboru1Diskuse
21:00:35V. Stejskal0Diskuse
21:00:42Mgr. P. Novotný2Diskuse
21:01:00V. Stejskal0Diskuse
21:01:09Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:01:21Vedoucí odboru1Diskuse
21:02:02M. Bula1Diskuse
21:02:20V. Stejskal0Diskuse
21:02:47Mgr. R. Procházka2Diskuse
21:03:13Vedoucí odboru1Diskuse
21:04:11Bc. F. Boček0Diskuse
21:04:57Mgr. R. Procházka2Diskuse
21:05:11B. Kuda1Diskuse
21:05:30V. Stejskal0Diskuse
21:05:597/104) Dar - Stari Grad
21:05:59V. Stejskal0Předložení
21:06:01Vedoucí odboru1Předložení
21:06:26V. Stejskal0Diskuse
21:07:57Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:08:14V. Stejskal0Diskuse
21:08:19M. Bula1Diskuse
21:09:16V. Stejskal0Diskuse
21:10:08D. Ottová1Diskuse
21:10:54V. Stejskal0Diskuse
21:11:49D. Ottová2Diskuse
21:12:35V. Stejskal0Diskuse
21:12:41Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:14:14Bc. F. Boček1Diskuse
21:14:50V. Stejskal0Diskuse
21:15:23M. Bula2Diskuse
21:16:17V. Stejskal0Diskuse
21:17:16Bc. F. Boček0Diskuse
21:18:237/201) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - PORR a.s.
21:18:23V. Stejskal0Předložení
21:18:26Vedoucí odboru1Předložení
21:20:45Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:21:12Vedoucí odboru1Diskuse
21:21:25Ing. J. Chloupek1Diskuse
21:21:35Vedoucí odboru1Diskuse
21:22:27Ing. J. Chloupek1Diskuse
21:22:39Vedoucí odboru1Diskuse
21:22:48Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:23:00Vedoucí odboru1Diskuse
21:23:18Ing. J. Palbuchta1Diskuse
21:24:54Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:25:40Ing. J. Palbuchta1Diskuse
21:26:07V. Stejskal0Diskuse
21:26:10B. Kuda1Diskuse
21:26:42V. Stejskal0Diskuse
21:26:47Bc. F. Boček0Diskuse
21:27:467/301) Změna ÚP č. 4
21:27:46V. Stejskal0Předložení
21:28:01Vedoucí odboru1Předložení
21:38:37V. Stejskal0Diskuse
21:38:41B. Kuda1Diskuse
21:39:18Vedoucí odboru1Diskuse
21:40:12Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:40:27Vedoucí odboru1Diskuse
21:40:55V. Stejskal0Diskuse
21:41:09Bc. F. Boček0Diskuse
21:41:44Bc. F. Boček0Diskuse
21:42:43Bc. F. Boček0Diskuse
21:43:38Bc. F. Boček0Diskuse
21:44:27Bc. F. Boček0Diskuse
21:46:087/401) Smlouva o financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství v ORP Boskovice v roce 2017
21:46:08V. Stejskal0Předložení
21:46:23Vedoucí odboru1Předložení
21:47:35V. Stejskal0Diskuse
21:47:47Bc. F. Boček0Diskuse
21:48:33Bc. F. Boček0Diskuse
21:49:09Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:49:27V. Stejskal0Diskuse
21:50:16D. Ottová1Diskuse
21:50:36V. Stejskal0Diskuse
21:51:057/501) Osadní výbor Zboněk - jmenování nového člena
21:51:05V. Stejskal0Předložení
21:51:42Bc. F. Boček0Diskuse
21:52:127/502) Komunitní plánování v roce 2016
21:52:12V. Stejskal0Předložení
21:52:32B. Kuda0Diskuse
21:56:10V. Stejskal0Diskuse
21:56:18M. Bula0Diskuse
21:56:22Ing. J. Palbuchta0Diskuse
21:57:02Ing. J. Palbuchta0Diskuse
21:57:498) Diskuse
21:57:49V. Stejskal0Předložení
21:57:56Bc. F. Boček1Diskuse
22:00:18Mgr. R. Procházka1Diskuse
22:02:11D. Ottová1Diskuse
22:03:47V. Stejskal0Diskuse
22:03:50Vedoucí odboru1Diskuse
22:04:16V. Stejskal0Diskuse
22:04:37D. Ottová1Diskuse
22:05:13M. Bula1Diskuse
22:05:40V. Stejskal0Diskuse
22:06:17Bc. F. Boček0Diskuse
22:06:54Bc. F. Boček0Diskuse
22:08:16V. Stejskal0Diskuse
22:09:23Bc. F. Boček0Diskuse
22:10:04Bc. F. Boček0Diskuse
22:10:14V. Stejskal0Diskuse
22:10:29Mgr. P. Novotný1Diskuse
22:13:56V. Stejskal0Diskuse
22:16:44Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:19:05V. Stejskal0Diskuse
22:20:37Mgr. P. Novotný1Diskuse
22:21:51Vedoucí odboru1Diskuse
22:32:55D. Ottová2Diskuse
22:32:58RNDr. P. Janoušek1Diskuse
22:33:40B. Kuda1Diskuse
22:34:48V. Stejskal0Diskuse
22:34:59Mgr. R. Procházka2Diskuse
22:35:46V. Stejskal0Diskuse
22:37:12Mgr. R. Procházka1Diskuse
22:37:34B. Kuda1Diskuse
22:38:53V. Stejskal0Diskuse
22:39:03D. Ottová2Diskuse
22:40:23V. Stejskal0Diskuse
22:41:25D. Ottová2Diskuse
22:42:23B. Kuda2Diskuse
22:43:13Ing. J. Palbuchta1Diskuse
22:44:56Mgr. P. Novotný2Diskuse
22:46:07V. Stejskal0Diskuse
22:46:18Vedoucí odboru1Diskuse
22:47:24M. Bula1Diskuse
22:48:47Mgr. R. Musil1Diskuse
22:49:04V. Stejskal0Diskuse
22:50:49Mgr. R. Musil2Diskuse
22:51:43Mgr. R. Procházka3Diskuse
22:52:23V. Stejskal0Diskuse
22:52:35RNDr. P. Janoušek2Diskuse
22:52:57V. Stejskal0Diskuse
22:53:10RNDr. P. Janoušek2Diskuse
22:53:42V. Stejskal0Diskuse
22:54:55Mgr. P. Novotný2Diskuse
22:55:50V. Stejskal0Diskuse
22:55:55RNDr. P. Janoušek1Diskuse
22:56:08M. Bula2Diskuse
22:56:31Mgr. P. Novotný2Diskuse
22:57:20M. Bula3Diskuse
22:57:58V. Stejskal0Diskuse
22:58:09B. Kuda3Diskuse
22:58:39M. Bula4Diskuse
23:01:18RNDr. P. Janoušek2Diskuse
23:01:33V. Stejskal0Diskuse
23:01:37M. Bula1Diskuse
23:02:56Bc. F. Boček0Diskuse
23:03:01M. Bula1Diskuse
23:03:54M. Bula1Diskuse
23:04:05Mgr. P. Novotný3Diskuse
23:05:07V. Stejskal0Diskuse
23:05:52Bc. F. Boček0Diskuse
23:06:32Bc. F. Boček0Diskuse
23:06:41Mgr. R. Procházka4Diskuse
23:07:33V. Stejskal0Diskuse
23:08:21Mgr. R. Procházka2Diskuse
23:08:30V. Stejskal0Diskuse
23:08:39Mgr. P. Novotný4Diskuse
23:09:08V. Stejskal0Diskuse
23:09:43Mgr. R. Musil3Diskuse
23:09:53V. Stejskal0Diskuse
23:10:319) Závěr
23:10:31V. Stejskal0Předložení