CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Zasedání Zastupitelstva města Letovice
 
Dátum konania: 09.06.2022 Predsedajúci: Mgr. P. Novotný
16:01:16Zahájení
16:02:321) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:02:32Mgr. P. Novotný0Předložení
16:04:01Mgr. P. Novotný0Předložení
16:04:51Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:004.1) Dispozice - zrušení PP k.ú. Letovice - JMK
16:06:00Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:26V. Stejskal1Diskuse
16:07:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:07V. Stejskal1Diskuse
16:07:10Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:08:06V. Stejskal1Diskuse
16:08:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:08:22E. Pařilová0Diskuse
16:08:44Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:09:024.2) Dispozice - záměr prodeje části pozemku p.č. 1043 k.ú. Letovice - Staněk
16:09:02Mgr. P. Novotný0Předložení
16:09:38E. Pařilová1Diskuse
16:09:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:10:074.3) Dispozice - BKS pozemky k.ú. Letovice - Cetkovský
16:10:07Mgr. P. Novotný0Předložení
16:10:30V. Stejskal1Diskuse
16:10:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:04V. Stejskal1Diskuse
16:11:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:57E. Pařilová0Diskuse
16:12:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:12:564.4) Dispozice - prodej pozemku k.ú. Letovice - KŘÍŽ s.r.o.
16:12:56Mgr. P. Novotný0Předložení
16:13:05RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:13:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:14:09E. Pařilová0Diskuse
16:14:42Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:15:044.5) Dispozice - prodej pozemku p.č. 209/1 k.ú. Zboněk - Hruška, Herčík
16:15:04Mgr. P. Novotný0Předložení
16:15:14V. Stejskal1Diskuse
16:16:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:19:15E. Pařilová0Diskuse
16:19:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:20:034.6) Dispozice - prodej pozemku k.ú. Letovice - Hrdlička
16:20:03Mgr. P. Novotný0Předložení
16:20:18E. Pařilová0Diskuse
16:20:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:094.7) Dispozice - prodej pozemku k.ú. Letovice - AKIELA
16:21:09Mgr. P. Novotný0Předložení
16:21:19E. Pařilová0Diskuse
16:21:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:22:134.8) Dispozice - prodej pozemku k.ú. Letovice - Solar Global Development a.s.
16:22:13Mgr. P. Novotný0Předložení
16:22:32E. Pařilová1Diskuse
16:22:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:014.9) Dispozice - prodej pozemku k.ú. Letovice - Hodycovi
16:23:01Mgr. P. Novotný0Předložení
16:23:11E. Pařilová0Diskuse
16:23:36Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:544.10) Dispozice - prodej částí pozemku p.č. 31/3 k.ú. Zábludov - Včelíková, Řezníkovi, Palbuchta
16:23:54Mgr. P. Novotný0Předložení
16:24:04V. Stejskal1Diskuse
16:24:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:25:06E. Pařilová0Diskuse
16:26:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:27:104.11) Dispozice - prodej částí pozemků k.ú. Kochov - Lesy ČR
16:27:10Mgr. P. Novotný0Předložení
16:27:25V. Stejskal1Diskuse
16:27:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:28:04E. Pařilová0Diskuse
16:28:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:29:044.12) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Letovice - IMMO CORP s.r.o.
16:29:04Mgr. P. Novotný0Předložení
16:29:34E. Pařilová0Diskuse
16:30:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:30:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:30:21E. Pařilová0Diskuse
16:30:35Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:30:574.13) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Letovice - Škrabal, Davidová
16:30:57Mgr. P. Novotný0Předložení
16:31:11E. Pařilová0Diskuse
16:31:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:32:134.14) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Letovice - Čechmanová
16:32:13Mgr. P. Novotný0Předložení
16:32:27E. Pařilová0Diskuse
16:33:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:33:254.15) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Letovice - Koudelkovi, Staněk, Dvořáčkovi
16:33:25Mgr. P. Novotný0Předložení
16:33:39E. Pařilová0Diskuse
16:34:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:225.1) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021
16:35:22Mgr. P. Novotný0Předložení
16:35:36Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:36:42Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:36:595.2) Inventarizace majetku města v roce 2021
16:36:59Mgr. P. Novotný0Předložení
16:37:07Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:37:24Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:37:435.3) Účetní závěrka města Letovice za rok 2021
16:37:43Mgr. P. Novotný0Předložení
16:37:51Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:38:10Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:38:275.4) Závěrečný účet města za rok 2021
16:38:27Mgr. P. Novotný0Předložení
16:38:36Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:38:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:39:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:40:026.1) Hospodaření města 1 - 4/2022
16:40:02Mgr. P. Novotný0Předložení
16:40:13Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:40:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:41:176.2) Rozpočtová opatření 2022 schválená RM
16:41:17Mgr. P. Novotný0Předložení
16:41:26V. Stejskal1Diskuse
16:42:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:19V. Stejskal1Diskuse
16:42:24Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:42:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:43:046.3) Rozpočtové opatření č. 11/2022
16:43:04Mgr. P. Novotný0Předložení
16:43:16Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:44:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:44:216.4) Rozpočtové opatření č. 12/2022
16:44:21Mgr. P. Novotný0Předložení
16:44:28V. Stejskal1Diskuse
16:44:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:45:03Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:45:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:45:497.1) CSSML – navýšení příspěvku na provoz
16:45:49Mgr. P. Novotný0Předložení
16:46:15Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:46:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:47:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:47:10RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:47:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:48:217.2) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Tyršova
16:48:21Mgr. P. Novotný0Předložení
16:48:43V. Stejskal1Diskuse
16:49:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:49:36Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:50:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:50:278.101) Dodatek č. 1 k dohodě o úhradě podílu
16:50:27Mgr. P. Novotný0Předložení
16:51:00Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:51:32Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:51:518.501) Právní předpisy města
16:51:51Mgr. P. Novotný0Předložení
16:52:01V. Stejskal1Diskuse
16:52:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:52:44Vedoucí odboru1Diskuse
16:52:56Mgr. F. Boček1Diskuse
16:53:18RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:53:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:54:07Vedoucí odboru1Diskuse
16:54:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:54:39Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:55:10Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:55:298.502) Stanovení počtu členů zastupitelstva města
16:55:29Mgr. P. Novotný0Předložení
16:55:43Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:56:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:56:298.503) Vstup do spolku DMO Moravský kras a okolí
16:56:29Mgr. P. Novotný0Předložení
16:56:40RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:57:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:57:49D. Ottová1Diskuse
16:58:14V. Stejskal1Diskuse
16:59:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:00:34RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:00:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:01:42D. Ottová2Diskuse
17:01:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:01Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:02:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:542) Plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
17:02:54Mgr. P. Novotný0Předložení
17:02:59V. Stejskal1Diskuse
17:03:35Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:03:48D. Ottová1Diskuse
17:04:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:04:40V. Stejskal2Diskuse
17:05:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:06:15V. Stejskal2Diskuse
17:06:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:07:08V. Stejskal2Diskuse
17:07:27Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:07:52V. Stejskal2Diskuse
17:08:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:08:48V. Stejskal2Diskuse
17:09:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:17V. Stejskal2Diskuse
17:10:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:45Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:10:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:11:05Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:11:27Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:11:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:16Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:18Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:12:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:483) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 17. března do 9. června 2022
17:12:48Mgr. P. Novotný0Předložení
17:15:32Vedoucí odboru1Diskuse
17:16:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:16:50Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:17:02Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:17:249) Různé
17:17:24Mgr. P. Novotný0Předložení
17:19:40RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:20:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:21:39Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:22:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:23:49Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:23:54RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:24:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:25:54V. Stejskal1Diskuse
17:26:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:26:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:28:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:44:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:44:44Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:45:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:45:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:45:42V. Stejskal2Diskuse
17:47:16Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:48:12V. Stejskal2Diskuse
17:48:48Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:49:00V. Stejskal2Diskuse
17:49:17Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:49:58V. Stejskal2Diskuse
17:50:35Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:50:58V. Stejskal2Diskuse
17:51:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:52:21V. Stejskal2Diskuse
17:52:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:52:59V. Stejskal2Diskuse
17:53:37Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:54:00V. Stejskal2Diskuse
17:54:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:54:24V. Stejskal2Diskuse
17:55:25J. Řehoř1Diskuse
17:55:53RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:56:24Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:56:38RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:57:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:57:25RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:58:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:58:19RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:58:32Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:59:31RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:59:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:00:44V. Stejskal3Diskuse
18:01:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:02:2210) Závěr
18:02:22Mgr. P. Novotný0Předložení