CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 07.06.2023 Predsedajúci: Mgr. P. Novotný
16:01:00Zahájení
16:01:461) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:01:46Mgr. P. Novotný0Předložení
16:02:20Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:07Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:43Mgr. P. Novotný0Předložení
16:04:122.1) Dispozice - souhlasné prohlášení - vydržení p.č. 256/2 k.ú. Letovice - Felkl
16:04:12Mgr. P. Novotný0Předložení
16:04:35Mgr. R. Musil0Diskuse
16:04:57Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:05:162.2) Dispozice - prominutí smluvní pokuty - Tenora
16:05:16Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:33Mgr. R. Musil0Diskuse
16:06:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:14Mgr. R. Musil0Diskuse
16:07:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:502.3) Dispozice - Architektonika 3000 s.r.o. - Dodatek č. 2 BKS k.ú. Letovice
16:07:50Mgr. P. Novotný0Předložení
16:08:36Mgr. R. Musil0Diskuse
16:08:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:09:162.4) Dispozice - záměr prodeje pozemku p.č. 18/8 k.ú. Ořechov - Hladil
16:09:16Mgr. P. Novotný0Předložení
16:09:40Mgr. R. Musil0Diskuse
16:09:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:10:122.5) Dispozice - záměr prodeje pozemků k.ú. Třebětín - Horníček
16:10:12Mgr. P. Novotný0Předložení
16:10:26Mgr. R. Musil0Diskuse
16:10:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:032.6) Dispozice - záměr prodeje k.ú. Letovice - RD
16:11:03Mgr. P. Novotný0Předložení
16:11:19V. Stejskal1Diskuse
16:11:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:12:40V. Stejskal1Diskuse
16:12:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:13:46Mgr. R. Musil0Diskuse
16:14:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:14:272.7) Dispozice - prodej pozemku p.č. st. 184 k.ú. Třebětín - Mrvová
16:14:27Mgr. P. Novotný0Předložení
16:14:46V. Stejskal1Diskuse
16:15:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:15:27Mgr. R. Musil0Diskuse
16:15:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:16:072.8) Dispozice - prodej pozemku p.č. 2047/82 k.ú. Letovice - Dokoupilovi
16:16:07Mgr. P. Novotný0Předložení
16:16:12Ing. V. Dokoupilová1Diskuse
16:16:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:16:29Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:16:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:16:43Mgr. R. Musil0Diskuse
16:17:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:17:302.9) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Novičí - Prchalovi
16:17:30Mgr. P. Novotný0Předložení
16:17:42Mgr. R. Musil0Diskuse
16:18:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:18:482.10) Dispozice - prodej spol. podílu p.č. 362/71 k.ú. Letovice - Hanuš
16:18:48Mgr. P. Novotný0Předložení
16:19:00Mgr. R. Musil0Diskuse
16:19:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:19:493.1) Inventarizace majetku města v roce 2022
16:19:49Mgr. P. Novotný0Předložení
16:20:00Mgr. R. Musil0Diskuse
16:20:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:20:343.2) Účetní závěrka města Letovice za rok 2022
16:20:34Mgr. P. Novotný0Předložení
16:20:44Mgr. R. Musil0Diskuse
16:20:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:153.3) Závěrečný účet města Letovice za rok 2022
16:21:15Mgr. P. Novotný0Předložení
16:21:23Mgr. R. Musil0Diskuse
16:21:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:534.1) Hospodaření města Letovice za období 1-3/2023
16:21:53Mgr. P. Novotný0Předložení
16:22:07RNDr. P. Janoušek0Diskuse
16:22:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:144.2) Rozpočtová opatření 2023 schválená RM
16:23:14Mgr. P. Novotný0Předložení
16:23:25RNDr. P. Janoušek0Diskuse
16:23:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:054.3) Rozpočtové opatření č. 13/2023
16:24:05Mgr. P. Novotný0Předložení
16:24:14RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:24:36Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:53Vedoucí odboru1Diskuse
16:27:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:27:52Vedoucí odboru1Diskuse
16:28:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:28:10V. Stejskal1Diskuse
16:29:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:32:20Ing. M. Chládek1Diskuse
16:32:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:34:11RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:35:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:354.4) Rozpočtové opatření č. 14/2023
16:35:35Mgr. P. Novotný0Předložení
16:35:41RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:35:57Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:36:02Vedoucí odboru1Diskuse
16:37:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:38:02Vedoucí odboru1Diskuse
16:38:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:38:53V. Stejskal1Diskuse
16:39:48Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:21RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:42:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:43:115.1) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022
16:43:11Mgr. P. Novotný0Předložení
16:43:56RNDr. P. Janoušek0Diskuse
16:44:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:45:175.2) MŠ Tyršova - Žádost o schválení navýšení příspěvku na provoz na plat trenéra pro MŠ Tyršova
16:45:17Mgr. P. Novotný0Předložení
16:45:33V. Stejskal1Diskuse
16:47:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:48:13P. Stria1Diskuse
16:49:44Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:50:01P. Stria1Diskuse
16:51:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:51:21P. Stria2Diskuse
16:52:13Ing. M. Chládek1Diskuse
16:53:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:55:26P. Stria3Diskuse
16:57:07V. Stejskal2Diskuse
16:57:59P. Stria0Diskuse
16:58:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:58:35RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:00:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:01:59RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:02:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:03:07P. Stria4Diskuse
17:04:09V. Stejskal3Diskuse
17:05:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:05:29A. Koudelka1Diskuse
17:06:44P. Stria5Diskuse
17:07:44Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:08:54RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:09:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:09:29RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:09:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:166.301) Pořízení změny č.8 ÚP Letovice - standardizace Územního plánu Letovice
17:10:16Mgr. P. Novotný0Předložení
17:10:52Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:11:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:00RNDr. P. Janoušek0Diskuse
17:12:07Mgr. R. Musil0Diskuse
17:12:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:13:026.302) Samostatné žádosti o změnu dílčích ploch v ÚP
17:13:02Mgr. P. Novotný0Předložení
17:13:13Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:13:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:13:45Mgr. R. Musil0Diskuse
17:14:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:14:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:14:38Mgr. R. Musil0Diskuse
17:14:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:25Mgr. R. Musil0Diskuse
17:15:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:16:067) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
17:16:06Mgr. P. Novotný0Předložení
17:16:15V. Stejskal1Diskuse
17:17:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:19:50V. Stejskal1Diskuse
17:20:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:20:39RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:21:42V. Stejskal2Diskuse
17:23:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:24:50Mgr. R. Musil0Diskuse
17:24:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:25:16Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:25:21Mgr. R. Musil0Diskuse
17:25:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:25:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:25:51Mgr. R. Musil0Diskuse
17:26:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:26:218) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 21. března do 7. června 2023
17:26:21Mgr. P. Novotný0Předložení
17:26:47Mgr. R. Musil0Diskuse
17:27:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:27:229) Různé
17:27:22Mgr. P. Novotný0Předložení
17:27:47Občan/ka města1Diskuse
17:30:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:31:29Občan/ka města1Diskuse
17:32:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:33:25Občan/ka města1Diskuse
17:34:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:36:50Občan/ka města1Diskuse
17:37:48Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:38:26D. Ottová1Diskuse
17:39:16Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:40:36J. Řehoř1Diskuse
17:41:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:42:47Občan/ka města1Diskuse
17:43:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:43:01V. Stejskal1Diskuse
17:43:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:43:48Občan/ka města1Diskuse
17:44:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:45:12Mgr. F. Boček1Diskuse
17:45:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:45:38Občan/ka města1Diskuse
17:46:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:46:18Občan/ka města1Diskuse
17:46:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:47:08Občan/ka města1Diskuse
17:47:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:48:37Občan/ka města1Diskuse
17:48:57Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:49:59Občan/ka města1Diskuse
17:50:17Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:50:20V. Stejskal2Diskuse
17:50:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:50:53Občan/ka města1Diskuse
17:51:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:53:56Mgr. M. Hoder1Diskuse
17:54:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:54:29Občan/ka města1Diskuse
17:54:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:54:59Občan/ka města1Diskuse
17:55:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:55:56Občan/ka města1Diskuse
17:56:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:56:08RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:56:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:56:30Občan/ka města1Diskuse
17:57:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:58:06Mgr. R. Musil0Diskuse
17:58:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:58:4210) Závěr
17:58:42Mgr. P. Novotný0Předložení