CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2023 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 06.09.2023 Predsedajúci: Mgr. P. Novotný
16:00:11Zahájení
16:00:501) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:00:50Mgr. P. Novotný0Předložení
16:01:35Mgr. P. Novotný0Předložení
16:02:21Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:09Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:342.1) Dispozice - výkup p.č. 421 k.ú. Chlum - Viagem
16:03:34Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:48Ing. M. Chládek0Diskuse
16:04:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:04:392.2) Dispozice - budoucí kupní smlouvy k.ú. Letovice - průmyslová zóna
16:04:39Mgr. P. Novotný0Předložení
16:04:48RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:05:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:06:37V. Stejskal1Diskuse
16:07:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:09:07V. Stejskal2Diskuse
16:10:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:10:24V. Stejskal2Diskuse
16:10:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:12:06Ing. M. Chládek0Diskuse
16:15:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:15:242.3) Dispozice - prodej části p.č. 366/1 k.ú. Letovice - Architektonika 3000 s.r.o.
16:15:24Mgr. P. Novotný0Předložení
16:15:40Ing. M. Chládek1Diskuse
16:15:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:16:27Ing. M. Chládek1Diskuse
16:17:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:17:402.4) Dispozice - prodej části pozemku p.č. 2645/1 k.ú. Letovice - Gajdošovi
16:17:40Mgr. P. Novotný0Předložení
16:17:52Ing. M. Chládek0Diskuse
16:18:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:18:552.5) Dispozice - prodej části pozemku p.č. 2047/1 k.ú. Letovice - Brtnický
16:18:55Mgr. P. Novotný0Předložení
16:19:05V. Stejskal1Diskuse
16:19:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:19:52V. Stejskal1Diskuse
16:20:10Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:01Ing. M. Chládek0Diskuse
16:21:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:582.6) Dispozice - prodej částí pozemků k.ú. Kochov - Páralová
16:21:58Mgr. P. Novotný0Předložení
16:22:09Ing. M. Chládek0Diskuse
16:22:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:092.7) Dispozice - prodej p.č. 1949/37 k.ú. Letovice - Pliskovi - RD
16:23:09Mgr. P. Novotný0Předložení
16:23:38V. Stejskal1Diskuse
16:24:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:16V. Stejskal1Diskuse
16:24:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:26:06Mgr. F. Boček1Diskuse
16:26:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:26:56A. Koudelka1Diskuse
16:27:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:33:13Ing. M. Chládek0Diskuse
16:33:41Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:33:592.8) Dispozice - prodej p.č. 1949/42 k.ú. Letovice - Hájková - RD
16:33:59Mgr. P. Novotný0Předložení
16:34:06Ing. M. Chládek0Diskuse
16:34:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:34:482.9) Dispozice - prodej p.č. 1949/41 k.ú. Letovice - Poláček - RD
16:34:48Mgr. P. Novotný0Předložení
16:34:53Ing. M. Chládek0Diskuse
16:35:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:382.10) Dispozice - prodej p.č. 1949/25 k.ú. Letovice - Pulcovi - RD
16:35:38Mgr. P. Novotný0Předložení
16:35:44Ing. M. Chládek0Diskuse
16:36:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:36:272.11) Dispozice - prodej p.č. 362/77 k.ú. Letovice - pod BD 1001
16:36:27Mgr. P. Novotný0Předložení
16:36:43Ing. M. Chládek1Diskuse
16:37:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:37:322.12) Dispozice - prodej p.č. 362/74 k.ú. Letovice - pod BD 889
16:37:32Mgr. P. Novotný0Předložení
16:38:062.13) Dispozice - prodej pozemku p.č. 2047/87 k.ú. Letovice - Zemánek
16:38:06Mgr. P. Novotný0Předložení
16:38:19V. Stejskal1Diskuse
16:38:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:39:00Mgr. R. Musil0Diskuse
16:39:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:39:452.14) Dispozice - prodej pozemku p.č.1257/5 k.ú. Letovice - Janků
16:39:45Mgr. P. Novotný0Předložení
16:40:30Mgr. R. Musil0Diskuse
16:40:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:41:162.15) Dispozice - výkup pozemku p.č. 1653/1 k.ú. Letovice - ARCHITEKTONIKA
16:41:16Mgr. P. Novotný0Předložení
16:41:30V. Stejskal1Diskuse
16:41:42Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:41:45A. Koudelka1Diskuse
16:41:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:45:12A. Koudelka2Diskuse
16:45:15V. Stejskal2Diskuse
16:47:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:49:22V. Stejskal3Diskuse
16:49:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:49:36Mgr. R. Musil0Diskuse
16:50:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:50:213.1) Hospodaření města Letovice za období 1-6/2023
16:50:21Mgr. P. Novotný0Předložení
16:50:34Mgr. R. Musil0Diskuse
16:51:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:51:393.2) Rozpočtová opatření 2023 schválená RM
16:51:39Mgr. P. Novotný0Předložení
16:52:07Mgr. R. Musil0Diskuse
16:52:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:52:443.3) Rozpočtové opatření č. 20/2023
16:52:44Mgr. P. Novotný0Předložení
16:52:59Mgr. R. Musil0Diskuse
16:53:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:53:483.4) Rozpočtové opatření č. 21/2023
16:53:48Mgr. P. Novotný0Předložení
16:54:03Mgr. R. Musil0Diskuse
16:54:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:54:523.5) Rozpočtové opatření č. 22/2023
16:54:52Mgr. P. Novotný0Předložení
16:55:04Mgr. R. Musil0Diskuse
16:55:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:55:514.1) TS - dodatek č. 2 ke zřizovací listině
16:55:51Mgr. P. Novotný0Předložení
16:56:06Mgr. R. Musil0Diskuse
16:56:27Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:56:474.2) TS - snížení provozního příspěvku o úsporu za energie
16:56:47Mgr. P. Novotný0Předložení
16:58:115) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:58:11Mgr. P. Novotný0Předložení
16:58:18V. Stejskal1Diskuse
16:59:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:00:19V. Stejskal1Diskuse
17:00:57Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:01:44Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:01:49Mgr. R. Musil0Diskuse
17:01:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:22Mgr. R. Musil0Diskuse
17:02:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:55Mgr. R. Musil0Diskuse
17:03:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:03:316) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. června do 6. září 2023
17:03:31Mgr. P. Novotný0Předložení
17:04:45Ing. M. Chládek1Diskuse
17:05:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:08:24Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:08:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:09:49Mgr. R. Musil0Diskuse
17:10:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:197.101) Milostivé léto 3
17:10:19Mgr. P. Novotný0Předložení
17:11:39Mgr. R. Musil0Diskuse
17:11:48Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:067.301) Zpráva o uplatňování Územního plánu Letovice za období 2019 - 2023
17:12:06Mgr. P. Novotný0Předložení
17:12:19Mgr. R. Musil0Diskuse
17:12:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:507.501) Změna v osadním výboru
17:12:50Mgr. P. Novotný0Předložení
17:13:00Mgr. R. Musil0Diskuse
17:13:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:13:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:13:35Mgr. R. Musil0Diskuse
17:13:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:14:048) Různé
17:14:04Mgr. P. Novotný0Předložení
17:14:07V. Stejskal1Diskuse
17:14:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:02V. Stejskal1Diskuse
17:16:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:17:33V. Stejskal1Diskuse
17:17:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:18:19V. Stejskal1Diskuse
17:18:48RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:19:37P. Stria1Diskuse
17:20:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:20:30RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:20:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:21:14RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:21:16Ing. M. Chládek1Diskuse
17:21:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:22:28Ing. M. Chládek1Diskuse
17:22:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:23:45Ing. M. Chládek1Diskuse
17:24:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:24:54Ing. M. Chládek1Diskuse
17:25:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:25:55D. Ottová1Diskuse
17:26:01Mgr. F. Boček1Diskuse
17:26:10D. Ottová2Diskuse
17:26:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:26:57A. Koudelka1Diskuse
17:27:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:27:43Občan/ka města1Diskuse
17:27:57Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:29:28Občan/ka města1Diskuse
17:29:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:30:26Občan/ka města1Diskuse
17:30:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:31:40Občan/ka města1Diskuse
17:32:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:32:17Občan/ka města1Diskuse
17:33:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:33:31Občan/ka města1Diskuse
17:33:42V. Stejskal2Diskuse
17:33:47Občan/ka města1Diskuse
17:35:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:36:47V. Stejskal2Diskuse
17:37:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:39:08Ing. M. Chládek2Diskuse
17:39:29Občan/ka města1Diskuse
17:40:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:41:06P. Stria2Diskuse
17:41:40Mgr. P. Novotný0Diskuse