CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2024 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 20.03.2024 Predsedajúci: Mgr. P. Novotný
16:01:20Zahájení
16:02:001) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:02:00Mgr. P. Novotný0Předložení
16:02:38Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:20Mgr. P. Novotný0Předložení
16:04:07Mgr. P. Novotný0Předložení
16:04:44Mgr. P. Novotný0Předložení
16:05:072.1) Dispozice - záměr prodeje části pozemku 1097/1 k.ú. Třebětín – Vlach
16:05:07Mgr. P. Novotný0Předložení
16:05:25Mgr. R. Musil0Diskuse
16:05:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:05:572.2) Dispozice - záměr prodeje části pozemku p.č. 338/1 k.ú. Jasinov – Alexa
16:05:57Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:09Mgr. R. Musil0Diskuse
16:06:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:06:402.3) Dispozice - prodej pozemků p.č. 204/1 a 204/7 k.ú. Letovice - Martinkovi a spol.
16:06:40Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:48Mgr. R. Musil0Diskuse
16:07:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:272.4) Dispozice - prodej p.č. 362/17 k.ú. Letovice - pod BD 868
16:07:27Mgr. P. Novotný0Předložení
16:07:38Mgr. R. Musil0Diskuse
16:07:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:08:192.5) Dispozice - prodej p.č. 1949/19 k.ú. Letovice - Krejčířová – RD
16:08:19Mgr. P. Novotný0Předložení
16:08:30Mgr. R. Musil0Diskuse
16:09:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:09:212.6) Dispozice - prodej p.č. 1949/23 k.ú. Letovice - Tobek, Tichavská – RD
16:09:21Mgr. P. Novotný0Předložení
16:09:27Mgr. R. Musil0Diskuse
16:09:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:10:172.7) Dispozice - prodej pozemku p.č. 1949/33 k.ú. Letovice - Hensl, Turisová
16:10:17Mgr. P. Novotný0Předložení
16:10:22Mgr. R. Musil0Diskuse
16:10:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:01Mgr. R. Musil0Diskuse
16:11:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:452.8) Dispozice - prodej p.č. 1949/45 k.ú. Letovice - Klusák- RD
16:11:45Mgr. P. Novotný0Předložení
16:11:49Mgr. R. Musil0Diskuse
16:12:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:12:382.9) Dispozice - prodej p.č. 1949/50 k.ú. Letovice - Krúpa - RD
16:12:38Mgr. P. Novotný0Předložení
16:12:43Mgr. R. Musil0Diskuse
16:13:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:13:322.10) Dispozice - prodej pozemku p.č. 1949/20 k.ú. Letovice - Majdlová - RD
16:13:32Mgr. P. Novotný0Předložení
16:13:44V. Stejskal1Diskuse
16:14:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:15:29Mgr. R. Musil0Diskuse
16:15:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:16:132.11) Dispozice - prodej pozemku p.č. 135/9 k.ú. Letovice - Halata
16:16:13Mgr. P. Novotný0Předložení
16:16:25Mgr. R. Musil0Diskuse
16:16:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:17:042.12) Dispozice - prodej pozemku p.č. 358/2 k.ú. Letovice - Kamba
16:17:04Mgr. P. Novotný0Předložení
16:17:10Mgr. R. Musil0Diskuse
16:17:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:17:572.13) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Letovice - Zunka, Kintr, Šamšula
16:17:57Mgr. P. Novotný0Předložení
16:18:04RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:18:37Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:19:22V. Stejskal1Diskuse
16:20:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:31V. Stejskal1Diskuse
16:21:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:56Mgr. R. Musil0Diskuse
16:22:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:182.14) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Letovice - Dlouzí, Kroupová, Jachanovi
16:23:18Mgr. P. Novotný0Předložení
16:23:28V. Stejskal1Diskuse
16:23:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:10Mgr. R. Musil0Diskuse
16:24:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:26:073.1) MŠ Čapkova - pořízení klimatizačních jednotek
16:26:07Mgr. P. Novotný0Předložení
16:26:25Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:26:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:27:053.2) MŠ Komenského - pořízení klimatizačních jednotek
16:27:05Mgr. P. Novotný0Předložení
16:27:12Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:27:32Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:27:544.1) Hospodaření města Letovice v období 01 - 12/2023
16:27:54Mgr. P. Novotný0Předložení
16:28:03Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:28:41Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:29:424.2) Rozpočtová opatření r. 2023 a 2024 schválená RM
16:29:42Mgr. P. Novotný0Předložení
16:29:56Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:30:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:30:354.3) Rozpočtové opatření č. 5/2024
16:30:35Mgr. P. Novotný0Předložení
16:30:56Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:31:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:31:414.4) Rozpočtové opatření č. 6/2024
16:31:41Mgr. P. Novotný0Předložení
16:31:50Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:32:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:32:324.5) Rozpočtové opatření č. 7/2024
16:32:32Mgr. P. Novotný0Předložení
16:33:39Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:34:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:34:235) Programové dotace - poskytnutí dotací a uzavření dotačních smluv
16:34:23Mgr. P. Novotný0Předložení
16:34:28V. Stejskal1Diskuse
16:35:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:36:48J. Řehoř1Diskuse
16:37:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:38:06J. Řehoř1Diskuse
16:38:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:40:17Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:40:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:40:596) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:40:59Mgr. P. Novotný0Předložení
16:41:18Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:41:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:41:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:00Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:42:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:58Občan/ka města1Diskuse
16:44:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:44:43RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:45:15Občan/ka města1Diskuse
16:45:42Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:46:06Občan/ka města1Diskuse
16:46:16Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:46:21Tajemník1Diskuse
16:46:52RNDr. P. Janoušek2Diskuse
16:47:13V. Stejskal1Diskuse
16:47:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:48:56V. Stejskal1Diskuse
16:49:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:49:33Občan/ka města1Diskuse
16:50:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:51:02V. Stejskal2Diskuse
16:51:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:52:19RNDr. P. Janoušek3Diskuse
16:53:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:53:46Občan/ka města1Diskuse
16:54:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:56:06Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:56:16Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:56:37Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:56:42Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:56:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:57:147) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 4. prosince 2023 do 20. března 2024
16:57:14Mgr. P. Novotný0Předložení
16:57:25V. Stejskal1Diskuse
16:58:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:59:21Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:01:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:01:37V. Stejskal2Diskuse
17:01:54Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:02:14V. Stejskal3Diskuse
17:02:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:03:52Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:04:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:04:228.201) Změny katastrálních hranic mezi k.ú. Novičí, k.ú. Chlum a k.ú. Třebětín
17:04:22Mgr. P. Novotný0Předložení
17:04:34Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:04:48Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:05:098.202) Priority KPÚ Podolí
17:05:09Mgr. P. Novotný0Předložení
17:05:20Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:05:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:05:598.501) Smlouva o spolupráci
17:05:59Mgr. P. Novotný0Předložení
17:06:05Mgr. R. Procházka0Diskuse
17:07:27V. Stejskal1Diskuse
17:08:13Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:08:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:09:25Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:09:42Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:048.502) Veřejnoprávní smlouvy
17:10:04Mgr. P. Novotný0Předložení
17:10:13Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:10:27Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:498.503) Obecně závazná vyhláška - školský obvod
17:10:49Mgr. P. Novotný0Předložení
17:10:58Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:11:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:11:378.504) Změny ve složení osadních výborů Podolí a Zábludov
17:11:37Mgr. P. Novotný0Předložení
17:11:52Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:12:10Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:29Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:12:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:13:00Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:13:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:13:478.505) Změny v zákoně o obcích
17:13:47Mgr. P. Novotný0Předložení
17:14:04V. Stejskal1Diskuse
17:14:17Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:14:43Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:14:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:21Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:15:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:499) Různé
17:15:49Mgr. P. Novotný0Předložení
17:15:53RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:16:44Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:19:23RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:19:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:20:54RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:21:16Občan/ka města1Diskuse
17:22:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:22:15V. Stejskal1Diskuse
17:23:02Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:24:24V. Stejskal1Diskuse
17:24:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:25:34V. Stejskal1Diskuse
17:26:41Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:27:08V. Stejskal1Diskuse
17:28:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:28:23V. Stejskal1Diskuse
17:28:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:29:48V. Stejskal1Diskuse
17:30:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:30:55V. Stejskal1Diskuse
17:31:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:31:21V. Stejskal1Diskuse
17:32:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:32:17V. Stejskal1Diskuse
17:32:34Mgr. R. Procházka0Diskuse
17:33:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:35:00RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:35:23Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:36:30D. Ottová1Diskuse
17:36:41RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:37:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:37:56V. Stejskal2Diskuse
17:38:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:38:35V. Stejskal2Diskuse
17:38:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:39:15Občan/ka města1Diskuse
17:40:18Mgr. P. Novotný0Diskuse