CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
17. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 27.09.2017 Predsedajúci: V. Stejskal
16:01:41Zahájení
16:02:391) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:02:39V. Stejskal0Předložení
16:03:441) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:03:44V. Stejskal0Předložení
16:04:01V. Stejskal0Předložení
16:05:01V. Stejskal0Předložení
16:06:21V. Stejskal0Předložení
16:07:04V. Stejskal0Předložení
16:08:362) Intenzifikace ČOV Letovice
16:08:36V. Stejskal0Předložení
16:08:45Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:12:35V. Stejskal0Diskuse
16:12:53D. Ottová1Diskuse
16:13:15V. Stejskal0Diskuse
16:13:45Host1Diskuse
16:14:19Host1Diskuse
16:15:36D. Ottová1Diskuse
16:15:42M. Bula1Diskuse
16:18:00Host1Diskuse
16:19:34M. Bula1Diskuse
16:20:17Host1Diskuse
16:20:35M. Bula1Diskuse
16:21:27Host1Diskuse
16:21:42M. Bula1Diskuse
16:23:31Host1Diskuse
16:25:22D. Ottová2Diskuse
16:28:15Host1Diskuse
16:29:31D. Ottová2Diskuse
16:30:07Host1Diskuse
16:30:34Host1Diskuse
16:31:03D. Ottová2Diskuse
16:31:43Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:32:13Host1Diskuse
16:32:39Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:32:45Host1Diskuse
16:32:57Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:33:36Host1Diskuse
16:34:46B. Kuda1Diskuse
16:37:58V. Stejskal0Diskuse
16:38:17Host1Diskuse
16:43:43V. Stejskal0Diskuse
16:43:45D. Ottová3Diskuse
16:44:31V. Stejskal0Diskuse
16:44:37Host1Diskuse
16:44:58V. Stejskal0Diskuse
16:45:00Host1Diskuse
16:45:26V. Stejskal0Diskuse
16:45:34M. Bula2Diskuse
16:46:45Host1Diskuse
16:48:44B. Kuda1Diskuse
16:49:10M. Bula2Diskuse
16:49:18Host1Diskuse
16:50:24M. Bula2Diskuse
16:50:39Host1Diskuse
16:51:07M. Bula2Diskuse
16:51:47Host1Diskuse
16:52:19M. Bula2Diskuse
16:52:30Host1Diskuse
16:52:36M. Bula2Diskuse
16:52:41Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:54:11Host1Diskuse
16:59:45Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:00:20Host1Diskuse
17:00:54M. Bula3Diskuse
17:02:09Host1Diskuse
17:04:03M. Bula3Diskuse
17:04:18Host1Diskuse
17:05:27M. Bula3Diskuse
17:06:30Host1Diskuse
17:10:50M. Bula3Diskuse
17:12:17Host1Diskuse
17:12:41M. Bula3Diskuse
17:12:51Host1Diskuse
17:12:59M. Bula3Diskuse
17:13:01Host1Diskuse
17:15:07M. Bula3Diskuse
17:16:36Host1Diskuse
17:17:04M. Bula3Diskuse
17:18:52Host1Diskuse
17:19:09M. Bula3Diskuse
17:19:24Host1Diskuse
17:20:20M. Bula3Diskuse
17:21:55Host1Diskuse
17:22:25M. Bula3Diskuse
17:23:00V. Stejskal0Diskuse
17:23:26Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:24:00Host1Diskuse
17:35:21Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:35:58Host1Diskuse
17:38:15V. Stejskal0Diskuse
17:38:19Host1Diskuse
17:39:41Host1Diskuse
17:40:18V. Stejskal0Diskuse
17:40:21Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:41:09Host1Diskuse
17:41:26Mgr. R. Musil1Diskuse
17:42:30Ing. J. Palbuchta0Předložení
17:44:07Mgr. R. Musil1Diskuse
17:44:27Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:45:10Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:45:34Host1Diskuse
17:45:40Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:46:10Host1Diskuse
17:46:39Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:47:08Host1Diskuse
17:47:18Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:47:59Host1Diskuse
17:50:15Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:50:31Host1Diskuse
17:53:16Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:54:53V. Stejskal0Diskuse
17:54:55Host1Diskuse
17:55:30Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:56:07Host1Diskuse
17:57:31M. Bula4Diskuse
17:58:33Host1Diskuse
17:59:00M. Bula4Diskuse
18:00:26Host1Diskuse
18:00:36M. Bula4Diskuse
18:00:56Host1Diskuse
18:01:26M. Bula4Diskuse
18:01:59Host1Diskuse
18:02:16M. Bula4Diskuse
18:02:55Host1Diskuse
18:03:17M. Bula4Diskuse
18:03:29RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:05:52V. Stejskal0Diskuse
18:06:12Mgr. R. Procházka3Diskuse
18:06:49Host1Diskuse
18:08:00Mgr. R. Procházka3Diskuse
18:08:30Host1Diskuse
18:11:46M. Bula5Diskuse
18:12:22Host1Diskuse
18:13:02M. Bula5Diskuse
18:13:22Host1Diskuse
18:13:37Host1Diskuse
18:14:48M. Bula5Diskuse
18:15:01M. Bula5Diskuse
18:15:02Host1Diskuse
18:15:15V. Stejskal0Předložení
18:15:19M. Bula5Diskuse
18:15:54Host1Diskuse
18:16:25V. Stejskal0Diskuse
18:16:34Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:16:46Host1Diskuse
18:16:52Vedoucí odboru1Diskuse
18:17:33V. Stejskal0Diskuse
18:17:49Vedoucí odboru1Diskuse
18:18:33V. Stejskal0Diskuse
18:18:34Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:18:55M. Bula1Diskuse
18:20:02Vedoucí odboru1Diskuse
18:21:10M. Bula1Diskuse
18:21:35Vedoucí odboru1Diskuse
18:21:48M. Bula1Diskuse
18:21:58Vedoucí odboru1Diskuse
18:22:07M. Bula1Diskuse
18:22:11Vedoucí odboru1Diskuse
18:22:33M. Bula1Diskuse
18:23:14Vedoucí odboru1Diskuse
18:23:33M. Bula1Diskuse
18:23:42Vedoucí odboru1Diskuse
18:24:08M. Bula1Diskuse
18:24:23Vedoucí odboru1Diskuse
18:24:28M. Bula1Diskuse
18:24:36Vedoucí odboru1Diskuse
18:24:39M. Bula1Diskuse
18:24:55Vedoucí odboru1Diskuse
18:25:15Mgr. R. Procházka4Diskuse
18:25:54RNDr. P. Janoušek2Diskuse
18:26:25V. Stejskal0Diskuse
18:26:27M. Bula6Diskuse
18:26:47V. Stejskal0Diskuse
18:26:55Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:28:00V. Stejskal0Diskuse
18:28:21V. Stejskal0Diskuse
18:29:11M. Bula2Diskuse
18:29:42V. Stejskal0Diskuse
18:29:50Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:30:10V. Stejskal0Diskuse
18:30:30V. Stejskal0Diskuse
18:30:34Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:30:46V. Stejskal0Diskuse
18:39:03Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:39:38V. Stejskal0Diskuse
18:40:023) Diskuse
18:40:02V. Stejskal0Předložení
18:40:07D. Ottová1Diskuse
18:40:56Host1Diskuse
18:43:29V. Stejskal0Diskuse
18:44:043) Diskuse
18:44:04V. Stejskal0Předložení
18:44:32Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:45:26V. Stejskal0Diskuse
18:46:17Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:46:51V. Stejskal0Diskuse
18:46:53M. Bula1Diskuse
18:47:29V. Stejskal0Diskuse
18:47:46M. Bula1Diskuse
18:47:54V. Stejskal0Diskuse
18:48:02M. Bula1Diskuse
18:48:09V. Stejskal0Diskuse
18:48:31B. Kuda1Diskuse
18:49:14M. Bula1Diskuse
18:49:41V. Stejskal0Diskuse
18:50:09Vedoucí odboru1Diskuse
18:50:50V. Stejskal0Diskuse
18:50:53Bc. F. Boček1Diskuse
18:51:39V. Stejskal0Diskuse
18:51:50Vedoucí odboru1Diskuse
18:52:10V. Stejskal0Diskuse
18:52:48Bc. F. Boček1Diskuse
18:53:26Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
18:53:56Bc. F. Boček1Diskuse
18:54:13V. Stejskal0Diskuse
18:55:11Bc. F. Boček1Diskuse
18:55:28Bc. F. Boček1Diskuse
18:55:31V. Stejskal0Diskuse
18:55:56Bc. F. Boček1Diskuse
18:57:06V. Stejskal0Diskuse
18:59:01Bc. F. Boček1Diskuse
18:59:32V. Stejskal0Diskuse
19:00:07Bc. F. Boček1Diskuse
19:00:14V. Stejskal0Diskuse
19:00:28Bc. F. Boček1Diskuse
19:00:39V. Stejskal0Diskuse
19:00:49Vedoucí odboru1Diskuse
19:01:25Bc. F. Boček1Diskuse
19:01:32Vedoucí odboru1Diskuse
19:02:47Bc. F. Boček1Diskuse
19:03:05V. Stejskal0Diskuse
19:03:35V. Stejskal0Diskuse
19:04:27Vedoucí odboru1Diskuse
19:05:54Bc. F. Boček1Diskuse
19:06:29Vedoucí odboru1Diskuse
19:06:47V. Stejskal0Diskuse
19:06:50RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:08:18D. Ottová1Diskuse
19:10:04V. Stejskal0Diskuse
19:10:26Vedoucí odboru1Diskuse
19:11:31Bc. F. Boček2Diskuse
19:11:52Ing. J. Palbuchta0Předložení
19:13:22V. Stejskal0Diskuse
19:13:344) Závěr
19:13:34V. Stejskal0Předložení
19:14:11Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:14:58V. Stejskal0Diskuse