CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
15. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 08.06.2017 Predsedajúci: V. Stejskal
16:00:46Zahájení
16:04:131) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:04:13V. Stejskal0Předložení
16:06:27V. Stejskal0Předložení
16:07:29V. Stejskal0Předložení
16:09:02V. Stejskal0Předložení
16:09:352) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:09:35V. Stejskal0Předložení
16:09:44Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:22:45V. Stejskal0Diskuse
16:22:51M. Bula1Diskuse
16:25:22V. Stejskal0Diskuse
16:25:31Vedoucí odboru1Diskuse
16:28:30V. Stejskal0Diskuse
16:28:33Mgr. R. Musil1Diskuse
16:28:50Vedoucí odboru1Diskuse
16:29:23Mgr. R. Musil1Diskuse
16:29:25V. Stejskal0Diskuse
16:29:31Bc. F. Boček1Diskuse
16:30:17V. Stejskal0Diskuse
16:30:46Ing. M. Chládek0Diskuse
16:31:01V. Stejskal0Diskuse
16:31:263) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 9. března do 8. června 2017
16:31:26V. Stejskal0Předložení
16:31:402) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:31:40V. Stejskal0Předložení
16:31:42Ing. M. Chládek0Diskuse
16:32:213) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 9. března do 8. června 2017
16:32:21V. Stejskal0Předložení
16:44:56Bc. F. Boček1Diskuse
16:45:31V. Stejskal0Diskuse
16:45:43Vedoucí odboru1Diskuse
16:46:39V. Stejskal0Diskuse
16:46:41Bc. F. Boček1Diskuse
16:46:54Vedoucí odboru1Diskuse
16:46:59V. Stejskal0Diskuse
16:47:41Bc. F. Boček1Diskuse
16:48:02V. Stejskal0Diskuse
16:48:38D. Ottová1Diskuse
16:49:18V. Stejskal0Diskuse
16:49:20Vedoucí odboru1Diskuse
16:49:27D. Ottová1Diskuse
16:50:05Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:50:31D. Ottová1Diskuse
16:51:25V. Stejskal0Diskuse
16:51:46M. Bula1Diskuse
16:55:15V. Stejskal0Diskuse
16:55:34Vedoucí odboru1Diskuse
16:56:11V. Stejskal0Diskuse
16:56:27M. Bula1Diskuse
16:57:05Vedoucí odboru1Diskuse
16:59:04M. Bula1Diskuse
16:59:09Vedoucí odboru1Diskuse
17:00:10V. Stejskal0Diskuse
17:00:21Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:05:31M. Bula2Diskuse
17:06:56Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:07:03V. Stejskal0Diskuse
17:09:22Ing. J. Palbuchta0Diskuse
17:10:01M. Bula2Diskuse
17:10:42V. Stejskal0Diskuse
17:11:00Ing. M. Chládek0Diskuse
17:11:13V. Stejskal0Diskuse
17:11:354/1) Dispozice - prodej části p.č. 500/1 v k.ú. Babolky
17:11:35V. Stejskal0Předložení
17:11:44Vedoucí odboru1Diskuse
17:12:49V. Stejskal0Diskuse
17:12:55D. Ottová1Diskuse
17:15:22V. Stejskal0Diskuse
17:16:14B. Kuda1Diskuse
17:18:04V. Stejskal0Diskuse
17:18:53B. Kuda1Diskuse
17:18:59V. Stejskal0Diskuse
17:19:08D. Ottová2Diskuse
17:20:15V. Stejskal0Diskuse
17:20:16RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:20:53V. Stejskal0Diskuse
17:21:38D. Ottová3Diskuse
17:21:42V. Stejskal0Diskuse
17:21:47M. Bula1Diskuse
17:22:18Vedoucí odboru1Diskuse
17:22:58V. Stejskal0Diskuse
17:23:02Ing. M. Chládek0Diskuse
17:23:08V. Stejskal0Diskuse
17:23:09Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:23:38Vedoucí odboru1Diskuse
17:23:47Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:23:53V. Stejskal0Diskuse
17:23:57Ing. M. Chládek0Diskuse
17:24:33V. Stejskal0Diskuse
17:24:524/2) Dispozice - p.č. 135/13, 134/6, 135/10 a 135/7 Kněževísko - prodej
17:24:52V. Stejskal0Předložení
17:24:55Vedoucí odboru1Předložení
17:26:03V. Stejskal0Diskuse
17:26:11Ing. M. Chládek0Diskuse
17:26:55V. Stejskal0Diskuse
17:27:144/3) Dispozice - p.č. 1022, 979/1 a 979/3 k.ú. Kochov – prodej
17:27:14V. Stejskal0Předložení
17:27:19Vedoucí odboru1Předložení
17:28:15V. Stejskal0Diskuse
17:28:19Ing. M. Chládek0Diskuse
17:28:54V. Stejskal0Diskuse
17:29:124/4) Dispozice - p.č. 383 k.ú. Podolí u Míchova - prodej
17:29:12V. Stejskal0Předložení
17:29:14Vedoucí odboru1Předložení
17:30:09V. Stejskal0Diskuse
17:30:15Ing. M. Chládek0Diskuse
17:30:35V. Stejskal0Diskuse
17:30:534/5) Dispozice - Klevetovský potok – převod pozemků do vlastnictví Lesů ČR - B KS
17:30:53V. Stejskal0Předložení
17:30:55Vedoucí odboru1Předložení
17:31:50V. Stejskal0Diskuse
17:31:57Ing. M. Chládek0Diskuse
17:33:00V. Stejskal0Diskuse
17:33:244/6) Dispozice - Třebětín u Letovic výmaz PP p.č. 129/160, st. 449
17:33:24V. Stejskal0Předložení
17:33:29Vedoucí odboru1Předložení
17:34:00V. Stejskal0Diskuse
17:34:06Ing. M. Chládek0Diskuse
17:35:04V. Stejskal0Diskuse
17:35:224/7) Dispozice - Převod práv BJ č. 10, J. Haška 1096/16
17:35:22V. Stejskal0Předložení
17:35:25Vedoucí odboru1Předložení
17:35:41V. Stejskal0Diskuse
17:35:48Ing. M. Chládek0Diskuse
17:36:484/8) Dispozice - Žádost o narovnání vlastnických vztahů – p.č. 338/12 Trávník u Kladorub
17:36:48V. Stejskal0Předložení
17:36:53Vedoucí odboru1Předložení
17:38:47V. Stejskal0Diskuse
17:38:53D. Ottová1Diskuse
17:39:34V. Stejskal0Diskuse
17:39:39Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:39:50V. Stejskal0Diskuse
17:40:10M. Bula1Diskuse
17:40:16Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:40:25M. Bula1Diskuse
17:41:50V. Stejskal0Diskuse
17:42:26Host1Diskuse
17:42:58V. Stejskal0Diskuse
17:43:17Ing. M. Chládek0Diskuse
17:44:054/9) Dispozice - ÚZSVM – bezúplatný převod p.č. 85 v k.ú. Letovice
17:44:05V. Stejskal0Předložení
17:44:15Vedoucí odboru1Předložení
17:44:49V. Stejskal0Diskuse
17:44:53Ing. M. Chládek0Diskuse
17:45:26V. Stejskal0Diskuse
17:45:594/10) Dispozice - Bytový dům J. Haška 1095,1096/14,16 – mimořádná splátka
17:45:59V. Stejskal0Předložení
17:46:02Vedoucí odboru1Předložení
17:46:35Ing. M. Chládek0Diskuse
17:47:10V. Stejskal0Diskuse
17:47:294/11) Dispozice - Bytový dům J. Haška 1095,1096/14,16 – změna měsíční splátky
17:47:29V. Stejskal0Předložení
17:47:30Vedoucí odboru1Předložení
17:48:12D. Ottová1Diskuse
17:48:38Vedoucí odboru1Diskuse
17:48:58D. Ottová1Diskuse
17:49:10V. Stejskal0Diskuse
17:49:19M. Bula1Diskuse
17:49:41Vedoucí odboru1Diskuse
17:50:32M. Bula1Diskuse
17:50:59Vedoucí odboru1Diskuse
17:51:56M. Bula1Diskuse
17:52:11Vedoucí odboru1Diskuse
17:52:49M. Bula1Diskuse
17:53:22Vedoucí odboru1Diskuse
17:53:31V. Stejskal0Diskuse
17:53:33Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:54:00Vedoucí odboru1Diskuse
17:54:09Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:54:22Vedoucí odboru1Diskuse
17:54:38Bc. L. Šindelář1Diskuse
17:54:50V. Stejskal0Diskuse
17:55:44Ing. M. Chládek0Diskuse
17:56:21V. Stejskal0Diskuse
17:56:404/12) Dispozice - prodej p.č. 129/166 v k.ú. Třebětín
17:56:40V. Stejskal0Předložení
17:58:02Ing. M. Chládek0Diskuse
17:58:55V. Stejskal0Diskuse
17:59:215/1) Hospodaření za období 1-4/2017
17:59:21V. Stejskal0Předložení
17:59:29Vedoucí odboru1Předložení
18:01:11V. Stejskal0Diskuse
18:01:15Ing. J. Palbuchta0Diskuse
18:01:25Ing. M. Chládek0Diskuse
18:02:16Ing. M. Chládek0Diskuse
18:02:455/2) Rozpočtová opatření schválená RM
18:02:45V. Stejskal0Předložení
18:02:49Vedoucí odboru1Předložení
18:03:19V. Stejskal0Diskuse
18:03:24Ing. M. Chládek0Diskuse
18:03:41V. Stejskal0Diskuse
18:03:595/3) Rozpočtové opatření č. 12/2017
18:03:59V. Stejskal0Předložení
18:04:16Vedoucí odboru1Předložení
18:06:02V. Stejskal0Diskuse
18:06:05M. Bula1Diskuse
18:06:38V. Stejskal0Diskuse
18:06:41M. Bula1Diskuse
18:07:35Vedoucí odboru1Diskuse
18:08:04M. Bula1Diskuse
18:08:23Vedoucí odboru1Diskuse
18:08:24RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:08:32V. Stejskal0Diskuse
18:08:34Vedoucí odboru1Diskuse
18:09:06M. Bula2Diskuse
18:09:33Vedoucí odboru1Diskuse
18:09:45M. Bula2Diskuse
18:09:57Vedoucí odboru1Diskuse
18:10:21M. Bula2Diskuse
18:10:38Vedoucí odboru1Diskuse
18:10:58M. Bula2Diskuse
18:11:21V. Stejskal0Diskuse
18:11:30Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
18:13:48D. Ottová1Diskuse
18:13:52Vedoucí odboru1Diskuse
18:15:01V. Stejskal0Diskuse
18:15:03D. Ottová2Diskuse
18:15:47Vedoucí odboru1Diskuse
18:17:07V. Stejskal0Diskuse
18:17:24M. Bula3Diskuse
18:18:13Vedoucí odboru1Diskuse
18:18:49Vedoucí odboru1Diskuse
18:19:02M. Bula3Diskuse
18:20:17V. Stejskal0Diskuse
18:20:18RNDr. P. Janoušek2Diskuse
18:21:07V. Stejskal0Diskuse
18:21:27Vedoucí odboru1Diskuse
18:24:46V. Stejskal0Diskuse
18:26:20M. Bula4Diskuse
18:27:27V. Stejskal0Diskuse
18:27:30Vedoucí odboru1Diskuse
18:28:19V. Stejskal0Diskuse
18:28:21Mgr. R. Musil1Diskuse
18:28:51V. Stejskal0Diskuse
18:30:03Mgr. V. Šimák1Diskuse
18:31:09V. Stejskal0Diskuse
18:31:17Bc. F. Boček1Diskuse
18:31:37V. Stejskal0Diskuse
18:31:41Vedoucí odboru1Předložení
18:32:44V. Stejskal0Diskuse
18:32:46M. Bula5Diskuse
18:33:07V. Stejskal0Diskuse
18:33:46M. Bula6Diskuse
18:34:07V. Stejskal0Diskuse
18:34:24Ing. M. Chládek0Diskuse
18:34:32Vedoucí odboru1Diskuse
18:35:15V. Stejskal0Diskuse
18:41:10V. Stejskal0Diskuse
18:41:33Vedoucí odboru1Diskuse
18:42:29V. Stejskal0Diskuse
18:42:31M. Bula1Diskuse
18:42:43V. Stejskal0Diskuse
18:42:47Ing. M. Chládek0Diskuse
18:43:13V. Stejskal0Diskuse
18:43:39V. Stejskal0Diskuse
18:43:54M. Bula2Diskuse
18:44:12B. Kuda1Diskuse
18:48:26V. Stejskal0Diskuse
18:48:40D. Ottová3Diskuse
18:49:03Vedoucí odboru1Diskuse
18:49:12D. Ottová3Diskuse
18:50:35V. Stejskal0Diskuse
18:50:45Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
18:51:29V. Stejskal0Diskuse
18:51:32D. Ottová4Diskuse
18:52:36V. Stejskal0Diskuse
18:53:11M. Bula3Diskuse
18:53:26V. Stejskal0Diskuse
18:53:42Ing. M. Chládek0Diskuse
18:54:06V. Stejskal0Diskuse
18:54:32V. Stejskal0Diskuse
18:54:37Ing. M. Chládek0Diskuse
18:56:28V. Stejskal0Diskuse
18:57:106/1) Závěrečný účet města Letovice za rok 2016
18:57:10V. Stejskal0Předložení
18:57:18M. Bula1Diskuse
18:58:06V. Stejskal0Diskuse
18:58:25Vedoucí odboru1Diskuse
19:02:07V. Stejskal0Diskuse
19:02:47Ing. M. Chládek0Diskuse
19:04:43Ing. M. Chládek0Diskuse
19:06:23V. Stejskal0Diskuse
19:06:44V. Stejskal0Diskuse
19:06:47Ing. M. Chládek0Diskuse
19:06:59V. Stejskal0Diskuse
19:07:22V. Stejskal0Diskuse
19:07:30Ing. M. Chládek0Diskuse
19:09:086/2) Účetní závěrka města Letovice za rok 2016
19:09:08V. Stejskal0Předložení
19:09:10Vedoucí odboru1Předložení
19:10:05V. Stejskal0Diskuse
19:10:08M. Bula1Diskuse
19:10:39Vedoucí odboru1Diskuse
19:12:15M. Bula1Diskuse
19:12:33V. Stejskal0Diskuse
19:12:36Vedoucí odboru1Diskuse
19:12:45V. Stejskal0Diskuse
19:12:47Ing. M. Chládek0Diskuse
19:13:16V. Stejskal0Diskuse
19:13:406/3) Zhodnocení činnosti Mikroregionu Letovicko za rok 2016
19:13:40V. Stejskal0Předložení
19:13:43Vedoucí odboru1Předložení
19:13:59V. Stejskal0Diskuse
19:14:02Ing. M. Chládek0Diskuse
19:14:387) Informace o průběhu přípravy intenzifikace čistírny odpadních vod
19:14:38V. Stejskal0Předložení
19:14:45Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:27:39V. Stejskal0Diskuse
19:27:41Bc. L. Šindelář1Diskuse
19:28:00Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:28:10V. Stejskal0Diskuse
19:28:12Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:29:01V. Stejskal0Diskuse
19:29:12M. Bula1Diskuse
19:29:18Bc. L. Šindelář2Diskuse
19:29:31V. Stejskal0Diskuse
19:29:43Bc. L. Šindelář2Diskuse
19:30:02Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:30:27M. Bula2Diskuse
19:32:40Ing. J. Palbuchta0Diskuse
19:33:38M. Bula3Diskuse
19:37:14V. Stejskal0Diskuse
19:39:14M. Bula4Diskuse
19:39:58V. Stejskal0Diskuse
19:40:33M. Bula5Diskuse
19:41:14V. Stejskal0Diskuse
19:41:41RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:42:04V. Stejskal0Diskuse
19:42:46Vedoucí odboru1Diskuse
19:43:57V. Stejskal0Diskuse
19:43:58M. Bula6Diskuse
19:45:22V. Stejskal0Diskuse
19:46:50Ing. M. Chládek0Diskuse
19:47:05V. Stejskal0Diskuse
19:47:345/3) Rozpočtové opatření č. 12/2017
19:47:34V. Stejskal0Předložení
19:47:39M. Bula1Diskuse
19:47:58V. Stejskal0Diskuse
19:48:03Ing. M. Chládek0Diskuse
19:51:30Ing. M. Chládek0Diskuse
19:52:39Vedoucí odboru1Diskuse
19:53:02V. Stejskal0Diskuse
19:53:05Ing. M. Chládek0Diskuse
19:53:30V. Stejskal0Diskuse
19:54:038/101) Programové dotace 2017
19:54:03V. Stejskal0Předložení
19:54:08Vedoucí odboru1Předložení
19:54:35RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:55:07V. Stejskal0Diskuse
19:56:12Vedoucí odboru1Diskuse
19:56:51RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:57:13V. Stejskal0Diskuse
19:57:19M. Bula1Diskuse
19:57:55V. Stejskal0Diskuse
19:58:31M. Bula2Diskuse
19:58:54V. Stejskal0Diskuse
19:59:00M. Bula2Diskuse
19:59:10Ing. J. Chloupek1Diskuse
19:59:47Ing. J. Palbuchta0Diskuse
20:01:48V. Stejskal0Diskuse
20:01:50D. Ottová1Diskuse
20:02:03V. Stejskal0Diskuse
20:02:305/3) Rozpočtové opatření č. 12/2017
20:02:30V. Stejskal0Předložení
20:03:49RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:04:13V. Stejskal0Diskuse
20:05:05RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:05:16V. Stejskal0Diskuse
20:05:26RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:05:44V. Stejskal0Diskuse
20:05:48M. Bula1Diskuse
20:07:05V. Stejskal0Diskuse
20:07:13B. Kuda1Diskuse
20:07:58V. Stejskal0Diskuse
20:08:148/101) Programové dotace 2017
20:08:14V. Stejskal0Předložení
20:08:16Vedoucí odboru1Předložení
20:10:10V. Stejskal0Diskuse
20:10:19Ing. M. Chládek0Diskuse
20:11:22Vedoucí odboru1Diskuse
20:11:29Ing. M. Chládek0Diskuse
20:11:57V. Stejskal0Diskuse
20:12:17V. Stejskal0Diskuse
20:12:30M. Bula0Diskuse
20:12:31Ing. M. Chládek0Diskuse
20:13:11V. Stejskal0Diskuse
20:13:30V. Stejskal0Diskuse
20:13:33Ing. M. Chládek0Diskuse
20:14:04V. Stejskal0Diskuse
20:14:27V. Stejskal0Diskuse
20:14:32Ing. M. Chládek0Diskuse
20:15:33Ing. M. Chládek0Diskuse
20:15:36V. Stejskal0Diskuse
20:15:46Ing. M. Chládek0Diskuse
20:15:56M. Bula1Diskuse
20:16:19Ing. M. Chládek0Diskuse
20:16:54V. Stejskal0Diskuse
20:17:15V. Stejskal0Diskuse
20:17:18Ing. M. Chládek0Diskuse
20:18:20Ing. M. Chládek0Diskuse
20:18:22Ing. M. Chládek0Diskuse
20:19:10Ing. M. Chládek0Diskuse
20:19:55V. Stejskal0Diskuse
20:20:16V. Stejskal0Diskuse
20:20:21Ing. M. Chládek0Diskuse
20:20:52V. Stejskal0Diskuse
20:21:12V. Stejskal0Diskuse
20:21:18Ing. M. Chládek0Diskuse
20:22:09V. Stejskal0Diskuse
20:24:16Ing. M. Chládek0Diskuse
20:24:45V. Stejskal0Diskuse
20:25:07V. Stejskal0Diskuse
20:25:12Ing. M. Chládek0Diskuse
20:25:39V. Stejskal0Diskuse
20:26:00V. Stejskal0Diskuse
20:26:06Ing. M. Chládek0Diskuse
20:27:03Ing. M. Chládek0Diskuse
20:27:05V. Stejskal0Diskuse
20:27:24Ing. M. Chládek0Diskuse
20:27:54V. Stejskal0Diskuse
20:28:14V. Stejskal0Diskuse
20:28:17Ing. M. Chládek0Diskuse
20:28:59V. Stejskal0Diskuse
20:29:18V. Stejskal0Diskuse
20:29:22Ing. M. Chládek0Diskuse
20:29:58V. Stejskal0Diskuse
20:30:11B. Kuda1Diskuse
20:30:30V. Stejskal0Diskuse
20:31:06V. Stejskal0Diskuse
20:31:12Ing. M. Chládek0Diskuse
20:31:49V. Stejskal0Diskuse
20:32:118/102) Žádost o mimořádnou dotaci - ŘKF
20:32:11V. Stejskal0Předložení
20:32:23Vedoucí odboru1Předložení
20:33:02V. Stejskal0Diskuse
20:33:08Ing. M. Chládek0Diskuse
20:33:43V. Stejskal0Diskuse
20:34:05V. Stejskal0Diskuse
20:34:07Ing. M. Chládek0Diskuse
20:34:09Ing. M. Chládek0Diskuse
20:34:45V. Stejskal0Diskuse
20:35:078/103) Písemné materiály MKS Letovice, přísp. org.
20:35:07V. Stejskal0Předložení
20:35:10Vedoucí odboru1Předložení
20:35:47V. Stejskal0Diskuse
20:35:54Ing. M. Chládek0Diskuse
20:36:14V. Stejskal0Diskuse
20:36:35V. Stejskal0Diskuse
20:36:38Vedoucí odboru1Diskuse
20:37:27V. Stejskal0Diskuse
20:37:33Ing. M. Chládek0Diskuse
20:37:55V. Stejskal0Diskuse
20:38:148/104) Písemné materiály MŠ Třebětínská
20:38:14V. Stejskal0Předložení
20:38:16Vedoucí odboru1Předložení
20:39:05V. Stejskal0Diskuse
20:39:11Ing. M. Chládek0Diskuse
20:39:35V. Stejskal0Diskuse
20:39:548/105) Písemné materiály MŠ Komenského
20:39:54V. Stejskal0Předložení
20:39:55Vedoucí odboru1Předložení
20:40:17V. Stejskal0Diskuse
20:40:18D. Ottová1Diskuse
20:40:44E. Pařilová0Diskuse
20:41:01V. Stejskal0Diskuse
20:41:03M. Bula1Diskuse
20:41:25E. Pařilová0Diskuse
20:41:32M. Bula1Diskuse
20:41:46E. Pařilová1Diskuse
20:42:19M. Bula2Diskuse
20:42:27RNDr. P. Janoušek0Diskuse
20:42:30E. Pařilová1Diskuse
20:42:49M. Bula2Diskuse
20:43:14V. Stejskal0Diskuse
20:43:32Ing. M. Chládek0Diskuse
20:43:57V. Stejskal0Diskuse
20:44:178/106) Základní škola Letovice
20:44:17V. Stejskal0Předložení
20:44:23Vedoucí odboru1Předložení
20:45:37V. Stejskal0Diskuse
20:46:07RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:46:31V. Stejskal0Diskuse
20:46:49M. Bula1Diskuse
20:47:10Vedoucí odboru1Diskuse
20:47:58RNDr. P. Janoušek2Diskuse
20:48:21V. Stejskal0Diskuse
20:48:38Vedoucí odboru1Diskuse
20:48:56V. Stejskal0Diskuse
20:48:57M. Bula2Diskuse
20:49:34Vedoucí odboru1Diskuse
20:50:02M. Bula2Diskuse
20:50:12V. Stejskal0Diskuse
20:50:41Vedoucí odboru1Diskuse
20:51:21V. Stejskal0Diskuse
20:51:25Ing. M. Chládek0Diskuse
20:51:50V. Stejskal0Diskuse
20:52:17V. Stejskal0Diskuse
20:52:26Vedoucí odboru1Diskuse
20:52:42V. Stejskal0Diskuse
20:52:46Ing. M. Chládek0Diskuse
20:53:06V. Stejskal0Diskuse
20:53:308/201) Odkup pozemku parc.č. 366/89 k.ú. Letovice
20:53:30V. Stejskal0Předložení
20:53:39Vedoucí odboru1Diskuse
20:56:16V. Stejskal0Diskuse
20:56:23Ing. M. Chládek0Diskuse
20:57:21V. Stejskal0Diskuse
20:57:448/501) Společný školský obvod
20:57:44V. Stejskal0Předložení
20:57:51Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
20:59:39V. Stejskal0Diskuse
20:59:45RNDr. P. Janoušek1Diskuse
21:00:59V. Stejskal0Diskuse
21:01:15M. Bula1Diskuse
21:02:36V. Stejskal0Diskuse
21:02:38Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:03:27E. Pařilová1Diskuse
21:04:12D. Ottová1Diskuse
21:04:35Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:04:47V. Stejskal0Diskuse
21:04:49M. Bula2Diskuse
21:05:40Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:05:45M. Bula2Diskuse
21:06:02V. Stejskal0Diskuse
21:06:23M. Bula2Diskuse
21:07:21Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:07:47V. Stejskal0Diskuse
21:07:58Vedoucí odboru1Diskuse
21:08:46V. Stejskal0Diskuse
21:08:58M. Bula3Diskuse
21:09:36Vedoucí odboru1Diskuse
21:09:40M. Bula3Diskuse
21:09:55Vedoucí odboru1Diskuse
21:10:06V. Stejskal0Diskuse
21:10:14RNDr. P. Janoušek2Diskuse
21:10:15RNDr. P. Janoušek3Diskuse
21:10:36V. Stejskal0Diskuse
21:10:40M. Bula4Diskuse
21:11:05Vedoucí odboru1Diskuse
21:13:01M. Bula4Diskuse
21:13:04Vedoucí odboru1Diskuse
21:14:02V. Stejskal0Diskuse
21:14:09Ing. M. Chládek0Diskuse
21:14:27RNDr. P. Janoušek1Diskuse
21:15:04Vedoucí odboru1Diskuse
21:15:35V. Stejskal0Diskuse
21:15:38Ing. M. Chládek0Diskuse
21:16:27V. Stejskal0Diskuse
21:17:04V. Stejskal0Diskuse
21:18:16M. Bula1Diskuse
21:19:02Vedoucí odboru1Diskuse
21:20:00M. Bula1Diskuse
21:20:02Vedoucí odboru1Diskuse
21:20:04M. Bula1Diskuse
21:20:17Vedoucí odboru1Diskuse
21:20:19M. Bula1Diskuse
21:20:38Vedoucí odboru1Diskuse
21:21:05M. Bula1Diskuse
21:21:17Vedoucí odboru1Diskuse
21:21:18M. Bula1Diskuse
21:21:20Vedoucí odboru1Diskuse
21:21:30V. Stejskal0Diskuse
21:21:34Ing. M. Chládek0Diskuse
21:22:11V. Stejskal0Diskuse
21:22:32V. Stejskal0Diskuse
21:22:41Ing. M. Chládek0Diskuse
21:23:15V. Stejskal0Diskuse
21:23:388/502) Osadní výbor Slatinka
21:23:38V. Stejskal0Předložení
21:24:43D. Ottová1Diskuse
21:24:58V. Stejskal0Diskuse
21:25:11Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:25:37V. Stejskal0Diskuse
21:25:44Ing. M. Chládek0Diskuse
21:26:10V. Stejskal0Diskuse
21:26:328/503) Osadní výbor Zábludov
21:26:32V. Stejskal0Předložení
21:27:20Ing. M. Chládek0Diskuse
21:27:44V. Stejskal0Diskuse
21:28:248/504) Osadní výbor Kladoruby
21:28:24V. Stejskal0Předložení
21:29:17Ing. M. Chládek0Diskuse
21:29:36V. Stejskal0Diskuse
21:30:428/505) Informace - zámecký park
21:30:42V. Stejskal0Předložení
21:30:50Ing. J. Palbuchta0Diskuse
21:36:23V. Stejskal0Diskuse
21:36:31Ing. M. Chládek0Diskuse
21:37:05V. Stejskal0Diskuse
21:37:21V. Stejskal0Diskuse
21:37:30M. Bula0Diskuse
21:38:14V. Stejskal0Diskuse
21:38:29Ing. M. Chládek0Diskuse
21:39:01V. Stejskal0Diskuse
21:39:209) Diskuse
21:39:20V. Stejskal0Předložení
21:39:42Občan(ka) města1Diskuse
21:39:54V. Stejskal0Diskuse
21:40:29Občan(ka) města1Diskuse
21:40:33V. Stejskal0Diskuse
21:40:51Občan(ka) města1Diskuse
21:40:53V. Stejskal0Diskuse
21:41:00Občan(ka) města1Diskuse
21:41:07V. Stejskal0Diskuse
21:41:34Občan(ka) města1Diskuse
21:41:37V. Stejskal0Diskuse
21:41:41Vedoucí odboru1Diskuse
21:42:12V. Stejskal0Diskuse
21:42:13D. Ottová1Diskuse
21:42:37V. Stejskal0Diskuse
21:43:21Bc. F. Boček1Diskuse
21:44:44V. Stejskal0Diskuse
21:45:24Ing. J. Chloupek1Diskuse
21:45:47Ing. J. Palbuchta0Diskuse
21:50:19Ing. J. Chloupek1Diskuse
21:50:36V. Stejskal0Diskuse
21:50:43Bc. F. Boček2Diskuse
21:51:21V. Stejskal0Diskuse
21:51:41M. Bula1Diskuse
21:52:51V. Stejskal0Diskuse
21:52:52Ing. J. Palbuchta0Diskuse
21:55:31M. Bula2Diskuse
21:56:39V. Stejskal0Diskuse
21:57:45M. Bula3Diskuse
21:58:09V. Stejskal0Diskuse
21:58:12Mgr. R. Musil1Diskuse
21:58:30V. Stejskal0Diskuse
21:58:58Mgr. R. Musil2Diskuse
21:59:24V. Stejskal0Diskuse
21:59:32Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:00:16Mgr. R. Musil0Diskuse
22:00:39V. Stejskal0Diskuse
22:00:47Bc. F. Boček1Diskuse
22:01:20V. Stejskal0Diskuse