CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
18. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 07.12.2017 Predsedajúci: V. Stejskal
16:01:21Zahájení
16:02:311) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:02:31V. Stejskal0Předložení
16:03:37V. Stejskal0Předložení
16:04:39V. Stejskal0Předložení
16:06:312/1) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:06:31V. Stejskal0Předložení
16:07:08Ing. J. Palbuchta0Předložení
16:25:39Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:26:04Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:34:52Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:35:57V. Stejskal0Diskuse
16:36:22Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:36:47Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:38:25RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:38:53V. Stejskal0Diskuse
16:39:43D. Ottová1Diskuse
16:42:18V. Stejskal0Diskuse
16:46:12Mgr. F. Boček1Diskuse
16:47:02Vedoucí odboru1Diskuse
16:48:32Mgr. F. Boček1Diskuse
16:48:52V. Stejskal0Diskuse
16:49:18Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
16:49:29D. Ottová2Diskuse
16:50:12V. Stejskal0Diskuse
16:51:30Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:52:14V. Stejskal0Diskuse
16:52:40Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:53:48Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:54:14Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:54:16V. Stejskal0Diskuse
16:54:52D. Ottová2Diskuse
16:55:22D. Ottová2Diskuse
16:55:45Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:59:28V. Stejskal0Diskuse
16:59:38Mgr. P. Novotný1Diskuse
16:59:49V. Stejskal0Diskuse
16:59:52D. Ottová2Diskuse
17:00:252/2) Senior Taxi
17:00:25V. Stejskal0Předložení
17:00:41Vedoucí odboru1Předložení
17:00:50V. Stejskal0Předložení
17:01:33D. Ottová1Diskuse
17:01:43V. Stejskal0Diskuse
17:02:03Mgr. F. Boček1Diskuse
17:02:32D. Ottová2Diskuse
17:02:50Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:03:09RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:03:36Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:04:11Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:04:53V. Stejskal0Diskuse
17:04:55Mgr. F. Boček2Diskuse
17:06:21V. Stejskal0Diskuse
17:06:28Mgr. R. Musil1Diskuse
17:07:07B. Kuda1Diskuse
17:08:02D. Ottová3Diskuse
17:09:53V. Stejskal0Diskuse
17:12:47Mgr. F. Boček3Diskuse
17:13:50Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:15:04V. Stejskal0Diskuse
17:15:28Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:15:44V. Stejskal0Diskuse
17:16:05D. Ottová3Diskuse
17:16:383) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 7. září do 7. prosince 2017
17:16:38V. Stejskal0Předložení
17:30:51Mgr. F. Boček1Diskuse
17:31:02V. Stejskal0Diskuse
17:31:24Vedoucí odboru1Diskuse
17:31:36V. Stejskal0Diskuse
17:31:40D. Ottová0Diskuse
17:32:134/1) Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě se společností Vario Vila s.r.o.
17:32:13V. Stejskal0Předložení
17:32:27Vedoucí odboru1Předložení
17:35:22V. Stejskal0Diskuse
17:35:33D. Ottová0Diskuse
17:36:204/2) Dispozice - VARIO VILA s.r.o. – vykoupení pozemků a veřejné infrastruktury
17:36:20V. Stejskal0Předložení
17:36:30Vedoucí odboru1Předložení
17:37:04V. Stejskal0Diskuse
17:37:09D. Ottová0Diskuse
17:38:504/3) Dispozice - Třebětín u L. p.č. 701/11 vykoupení
17:38:50V. Stejskal0Předložení
17:38:53Vedoucí odboru1Předložení
17:39:31V. Stejskal0Diskuse
17:39:38D. Ottová0Diskuse
17:40:214/4) Dispozice - Třebětín u L. p.č. 129/155 a st. 427 - výmaz PP
17:40:21V. Stejskal0Předložení
17:40:25Vedoucí odboru1Předložení
17:40:56V. Stejskal0Diskuse
17:41:04D. Ottová0Diskuse
17:42:124/5) Dispozice - Třebětín u L. p.č. 129/159 a st. 453 - výmaz PP
17:42:12V. Stejskal0Předložení
17:42:15Vedoucí odboru1Předložení
17:42:43V. Stejskal0Diskuse
17:42:49D. Ottová0Diskuse
17:43:564/6) Dispozice - Chlum u Letovic - p.č. 338/7 – prodej nebo směna
17:43:56V. Stejskal0Předložení
17:43:59Vedoucí odboru1Předložení
17:44:44V. Stejskal0Diskuse
17:44:50D. Ottová0Diskuse
17:45:06D. Ottová0Diskuse
17:45:49D. Ottová0Diskuse
17:47:014/7) Dispozice - Zboněk části p.č. 209/1 a 209/3 prodej
17:47:01V. Stejskal0Předložení
17:47:04Vedoucí odboru1Předložení
17:48:10V. Stejskal0Diskuse
17:48:17D. Ottová0Diskuse
17:49:244/8) Dispozice - Společenství vlastníků jednotek pro dům Komenského č.p. 889, Letovice – p.č. 362/74 prodej
17:49:24V. Stejskal0Předložení
17:49:28Vedoucí odboru1Předložení
17:50:09V. Stejskal0Diskuse
17:50:16D. Ottová0Diskuse
17:51:11D. Ottová0Diskuse
17:51:12Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:51:18Vedoucí odboru1Diskuse
17:51:49Vedoucí odboru1Diskuse
17:51:54V. Stejskal0Diskuse
17:52:334/9) Dispozice - KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o. – vykoupení na komunikaci - změna B KS
17:52:33V. Stejskal0Předložení
17:52:38Vedoucí odboru1Předložení
17:53:53V. Stejskal0Diskuse
17:53:59D. Ottová0Diskuse
17:55:264/10) Dispozice - MAT-EL s.r.o. Letovice – vykoupení na komunikaci - změna B KS
17:55:26V. Stejskal0Předložení
17:55:30Vedoucí odboru1Předložení
17:55:56V. Stejskal0Diskuse
17:56:04D. Ottová0Diskuse
17:57:104/11) Dispozice s majetkem města p. č. 1725/12 a 1781/2
17:57:10V. Stejskal0Předložení
17:57:13Vedoucí odboru1Předložení
17:58:30V. Stejskal0Diskuse
17:58:37M. Bula1Diskuse
17:58:58V. Stejskal0Diskuse
17:59:17D. Ottová0Diskuse
18:01:155/1) Rozpočtová opatření - schválená RM
18:01:15V. Stejskal0Předložení
18:01:26Vedoucí odboru1Předložení
18:02:27V. Stejskal0Diskuse
18:02:36D. Ottová0Diskuse
18:03:145/2) Rozpočtová opatření č. 23/2017 - schvalovací působnost ZM
18:03:14V. Stejskal0Předložení
18:03:17Vedoucí odboru1Předložení
18:06:22V. Stejskal0Diskuse
18:06:28Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:07:19Vedoucí odboru1Diskuse
18:08:17Host1Diskuse
18:10:10V. Stejskal0Diskuse
18:10:11Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:10:47Host1Diskuse
18:13:01V. Stejskal0Diskuse
18:13:15RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:14:18Bc. L. Šindelář1Diskuse
18:14:57Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:15:46V. Stejskal0Diskuse
18:16:40Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:17:21V. Stejskal0Diskuse
18:17:22Vedoucí odboru1Diskuse
18:17:29Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:17:33V. Stejskal0Diskuse
18:17:39Mgr. R. Procházka3Diskuse
18:18:00V. Stejskal0Diskuse
18:18:17Vedoucí odboru1Diskuse
18:19:59Mgr. R. Procházka4Diskuse
18:20:24V. Stejskal0Diskuse
18:20:29RNDr. P. Janoušek2Diskuse
18:21:46Bc. L. Šindelář2Diskuse
18:21:51M. Bula1Diskuse
18:23:46V. Stejskal0Diskuse
18:25:20M. Bula2Diskuse
18:26:37V. Stejskal0Diskuse
18:29:20Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:30:03V. Stejskal0Diskuse
18:30:09Vedoucí odboru1Diskuse
18:30:40V. Stejskal0Diskuse
18:30:44Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:31:22V. Stejskal0Diskuse
18:32:02M. Bula3Diskuse
18:32:54V. Stejskal0Diskuse
18:33:06Bc. L. Šindelář1Diskuse
18:33:34RNDr. P. Janoušek3Diskuse
18:33:51V. Stejskal0Diskuse
18:33:59Bc. L. Šindelář2Diskuse
18:34:20M. Bula4Diskuse
18:34:37RNDr. P. Janoušek3Diskuse
18:34:51V. Stejskal0Diskuse
18:35:19B. Kuda1Diskuse
18:36:51Bc. L. Šindelář3Diskuse
18:37:13V. Stejskal0Diskuse
18:37:23Mgr. R. Procházka5Diskuse
18:37:57V. Stejskal0Diskuse
18:38:09Vedoucí odboru1Předložení
18:39:06V. Stejskal0Diskuse
19:01:12V. Stejskal0Diskuse
19:01:23Vedoucí odboru1Diskuse
19:02:07D. Ottová0Diskuse
19:03:20D. Ottová0Diskuse
19:06:06D. Ottová0Diskuse
19:07:19D. Ottová0Diskuse
19:08:54D. Ottová0Diskuse
19:10:06D. Ottová0Diskuse
19:11:18D. Ottová0Diskuse
19:12:26D. Ottová0Diskuse
19:12:52Vedoucí odboru1Diskuse
19:13:10V. Stejskal0Diskuse
19:14:58V. Stejskal0Diskuse
19:15:08D. Ottová0Diskuse
19:16:36D. Ottová0Diskuse
19:16:59Vedoucí odboru1Diskuse
19:17:21D. Ottová0Diskuse
19:18:075/3) Hospodaření města za období 1-10/2017
19:18:07V. Stejskal0Předložení
19:18:11Vedoucí odboru1Předložení
19:19:14V. Stejskal0Diskuse
19:19:17D. Ottová0Diskuse
19:20:235/4) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
19:20:23V. Stejskal0Předložení
19:20:26Vedoucí odboru1Předložení
19:21:22V. Stejskal0Diskuse
19:21:24Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:22:33V. Stejskal0Diskuse
19:23:38Mgr. R. Procházka2Diskuse
19:24:13V. Stejskal0Diskuse
19:24:26D. Ottová1Diskuse
19:26:05Mgr. R. Procházka3Diskuse
19:26:27RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:27:06Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:27:48Mgr. R. Procházka4Diskuse
19:28:12Mgr. P. Novotný2Diskuse
19:28:35V. Stejskal0Diskuse
19:28:42Mgr. R. Procházka5Diskuse
19:30:48RNDr. P. Janoušek2Diskuse
19:31:15V. Stejskal0Diskuse
19:32:50M. Bula0Diskuse
19:33:05Vedoucí odboru1Diskuse
19:34:40Mgr. P. Novotný1Diskuse
19:34:50V. Stejskal0Diskuse
19:34:56D. Ottová1Diskuse
19:36:01D. Ottová1Diskuse
19:36:23Mgr. F. Boček1Diskuse
19:36:42Vedoucí odboru1Diskuse
19:36:51D. Ottová1Diskuse
19:37:52D. Ottová1Diskuse
19:39:09D. Ottová1Diskuse
19:40:445/5) Pověření rady provedením rozpočtových opatření do konce roku 2017
19:40:44V. Stejskal0Předložení
19:40:48Vedoucí odboru1Předložení
19:41:07V. Stejskal0Diskuse
19:41:12D. Ottová0Diskuse
19:41:555/6) Návrh rozpočtu města Letovice na rok 2018
19:41:55V. Stejskal0Předložení
19:44:46Vedoucí odboru1Předložení
19:49:21V. Stejskal0Diskuse
19:49:26RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:49:56Vedoucí odboru1Diskuse
19:50:35RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:50:49Vedoucí odboru1Diskuse
19:52:01RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:53:05Vedoucí odboru1Diskuse
19:53:33V. Stejskal0Diskuse
19:54:17D. Ottová1Diskuse
19:54:23RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:55:19V. Stejskal0Diskuse
19:55:26Host1Diskuse
19:56:44RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:56:59Host1Diskuse
19:57:02RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:57:06V. Stejskal0Diskuse
20:01:08Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:01:41V. Stejskal0Diskuse
20:01:58RNDr. P. Janoušek2Diskuse
20:02:36V. Stejskal0Diskuse
20:02:42RNDr. P. Janoušek2Diskuse
20:03:12V. Stejskal0Diskuse
20:07:17RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:07:50Vedoucí odboru1Diskuse
20:08:59RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:09:15V. Stejskal0Diskuse
20:09:44D. Ottová2Diskuse
20:10:58Vedoucí odboru1Diskuse
20:11:37Host1Diskuse
20:14:36V. Stejskal0Diskuse
20:14:46D. Ottová2Diskuse
20:15:04Host1Diskuse
20:15:53D. Ottová2Diskuse
20:16:18Vedoucí odboru1Diskuse
20:17:10D. Ottová2Diskuse
20:17:30V. Stejskal0Diskuse
20:18:27D. Ottová2Diskuse
20:18:58Vedoucí odboru1Diskuse
20:19:19D. Ottová2Diskuse
20:19:41V. Stejskal0Diskuse
20:20:03D. Ottová2Diskuse
20:20:07Vedoucí odboru1Diskuse
20:21:07V. Stejskal0Diskuse
20:21:14Ing. J. Chloupek1Diskuse
20:21:27V. Stejskal0Diskuse
20:21:37Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:22:40V. Stejskal0Diskuse
20:22:43RNDr. P. Janoušek3Diskuse
20:23:14V. Stejskal0Diskuse
20:23:49Host1Diskuse
20:24:06V. Stejskal0Diskuse
20:24:09Mgr. R. Procházka1Diskuse
20:24:56Vedoucí odboru1Diskuse
20:26:14V. Stejskal0Diskuse
20:26:31Vedoucí odboru1Diskuse
20:26:42Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:27:22Vedoucí odboru1Diskuse
20:28:07V. Stejskal0Diskuse
20:28:35Vedoucí odboru1Diskuse
20:30:45Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:31:13V. Stejskal0Diskuse
20:38:29V. Stejskal0Diskuse
20:38:34Vedoucí odboru1Diskuse
20:39:44M. Bula1Diskuse
20:40:06V. Stejskal0Diskuse
20:40:25Vedoucí odboru1Diskuse
20:41:55V. Stejskal0Diskuse
20:42:00M. Bula1Diskuse
20:42:18V. Stejskal0Diskuse
20:42:39M. Bula1Diskuse
20:42:48V. Stejskal0Diskuse
20:43:07D. Ottová2Diskuse
20:44:03D. Ottová2Diskuse
20:45:07V. Stejskal0Diskuse
20:45:15Vedoucí odboru1Diskuse
20:46:07RNDr. P. Janoušek2Diskuse
20:46:39V. Stejskal0Diskuse
20:46:56D. Ottová2Diskuse
20:47:03V. Stejskal0Diskuse
20:47:32Host1Diskuse
20:47:47V. Stejskal0Diskuse
20:47:58Mgr. P. Novotný2Diskuse
20:48:34B. Kuda1Diskuse
20:49:09D. Ottová3Diskuse
20:49:55V. Stejskal0Diskuse
20:50:06Vedoucí odboru1Diskuse
20:50:42D. Ottová4Diskuse
20:51:45V. Stejskal0Diskuse
20:52:46D. Ottová4Diskuse
20:53:49D. Ottová4Diskuse
20:54:00B. Kuda1Diskuse
20:54:41Vedoucí odboru1Diskuse
20:55:25D. Ottová4Diskuse
20:56:35D. Ottová4Diskuse
20:57:296) Rozpočtový výhled města Letovice na 2018 - 2021
20:57:29V. Stejskal0Předložení
20:57:37Vedoucí odboru1Předložení
20:58:38V. Stejskal0Diskuse
20:58:44D. Ottová0Diskuse
20:59:277/101) Dodatek ke zřizovací listině č. 3
20:59:27V. Stejskal0Předložení
20:59:34Vedoucí odboru1Předložení
21:00:14V. Stejskal0Diskuse
21:00:20D. Ottová0Diskuse
21:01:017/201) Plánovací smlouva se společností Development Minářová s.r.o.
21:01:01V. Stejskal0Předložení
21:01:19Vedoucí odboru1Předložení
21:04:18V. Stejskal0Diskuse
21:04:22Bc. L. Šindelář1Diskuse
21:04:34Vedoucí odboru1Diskuse
21:05:28Bc. L. Šindelář1Diskuse
21:05:51Vedoucí odboru1Diskuse
21:06:57V. Stejskal0Diskuse
21:06:59J. Řehoř1Diskuse
21:07:24Vedoucí odboru1Diskuse
21:08:40V. Stejskal0Diskuse
21:08:50D. Ottová0Diskuse
21:09:307/202) Kupní smlouva se společností A+ R s.r.o.
21:09:30V. Stejskal0Předložení
21:09:35Vedoucí odboru1Předložení
21:15:03V. Stejskal0Diskuse
21:15:10M. Bula1Diskuse
21:15:58V. Stejskal0Diskuse
21:16:07Vedoucí odboru1Diskuse
21:17:35M. Bula2Diskuse
21:18:22V. Stejskal0Diskuse
21:18:26Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:19:10Vedoucí odboru1Diskuse
21:19:14Právník úřadu1Diskuse
21:19:40M. Bula3Diskuse
21:20:15RNDr. P. Janoušek1Diskuse
21:20:35B. Kuda1Diskuse
21:21:59V. Stejskal0Diskuse
21:22:15Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:22:31Vedoucí odboru1Diskuse
21:24:50Mgr. R. Procházka2Diskuse
21:24:55M. Bula4Diskuse
21:25:54V. Stejskal0Diskuse
21:26:06M. Bula4Diskuse
21:26:32Vedoucí odboru1Diskuse
21:27:03M. Bula4Diskuse
21:27:10V. Stejskal0Diskuse
21:27:12Mgr. P. Novotný2Diskuse
21:28:00V. Stejskal0Diskuse
21:28:43M. Bula5Diskuse
21:29:13V. Stejskal0Diskuse
21:29:36D. Ottová0Diskuse
21:30:107/401) Smlouva o financování preventivních sociálních služeb a služeb odborného sociálního
21:30:10V. Stejskal0Předložení
21:30:22Vedoucí odboru1Předložení
21:31:54V. Stejskal0Diskuse
21:31:58D. Ottová0Diskuse
21:32:43D. Ottová0Diskuse
21:33:477/501) Obecně závazné vyhlášky města
21:33:47V. Stejskal0Předložení
21:34:15Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:35:26V. Stejskal0Diskuse
21:35:30Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:35:40D. Ottová0Diskuse
21:36:07Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:37:03Právník úřadu1Diskuse
21:37:22V. Stejskal0Diskuse
21:37:26D. Ottová0Diskuse
21:38:09D. Ottová0Diskuse
21:38:577/502) Veřejnoprávní smlouva o vytvoření společného školského obvodu
21:38:57V. Stejskal0Předložení
21:39:03Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:39:51V. Stejskal0Diskuse
21:39:55Bc. L. Šindelář1Diskuse
21:40:05Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:40:13V. Stejskal0Diskuse
21:40:24D. Ottová0Diskuse
21:41:208) Diskuse
21:41:20V. Stejskal0Předložení
21:41:25D. Ottová1Diskuse
21:41:40V. Stejskal0Diskuse
21:43:30D. Ottová1Diskuse
21:43:37V. Stejskal0Diskuse
21:43:48D. Ottová1Diskuse
21:44:13V. Stejskal0Diskuse
21:44:32Mgr. F. Boček1Diskuse
21:44:59V. Stejskal0Diskuse
21:45:20V. Stejskal0Diskuse
21:45:309) Závěr
21:45:30V. Stejskal0Předložení