CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
14. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 09.03.2017 Predsedajúci: V. Stejskal
16:02:03Zahájení
16:03:311) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:03:31V. Stejskal0Předložení
16:07:31V. Stejskal0Předložení
16:09:24V. Stejskal0Předložení
16:10:09V. Stejskal0Předložení
16:10:492) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:10:49V. Stejskal0Předložení
16:10:54Ing. J. Palbuchta0Diskuse
16:23:28V. Stejskal0Diskuse
16:23:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:46V. Stejskal0Diskuse
16:24:073) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 14. prosince 2016 do 9. března 2017
16:24:07V. Stejskal0Předložení
16:34:38D. Ottová1Diskuse
16:35:01V. Stejskal0Diskuse
16:35:25D. Ottová1Diskuse
16:35:41V. Stejskal0Diskuse
16:35:45Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:37:04V. Stejskal0Diskuse
16:37:50Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:38:12V. Stejskal0Diskuse
16:38:47M. Bula1Diskuse
16:39:37V. Stejskal0Diskuse
16:40:29Ing. J. Palbuchta1Diskuse
16:41:26Ing. J. Chloupek1Diskuse
16:41:43V. Stejskal0Diskuse
16:42:10B. Kuda1Diskuse
16:42:55Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:43:22V. Stejskal0Diskuse
16:43:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:43:58V. Stejskal0Diskuse
16:44:194/1) Dispozice - Vyhrazení pravomoci ZM – inženýrské sítě
16:44:19V. Stejskal0Předložení
16:44:31Vedoucí odboru1Předložení
16:45:38V. Stejskal0Diskuse
16:45:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:46:06V. Stejskal0Diskuse
16:46:254/2) Dispozice - prodej pozemku p.č. 129/166 lok. Třebětín II.
16:46:25V. Stejskal0Předložení
16:47:19V. Stejskal0Diskuse
16:47:33M. Bula1Diskuse
16:48:19V. Stejskal0Diskuse
16:48:24Vedoucí odboru1Diskuse
16:49:27Vedoucí odboru1Diskuse
16:50:49M. Bula2Diskuse
16:51:44Vedoucí odboru1Diskuse
16:51:47V. Stejskal0Diskuse
16:52:31Vedoucí odboru1Diskuse
16:53:30Vedoucí odboru1Diskuse
16:53:50B. Kuda1Diskuse
16:54:19M. Bula1Diskuse
16:54:45V. Stejskal0Diskuse
16:54:47D. Ottová1Diskuse
16:55:03V. Stejskal0Diskuse
16:55:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:55:27V. Stejskal0Diskuse
16:55:51V. Stejskal0Diskuse
16:56:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:58:05Ing. J. Chloupek1Diskuse
16:58:53V. Stejskal0Diskuse
16:59:05Vedoucí odboru1Diskuse
16:59:27V. Stejskal0Diskuse
16:59:29Bc. L. Šindelář1Diskuse
16:59:55Ing. J. Palbuchta1Diskuse
17:00:32V. Stejskal0Diskuse
17:01:38RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:01:55Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:02:50V. Stejskal0Diskuse
17:03:20Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:03:59Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:04:02Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:04:25Vedoucí odboru1Diskuse
17:04:49Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:05:08Vedoucí odboru1Diskuse
17:05:26B. Kuda2Diskuse
17:06:14V. Stejskal0Diskuse
17:06:17Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:07:37Vedoucí odboru1Diskuse
17:08:05V. Stejskal0Diskuse
17:08:23Vedoucí odboru1Diskuse
17:09:15M. Bula2Diskuse
17:10:01Vedoucí odboru1Diskuse
17:10:44Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:12:00Vedoucí odboru1Diskuse
17:12:13V. Stejskal0Diskuse
17:12:19Ing. J. Chloupek2Diskuse
17:12:28V. Stejskal0Diskuse
17:12:44RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:13:17V. Stejskal0Diskuse
17:13:24Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:13:38V. Stejskal0Diskuse
17:14:04V. Stejskal0Diskuse
17:14:27Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:15:21V. Stejskal0Diskuse
17:15:434/3) Dispozice - narovnání vlastnických vztahů – p.č. 338/12 Trávník u Kladorub
17:15:43V. Stejskal0Předložení
17:15:56Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:16:05Vedoucí odboru1Diskuse
17:16:38V. Stejskal0Diskuse
17:16:43Vedoucí odboru1Předložení
17:17:57V. Stejskal0Diskuse
17:18:04Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:18:22Vedoucí odboru1Diskuse
17:18:47Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:19:12V. Stejskal0Diskuse
17:19:25Bc. F. Boček1Diskuse
17:21:04V. Stejskal0Diskuse
17:21:17Vedoucí odboru1Diskuse
17:22:39Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:23:13Vedoucí odboru1Diskuse
17:23:17Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:23:29Vedoucí odboru1Diskuse
17:23:59Bc. F. Boček2Diskuse
17:24:03V. Stejskal0Diskuse
17:24:30Bc. F. Boček2Diskuse
17:24:36Host1Diskuse
17:26:40Bc. F. Boček2Diskuse
17:27:17Host1Diskuse
17:27:55V. Stejskal0Diskuse
17:28:16Host1Diskuse
17:28:24Bc. F. Boček3Diskuse
17:28:58V. Stejskal0Diskuse
17:29:07Vedoucí odboru1Diskuse
17:29:43Mgr. P. Novotný2Diskuse
17:30:45V. Stejskal0Diskuse
17:31:05Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:31:52V. Stejskal0Diskuse
17:32:02J. Řehoř1Diskuse
17:33:07Mgr. P. Novotný3Diskuse
17:33:35V. Stejskal0Diskuse
17:33:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:34:42V. Stejskal0Diskuse
17:34:57Bc. F. Boček1Diskuse
17:35:42Vedoucí odboru1Diskuse
17:35:50Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:35:50Mgr. R. Procházka4Diskuse
17:36:28RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:37:10Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:38:07V. Stejskal0Diskuse
17:38:48Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:38:59D. Ottová1Diskuse
17:39:22V. Stejskal0Diskuse
17:39:26Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:39:34M. Bula1Diskuse
17:40:17V. Stejskal0Diskuse
17:40:27Vedoucí odboru1Diskuse
17:40:43Host1Diskuse
17:41:24Vedoucí odboru1Diskuse
17:41:39V. Stejskal0Diskuse
17:41:42Host1Diskuse
17:42:05V. Stejskal0Diskuse
17:42:12Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:43:16V. Stejskal0Diskuse
17:43:53V. Stejskal0Diskuse
17:43:54Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:44:45V. Stejskal0Diskuse
17:44:58Vedoucí odboru1Diskuse
17:45:35V. Stejskal0Diskuse
17:45:47Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:46:14B. Kuda1Diskuse
17:46:39V. Stejskal0Diskuse
17:46:44M. Bula1Diskuse
17:47:05Vedoucí odboru1Diskuse
17:47:26Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:47:53Vedoucí odboru1Diskuse
17:49:04Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:49:23V. Stejskal0Diskuse
17:50:094/4) Dispozice - prodej pozemku p.č. 362/17 pod bytovým domem
17:50:09V. Stejskal0Předložení
17:50:18Vedoucí odboru1Předložení
17:50:59V. Stejskal0Diskuse
17:51:04B. Kuda0Diskuse
17:51:23V. Stejskal0Diskuse
17:51:42V. Stejskal0Diskuse
17:51:504/5) Dispozice - prodej části p.č. 622/2 a části p.č. 621 v k.ú. Třebětín u Letovic
17:51:50V. Stejskal0Předložení
17:52:32M. Bula1Diskuse
17:53:00Vedoucí odboru1Diskuse
17:53:27Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:53:38Vedoucí odboru1Diskuse
17:53:48V. Stejskal0Diskuse
17:53:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:54:38V. Stejskal0Diskuse
17:55:015/1) Hospodaření města za období 1-12/2016
17:55:01V. Stejskal0Předložení
17:55:09Vedoucí odboru1Předložení
17:56:45V. Stejskal0Diskuse
17:56:50Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:57:28V. Stejskal0Diskuse
17:57:34Vedoucí odboru1Diskuse
17:58:42V. Stejskal0Diskuse
17:58:49Mgr. P. Novotný1Diskuse
17:59:37V. Stejskal0Diskuse
17:59:58V. Stejskal0Diskuse
18:00:425/2) Schválený rozpočet na rok 2017
18:00:42V. Stejskal0Předložení
18:00:48Vedoucí odboru1Předložení
18:02:24V. Stejskal0Diskuse
18:02:25Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:02:43Vedoucí odboru1Diskuse
18:04:11V. Stejskal0Diskuse
18:04:14Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:05:17V. Stejskal0Diskuse
18:05:21Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:05:26V. Stejskal0Diskuse
18:06:145/3) Rozpočtová opatření č. 1-3/2017 schválená RM
18:06:14V. Stejskal0Předložení
18:06:19Vedoucí odboru1Předložení
18:07:09V. Stejskal0Diskuse
18:07:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:07:32V. Stejskal0Diskuse
18:07:555/4) Rozpočtová opatření č. 4/2017 - zapojení úspory
18:07:55V. Stejskal0Předložení
18:08:04Vedoucí odboru1Předložení
18:09:11V. Stejskal0Diskuse
18:09:20Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:11:15Vedoucí odboru1Diskuse
18:12:08V. Stejskal0Diskuse
18:12:11Mgr. P. Novotný1Diskuse
18:15:25Bc. F. Boček1Diskuse
18:16:19D. Ottová1Diskuse
18:17:32Mgr. P. Novotný2Diskuse
18:20:29Ing. J. Palbuchta1Diskuse
18:24:38M. Bula1Diskuse
18:27:21Vedoucí odboru1Diskuse
18:27:52V. Stejskal0Diskuse
18:30:26Vedoucí odboru1Diskuse
18:31:19M. Bula1Diskuse
18:31:53V. Stejskal0Diskuse
18:32:23M. Bula1Diskuse
18:33:25V. Stejskal0Diskuse
18:33:43M. Bula1Diskuse
18:34:05Vedoucí odboru1Diskuse
18:35:34V. Stejskal0Diskuse
18:35:55Bc. F. Boček2Diskuse
18:37:35V. Stejskal0Diskuse
18:37:59Bc. F. Boček1Diskuse
18:38:12Mgr. R. Musil1Diskuse
18:38:16B. Kuda1Diskuse
18:38:40Mgr. R. Musil1Diskuse
18:38:48Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:39:16Vedoucí odboru1Diskuse
18:40:32Mgr. R. Musil1Diskuse
18:40:35Bc. F. Boček2Diskuse
18:40:55Mgr. R. Musil1Diskuse
18:41:01V. Stejskal0Diskuse
18:41:18Mgr. R. Musil1Diskuse
18:42:15V. Stejskal0Diskuse
18:44:57Mgr. R. Musil1Diskuse
18:45:15Mgr. P. Novotný3Diskuse
18:47:55V. Stejskal0Diskuse
18:51:17D. Ottová2Diskuse
18:55:08J. Řehoř1Diskuse
18:57:18Mgr. R. Procházka2Diskuse
18:59:02M. Bula2Diskuse
19:00:02Vedoucí odboru1Diskuse
19:01:09Vedoucí odboru1Diskuse
19:01:37M. Bula1Diskuse
19:01:53Vedoucí odboru1Diskuse
19:03:05M. Bula1Diskuse
19:03:18Vedoucí odboru1Diskuse
19:03:43M. Bula1Diskuse
19:04:04Ing. J. Palbuchta1Diskuse
19:08:16M. Bula3Diskuse
19:08:51Ing. J. Palbuchta1Diskuse
19:10:38V. Stejskal0Diskuse
19:10:55Vedoucí odboru1Diskuse
19:13:14Mgr. R. Procházka3Diskuse
19:14:30V. Stejskal0Diskuse
19:15:12Ing. J. Palbuchta1Diskuse
19:15:45M. Bula4Diskuse
19:16:20V. Stejskal0Diskuse
19:18:22M. Klíč1Diskuse
19:19:19V. Stejskal0Diskuse
19:20:06Ing. J. Chloupek1Diskuse
19:22:02V. Stejskal0Diskuse
19:22:58J. Řehoř1Diskuse
19:24:00V. Stejskal0Diskuse
19:24:09J. Řehoř1Diskuse
19:24:16Mgr. P. Novotný4Diskuse
19:25:11V. Stejskal0Diskuse
19:25:18Ing. J. Chloupek1Diskuse
19:26:23M. Klíč2Diskuse
19:26:26RNDr. P. Janoušek1Diskuse
19:26:44V. Stejskal0Diskuse
19:26:49Bc. F. Boček3Diskuse
19:28:09Ing. J. Konůpková1Diskuse
19:28:44V. Stejskal0Diskuse
19:28:48Ing. J. Konůpková1Diskuse
19:29:37Bc. F. Boček3Diskuse
19:30:02V. Stejskal0Diskuse
19:30:19Vedoucí odboru1Diskuse
19:30:28Mgr. R. Procházka4Diskuse
19:31:26V. Stejskal0Diskuse
19:31:47M. Bula2Diskuse
19:32:20V. Stejskal0Diskuse
19:32:45Mgr. R. Procházka5Diskuse
19:33:02V. Stejskal0Diskuse
19:38:17M. Bula5Diskuse
19:39:46V. Stejskal0Diskuse
19:42:03M. Bula3Diskuse
19:42:47Ing. J. Palbuchta1Diskuse
19:44:20Mgr. P. Novotný5Diskuse
19:47:20V. Stejskal0Diskuse
19:49:51Mgr. P. Novotný6Diskuse
19:51:19V. Stejskal0Diskuse
19:51:24J. Řehoř2Diskuse
19:52:32Mgr. R. Procházka6Diskuse
19:53:05V. Stejskal0Diskuse
19:53:53Ing. J. Chloupek2Diskuse
19:54:27V. Stejskal0Diskuse
19:55:11Bc. F. Boček4Diskuse
19:56:06V. Stejskal0Diskuse
19:56:43Ing. J. Palbuchta2Diskuse
19:58:47RNDr. P. Janoušek2Diskuse
20:00:05V. Stejskal0Diskuse
20:00:12Mgr. P. Novotný6Diskuse
20:01:15Mgr. R. Procházka2Diskuse
20:01:44V. Stejskal0Diskuse
20:02:44D. Ottová1Diskuse
20:03:13V. Stejskal0Diskuse
20:03:32Mgr. P. Novotný6Diskuse
20:04:14V. Stejskal0Diskuse
20:04:57V. Stejskal0Diskuse
20:05:15M. Bula6Diskuse
20:05:41Mgr. P. Novotný6Diskuse
20:06:07V. Stejskal0Diskuse
20:06:32V. Stejskal0Diskuse
20:07:21Mgr. P. Novotný7Diskuse
20:08:36D. Ottová3Diskuse
20:09:27V. Stejskal0Diskuse
20:09:34D. Ottová3Diskuse
20:10:12V. Stejskal0Diskuse
20:10:32Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:11:25V. Stejskal0Diskuse
20:11:31Mgr. R. Procházka3Diskuse
20:11:49V. Stejskal0Diskuse
20:12:30D. Ottová2Diskuse
20:12:54Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:13:16V. Stejskal0Diskuse
20:13:21Mgr. P. Novotný1Diskuse
20:13:29V. Stejskal0Diskuse
20:13:42Mgr. P. Novotný7Diskuse
20:13:55V. Stejskal0Diskuse
20:14:19V. Stejskal0Diskuse
20:14:55Mgr. P. Novotný2Diskuse
20:15:49V. Stejskal0Diskuse
20:15:51D. Ottová3Diskuse
20:16:27V. Stejskal0Diskuse
20:16:44RNDr. P. Janoušek3Diskuse
20:17:14V. Stejskal0Diskuse
20:17:24Mgr. P. Novotný7Diskuse
20:17:37V. Stejskal0Diskuse
20:19:15V. Stejskal0Diskuse
20:20:10V. Stejskal0Diskuse
20:20:24Vedoucí odboru1Diskuse
20:21:15Bc. F. Boček5Diskuse
20:21:42V. Stejskal0Diskuse
20:29:32V. Stejskal0Diskuse
20:29:50Vedoucí odboru1Diskuse
20:30:09V. Stejskal0Diskuse
20:30:18Mgr. R. Procházka7Diskuse
20:31:30Vedoucí odboru1Diskuse
20:31:52M. Bula4Diskuse
20:33:18Vedoucí odboru1Diskuse
20:33:43Mgr. P. Novotný3Diskuse
20:34:16V. Stejskal0Diskuse
20:34:20Ing. J. Konůpková1Diskuse
20:35:25V. Stejskal0Diskuse
20:35:32Mgr. P. Novotný7Diskuse
20:36:03V. Stejskal0Diskuse
20:36:26V. Stejskal0Diskuse
20:36:33Mgr. P. Novotný7Diskuse
20:37:02V. Stejskal0Diskuse
20:37:09Mgr. P. Novotný7Diskuse
20:37:28V. Stejskal0Diskuse
20:37:56V. Stejskal0Diskuse
20:38:35B. Kuda2Diskuse
20:40:16Mgr. P. Novotný8Diskuse
20:40:49Mgr. R. Procházka8Diskuse
20:41:25V. Stejskal0Diskuse
20:41:37Mgr. R. Procházka8Diskuse
20:42:10Ing. J. Chloupek3Diskuse
20:42:37RNDr. P. Janoušek4Diskuse
20:43:01V. Stejskal0Diskuse
20:43:37M. Bula5Diskuse
20:44:01V. Stejskal0Diskuse
20:44:35RNDr. P. Janoušek5Diskuse
20:45:00Mgr. P. Novotný8Diskuse
20:45:01Mgr. R. Procházka9Diskuse
20:45:23V. Stejskal0Diskuse
20:46:07D. Ottová4Diskuse
20:46:50RNDr. P. Janoušek5Diskuse
20:47:01Mgr. R. Procházka10Diskuse
20:47:25V. Stejskal0Diskuse
20:47:27Mgr. P. Novotný8Diskuse
20:48:10V. Stejskal0Diskuse
20:49:10RNDr. P. Janoušek1Diskuse
20:49:35V. Stejskal0Diskuse
20:49:50Mgr. P. Novotný8Diskuse
20:50:45V. Stejskal0Diskuse
20:51:08V. Stejskal0Diskuse
20:51:19Mgr. P. Novotný8Diskuse
20:51:48V. Stejskal0Diskuse
20:52:11V. Stejskal0Diskuse
20:53:31Mgr. P. Novotný4Diskuse
20:54:19V. Stejskal0Diskuse
20:54:41V. Stejskal0Diskuse
20:54:50Mgr. P. Novotný8Diskuse
20:55:37Vedoucí odboru1Diskuse
20:55:56V. Stejskal0Diskuse
20:56:28V. Stejskal0Diskuse
20:56:34Vedoucí odboru1Předložení
20:57:00D. Ottová5Diskuse
20:57:22V. Stejskal0Diskuse
20:57:24M. Bula7Diskuse
20:58:25Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:01:23D. Ottová4Diskuse
21:02:30V. Stejskal0Diskuse
21:05:14D. Ottová5Diskuse
21:05:32M. Bula8Diskuse
21:05:39Mgr. Naděžda Lorenčíková1Diskuse
21:07:03M. Bula8Diskuse
21:08:05Vedoucí odboru1Diskuse
21:10:47V. Stejskal0Diskuse
21:12:51Vedoucí odboru1Diskuse
21:13:49Mgr. P. Novotný9Diskuse
21:14:58V. Stejskal0Diskuse
21:15:32Mgr. R. Procházka11Diskuse
21:16:27Vedoucí odboru1Diskuse
21:18:28V. Stejskal0Diskuse
21:18:51Mgr. R. Procházka12Diskuse
21:19:34V. Stejskal0Diskuse
21:20:16M. Bula9Diskuse
21:21:31V. Stejskal0Diskuse
21:23:47B. Kuda3Diskuse
21:23:54M. Bula9Diskuse
21:24:17V. Stejskal0Diskuse
21:24:29M. Bula9Diskuse
21:24:38B. Kuda4Diskuse
21:24:58Mgr. R. Procházka13Diskuse
21:25:24V. Stejskal0Diskuse
21:25:32Mgr. P. Novotný9Diskuse
21:26:06V. Stejskal0Diskuse
21:26:43V. Stejskal0Diskuse
21:26:45Vedoucí odboru1Předložení
21:26:56Mgr. P. Novotný9Diskuse
21:27:25Vedoucí odboru1Diskuse
21:28:38V. Stejskal0Diskuse
21:28:42B. Kuda0Diskuse
21:29:16V. Stejskal0Diskuse
21:29:44V. Stejskal0Diskuse
21:30:08Vedoucí odboru1Předložení
21:33:48Mgr. P. Novotný9Diskuse
21:33:55V. Stejskal0Diskuse
21:34:16Mgr. P. Novotný9Diskuse
21:35:09V. Stejskal0Diskuse
21:35:475/5) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
21:35:47V. Stejskal0Předložení
21:35:49Vedoucí odboru1Předložení
21:36:30V. Stejskal0Diskuse
21:36:35Mgr. P. Novotný0Diskuse
21:36:46V. Stejskal0Diskuse
21:37:085/6) Nařízení vlády ČR č. 414/2016
21:37:08V. Stejskal0Předložení
21:37:10Vedoucí odboru1Předložení
21:38:24Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:39:14Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:39:58V. Stejskal0Diskuse
21:40:09Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:41:01D. Ottová1Diskuse
21:41:24Vedoucí odboru1Diskuse
21:41:30V. Stejskal0Diskuse
21:41:54V. Stejskal0Diskuse
21:41:57Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:42:45Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:42:57Vedoucí odboru1Diskuse
21:43:17V. Stejskal0Diskuse
21:43:515/6) Nařízení vlády ČR č. 414/2016
21:43:51V. Stejskal0Předložení
21:45:27Vedoucí odboru1Diskuse
21:46:07Mgr. R. Procházka1Diskuse
21:46:52V. Stejskal0Diskuse
21:47:28Vedoucí odboru1Diskuse
21:47:41Bc. F. Boček1Diskuse
21:48:09V. Stejskal0Diskuse
21:48:30Mgr. R. Procházka2Diskuse
21:48:46Vedoucí odboru1Diskuse
21:50:10Mgr. P. Novotný1Diskuse
21:50:30V. Stejskal0Diskuse
21:50:395/7) Žádost MŠ Třebětínská o navýšení rozpočtu
21:50:39V. Stejskal0Předložení
21:51:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
21:51:36V. Stejskal0Diskuse
21:52:005/8) Žádost MŠ Komenského o úpravu příspěvku
21:52:00V. Stejskal0Předložení
21:52:02Vedoucí odboru1Předložení
21:52:19V. Stejskal0Diskuse
21:52:24Mgr. P. Novotný0Diskuse
21:52:40V. Stejskal0Diskuse
21:52:595/9) Žádost CSSML o navýšení příspěvku na provoz služby Pečovatelská služba
21:52:59V. Stejskal0Předložení
21:53:00Vedoucí odboru1Předložení
21:53:21V. Stejskal0Diskuse
21:53:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
21:53:41V. Stejskal0Diskuse
21:54:035/10) Dodatek č. 3 Zřizovací listiny MŠ Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace
21:54:03V. Stejskal0Předložení
21:54:05Vedoucí odboru1Předložení
21:54:28V. Stejskal0Diskuse
21:54:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
21:54:51V. Stejskal0Diskuse
21:55:126/201) ÚZSVM - Žádost o bezúplatný převod id. 1/16 k parc.č. 2128 k.ú. Letovice
21:55:12V. Stejskal0Předložení
21:55:28Vedoucí odboru1Předložení
21:56:11V. Stejskal0Diskuse
21:56:16Mgr. P. Novotný0Diskuse
21:56:19B. Kuda0Diskuse
21:56:51V. Stejskal0Diskuse
21:57:136/301) Změna územního plánu č. 5 - kompostárna
21:57:13V. Stejskal0Předložení
21:57:29Vedoucí odboru1Předložení
21:59:13V. Stejskal0Diskuse
21:59:21B. Kuda0Diskuse
21:59:35V. Stejskal0Diskuse
22:00:01V. Stejskal0Diskuse
22:00:17B. Kuda0Diskuse
22:02:09V. Stejskal0Diskuse
22:02:336/501) Zpráva o průběhu a přípravě akce "Revitalizace Masarykova náměstí"
22:02:33V. Stejskal0Předložení
22:02:43Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:19:37V. Stejskal0Diskuse
22:19:42M. Bula1Diskuse
22:24:01Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:29:19Mgr. R. Procházka1Diskuse
22:30:34Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:31:02Mgr. R. Procházka1Diskuse
22:31:33Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:32:32Ing. J. Chloupek1Diskuse
22:36:02V. Stejskal0Diskuse
22:39:29Ing. J. Chloupek1Diskuse
22:40:01Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:40:12Mgr. R. Procházka2Diskuse
22:41:21Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:42:31M. Bula2Diskuse
22:43:57Ing. J. Palbuchta0Diskuse
22:44:21RNDr. P. Janoušek1Diskuse
22:45:16Mgr. R. Procházka3Diskuse
22:45:31Mgr. R. Musil1Diskuse
22:46:27V. Stejskal0Diskuse
22:46:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
22:46:52V. Stejskal0Diskuse
22:47:136/502) Osadní výbor Slatinka
22:47:13V. Stejskal0Předložení
22:48:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
22:48:10V. Stejskal0Diskuse
22:48:346/503) Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
22:48:34V. Stejskal0Předložení
22:48:42B. Kuda0Diskuse
22:52:02V. Stejskal0Diskuse
22:52:17Mgr. P. Novotný0Diskuse
22:53:38V. Stejskal0Diskuse
22:53:596/504) Senior TAXI v Letovicích
22:53:59V. Stejskal0Předložení
22:54:06Bc. F. Boček0Diskuse
22:54:51V. Stejskal0Diskuse
22:54:55D. Ottová1Diskuse
22:56:44V. Stejskal0Diskuse
23:00:58RNDr. P. Janoušek1Diskuse
23:01:43D. Ottová2Diskuse
23:03:08V. Stejskal0Diskuse
23:03:22Mgr. R. Procházka1Diskuse
23:04:03RNDr. P. Janoušek1Diskuse
23:04:48Bc. F. Boček1Diskuse
23:06:03J. Řehoř1Diskuse
23:07:25Bc. F. Boček2Diskuse
23:07:29V. Stejskal0Diskuse
23:08:03Bc. F. Boček2Diskuse
23:09:00J. Řehoř1Diskuse
23:09:58Mgr. P. Novotný1Diskuse
23:11:14V. Stejskal0Diskuse
23:11:23Mgr. R. Procházka2Diskuse
23:11:50Mgr. P. Novotný1Diskuse
23:13:03RNDr. P. Janoušek1Diskuse
23:13:14Mgr. P. Novotný1Diskuse
23:13:29V. Stejskal0Diskuse
23:14:227) Diskuse
23:14:22V. Stejskal0Předložení
23:16:54Ing. J. Palbuchta0Diskuse
23:19:37Mgr. P. Novotný1Diskuse
23:23:10Mgr. R. Procházka1Diskuse
23:23:45Vedoucí odboru1Diskuse
23:28:39V. Stejskal0Diskuse
23:28:50Mgr. P. Novotný1Diskuse
23:30:23V. Stejskal0Diskuse
23:30:44V. Stejskal0Diskuse
23:30:49D. Ottová1Diskuse
23:31:51V. Stejskal0Diskuse
23:33:23Vedoucí odboru1Diskuse
23:35:19D. Ottová2Diskuse
23:36:32V. Stejskal0Diskuse
23:37:18D. Ottová3Diskuse
23:38:12V. Stejskal0Diskuse
23:42:40M. Bula1Diskuse
23:43:32V. Stejskal0Diskuse
23:44:28Mgr. R. Procházka1Diskuse
23:45:06V. Stejskal0Diskuse