CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. jednání Zastupitelstva města Letovice
 
Dátum konania: 13.12.2018 Predsedajúci: Mgr. P. Novotný
16:00:38Zahájení
16:01:211) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:01:21Mgr. P. Novotný0Předložení
16:02:31Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:21Mgr. P. Novotný0Předložení
16:05:252) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:05:25Mgr. P. Novotný0Předložení
16:05:52Mgr. R. Procházka0Diskuse
16:06:41Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:08Ing. M. Chládek0Diskuse
16:07:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:513) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 2. listopadu do 13. prosince 2018
16:07:51Mgr. P. Novotný0Předložení
16:09:55V. Stejskal1Diskuse
16:16:36Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:19:54RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:22:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:22:52Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:24:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:03RNDr. P. Janoušek2Diskuse
16:24:37Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:40MUDr. D. Královcová1Diskuse
16:25:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:25:23V. Stejskal2Diskuse
16:26:02Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:26:51Mgr. R. Musil0Diskuse
16:27:324.1) Dispozice - využití předkupního práva - byt Letovice, Česká - Dlabaja
16:27:32Mgr. P. Novotný0Předložení
16:28:34Ing. M. Chládek0Diskuse
16:29:26Ing. M. Chládek0Diskuse
16:29:28V. Stejskal1Diskuse
16:30:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:30:524.2) Dispozice - na odkup pozemku p.č. 323 k.ú. Letovice - Liznová
16:30:52Mgr. P. Novotný0Předložení
16:31:26Ing. M. Chládek0Diskuse
16:32:144.3) Dispozice - prodej části pozemku p.č. 461/4 k.ú. Dolní Smržov
16:32:14Mgr. P. Novotný0Předložení
16:32:494.4) Dispozice - odkup pozemků k.ú. Letovice
16:32:49Mgr. P. Novotný0Předložení
16:33:47Ing. M. Chládek0Diskuse
16:35:03Ing. M. Chládek0Diskuse
16:35:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:15Ing. M. Chládek0Diskuse
16:36:07Ing. M. Chládek0Diskuse
16:37:124.5) Dispozice - dar pozemku p.č. 2321/47 k.ú. Letovice - Plačkovi
16:37:12Mgr. P. Novotný0Předložení
16:37:33Mgr. M. Hoder1Diskuse
16:37:41Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:37:48Ing. M. Chládek0Diskuse
16:38:344.6) Dispozice - prodej pozemku p.č. 23/1 k.ú. Jasinov
16:38:34Mgr. P. Novotný0Předložení
16:38:51Ing. M. Chládek1Diskuse
16:39:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:39:45Ing. M. Chládek1Diskuse
16:40:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:40:25RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:41:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:41:32RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:41:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:07V. Stejskal1Diskuse
16:42:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:43:29Ing. M. Chládek1Diskuse
16:43:32Mgr. R. Musil0Diskuse
16:44:174.7) Dispozice - Kloudová, Popelka - odstoupení od smlouvy
16:44:17Mgr. P. Novotný0Předložení
16:44:40Mgr. R. Musil0Diskuse
16:45:304.8) Dispozice - místní komunikace a pozemek v k.ú. Meziříčko - Kunková
16:45:30Mgr. P. Novotný0Předložení
16:46:075.1) Členové kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva Města Letovice - návrh
16:46:07Mgr. P. Novotný0Předložení
16:46:42Ing. M. Chládek0Diskuse
16:47:155.2) Složení komisí Rady města Letovice
16:47:15Mgr. P. Novotný0Předložení
16:47:22Mgr. R. Procházka0Předložení
16:47:44Mgr. P. Novotný0Předložení
16:48:18V. Stejskal1Diskuse
16:49:28Mgr. R. Procházka0Diskuse
16:50:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:50:33Ing. M. Chládek0Diskuse
16:51:15Ing. M. Chládek0Diskuse
16:51:26V. Stejskal1Diskuse
16:51:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:52:36V. Stejskal2Diskuse
16:52:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:52:55Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:53:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:53:17Ing. M. Chládek1Diskuse
16:53:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:53:445.3) Složení osadních výborů
16:53:44Mgr. P. Novotný0Předložení
16:53:47Mgr. R. Procházka0Předložení
16:55:17Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:55:26Ing. M. Chládek0Diskuse
16:55:566.1) Hospodaření města 1-10/2018
16:55:56Mgr. P. Novotný0Předložení
16:56:52Ing. M. Chládek0Diskuse
16:58:116.2) Rozpočtová opatření č. 29, 32, 33, 35, 36
16:58:11Mgr. P. Novotný0Předložení
16:59:00RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:59:50Vedoucí odboru1Diskuse
17:00:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:00:17Ing. M. Chládek0Diskuse
17:01:046.3) Pověření RM provedením rozpočtových opatření do konce roku 2018
17:01:04Mgr. P. Novotný0Předložení
17:01:25Ing. M. Chládek0Diskuse
17:02:016.4) MŠ Třebětínská - navýšení odpisů
17:02:01Mgr. P. Novotný0Předložení
17:02:17Ing. M. Chládek0Diskuse
17:02:20Mgr. R. Musil0Diskuse
17:02:576.5) MŠ Třebětínská - žádost o navýšení přísp. na provoz
17:02:57Mgr. P. Novotný0Předložení
17:03:24Mgr. R. Musil0Diskuse
17:04:116.6) CSSML - příspěvek na provoz - snížení
17:04:11Mgr. P. Novotný0Předložení
17:05:11Mgr. R. Musil0Diskuse
17:06:06Mgr. R. Musil0Diskuse
17:07:25Mgr. R. Musil0Diskuse
17:08:136.7) Rozpočtové opatření č. 30/2018 - odpisy MŠ Třebětínská, příspěvek CSSML
17:08:13Mgr. P. Novotný0Předložení
17:08:38Mgr. R. Musil0Diskuse
17:09:316.8) MŠ Třebětínská - přijetí dotace a žádost o návratnou fin. výpomoc
17:09:31Mgr. P. Novotný0Předložení
17:09:52Mgr. R. Musil0Diskuse
17:10:39Mgr. R. Musil0Diskuse
17:11:20Mgr. R. Musil0Diskuse
17:12:016.9) Rozpočtové opatření č. 31 - MŠ Třebětínská fin. návr. výpomoc a inv. příspěvek
17:12:01Mgr. P. Novotný0Předložení
17:12:16Mgr. R. Musil0Diskuse
17:13:106.10) ZŠ - navýšení příspěvku na odpisy
17:13:10Mgr. P. Novotný0Předložení
17:13:24Mgr. R. Musil0Diskuse
17:13:27Ing. M. Chládek0Diskuse
17:14:52Ing. M. Chládek0Diskuse
17:14:59V. Stejskal1Diskuse
17:15:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:26Mgr. N. Lorenčíková (Tajemník)1Diskuse
17:16:43Mgr. N. Lorenčíková (Tajemník)1Diskuse
17:16:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:17:126.11) CSSML - příspěvek na odpisy
17:17:12Mgr. P. Novotný0Předložení
17:17:38Ing. M. Chládek0Diskuse
17:18:28Ing. M. Chládek0Diskuse
17:19:156.12) Rozpočtové opatření č. 34 - odpisy ZŠ a CSSML
17:19:15Mgr. P. Novotný0Předložení
17:19:30Ing. M. Chládek0Diskuse
17:20:206.13) MKS - snížení odpisů
17:20:20Mgr. P. Novotný0Předložení
17:20:31Ing. M. Chládek0Diskuse
17:21:186.14) Rozpočtové opatření č. 37 - odpisy CSSML, ZŠ a MKS a příspěvek na činnost CSSML
17:21:18Mgr. P. Novotný0Předložení
17:21:27Ing. M. Chládek0Diskuse
17:22:156.15) Odměny zástupců města pro rok 2018
17:22:15Mgr. P. Novotný0Předložení
17:22:45Ing. M. Chládek0Diskuse
17:22:48Mgr. R. Musil0Diskuse
17:24:126.16) Odměny zástupců města pro rok 2019
17:24:12Mgr. P. Novotný0Předložení
17:25:42Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:26:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:26:11V. Stejskal1Diskuse
17:26:36Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:27:20Mgr. R. Musil0Diskuse
17:28:45Mgr. R. Musil0Diskuse
17:29:396.17) Rozpočtové provizorium 2019
17:29:39Mgr. P. Novotný0Předložení
17:30:35RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:32:11Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:32:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:33:02RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:33:27Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:33:36Ing. M. Chládek1Diskuse
17:34:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:34:10Ing. M. Chládek1Diskuse
17:34:536.18) Akcie ČS - snížení majetku
17:34:53Mgr. P. Novotný0Předložení
17:35:14Ing. M. Chládek0Diskuse
17:35:546.19) Střednědobý výhled města Letovice - změna
17:35:54Mgr. P. Novotný0Předložení
17:36:27Ing. M. Chládek0Diskuse
17:36:586.20) ZŠ - žádost o grant
17:36:58Mgr. P. Novotný0Předložení
17:37:23RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:38:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:39:06RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:39:22Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:39:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:39:55RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:40:46Vedoucí odboru1Diskuse
17:40:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:41:57RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:42:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:43:04RNDr. P. Janoušek4Diskuse
17:43:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:43:57Mgr. F. Boček1Diskuse
17:44:24Ing. M. Chládek1Diskuse
17:44:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:45:02RNDr. P. Janoušek5Diskuse
17:45:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:46:19V. Stejskal1Diskuse
17:47:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:48:19Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:49:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:49:32Ing. M. Chládek1Diskuse
17:50:257.201) Smlouva o účasti Města Letovice na financování zaokruhování vodovodu u koupaliště
17:50:25Mgr. P. Novotný0Předložení
17:51:25V. Stejskal1Diskuse
17:51:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:52:07Ing. M. Chládek0Diskuse
17:52:39V. Stejskal2Diskuse
17:52:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:53:43JUDr. J. Královec1Diskuse
17:54:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:54:427.202) Smlouva o účasti Města Letovice na financování průzkumného vrtu v k.ú. Chlum
17:54:42Mgr. P. Novotný0Předložení
17:56:21Ing. M. Chládek0Diskuse
17:57:077.301) Ustanovení člena ZM pro pořizovatele UP
17:57:07Mgr. P. Novotný0Předložení
17:57:33Ing. M. Chládek0Diskuse
17:58:227.401) Smlouva na spolufinancování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
17:58:22Mgr. P. Novotný0Předložení
17:58:45Mgr. R. Musil0Diskuse
17:59:26Mgr. R. Musil0Diskuse
18:01:047.501) Žádost o dotace
18:01:04Mgr. P. Novotný0Předložení
18:02:30Mgr. R. Musil0Diskuse
18:02:45V. Stejskal1Diskuse
18:02:57Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:04:12V. Stejskal1Diskuse
18:04:27Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:05:15Mgr. R. Musil0Diskuse
18:06:09Mgr. R. Musil0Diskuse
18:06:597.502) Zástupce města ve spolcích a sdruženích v ČR
18:06:59Mgr. P. Novotný0Předložení
18:07:08Mgr. R. Procházka0Předložení
18:07:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:08:03Mgr. R. Musil0Diskuse
18:08:36Mgr. R. Musil0Diskuse
18:08:43Mgr. R. Procházka0Předložení
18:09:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:09:18Mgr. R. Musil0Diskuse
18:09:48Mgr. R. Musil0Diskuse
18:09:49Mgr. R. Procházka0Předložení
18:10:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:10:22Mgr. R. Musil0Diskuse
18:10:568) Diskuse
18:10:56Mgr. P. Novotný0Předložení
18:11:50RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:12:37Vedoucí odboru1Diskuse
18:13:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:13:09RNDr. P. Janoušek2Diskuse
18:14:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:15:54V. Stejskal1Diskuse
18:17:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:17:21RNDr. P. Janoušek3Diskuse
18:18:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:19:02Ing. J. Chloupek1Diskuse
18:19:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:19:499) Závěr
18:19:49Mgr. P. Novotný0Předložení