CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasedání ZM Letovice
 
Dátum konania: 20.10.2022 Predsedajúci: Mgr. P. Novotný
16:01:01Zahájení
16:02:091) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:02:09Mgr. P. Novotný0Předložení
16:02:311. Zahájení
16:02:31Mgr. P. Novotný0Předložení
16:02:342. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
16:02:34Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:193. Zpráva o průběhu voleb a kontrole mandátů
16:03:19Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:034. Složení slibu členů zastupitelstva města
16:06:03Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:13Mgr. R. Procházka0Diskuse
16:06:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:16:225. Schválení programu zasedání a volba návrhové komise
16:16:22Mgr. P. Novotný0Předložení
16:17:12Mgr. P. Novotný0Předložení
16:18:396. Stanovení celkového počtu členů rady města
16:18:39Mgr. P. Novotný0Předložení
16:19:04Mgr. R. Musil0Diskuse
16:19:08Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:19:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:19:587. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni
16:19:58Mgr. P. Novotný0Předložení
16:20:41Mgr. P. Novotný0Předložení
16:21:08Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:21:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:568 Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města
16:21:56Mgr. P. Novotný0Předložení
16:22:11Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:22:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:22:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:17Mgr. R. Musil1Diskuse
16:23:29Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:53Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:25:53Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:26:07Mgr. M. Hoder1Diskuse
16:26:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:26:32Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:26:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:27:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:28:15Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:28:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:28:44JUDr. J. Královec1Diskuse
16:29:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:29:26Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:30:31Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:31:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:31:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:31:51Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:32:37Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:33:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:33:36Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:33:48Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:33:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:34:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:34:559. Zřízení výborů zastupitelstva města a volba předsedů výborů
16:34:55Mgr. P. Novotný0Předložení
16:35:37Mgr. R. Musil0Diskuse
16:35:57Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:36:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:36:41V. Stejskal1Diskuse
16:37:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:37:28Mgr. R. Musil0Diskuse
16:37:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:38:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:39:14Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:39:24Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:39:29J. Řehoř1Diskuse
16:39:41Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:40:01Mgr. R. Musil0Diskuse
16:40:17Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:40:5610. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva města
16:40:56Mgr. P. Novotný0Předložení
16:41:16J. Řehoř1Diskuse
16:41:41Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:05J. Řehoř1Diskuse
16:45:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:48:07V. Stejskal1Diskuse
16:48:35Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:48:40V. Stejskal1Diskuse
16:49:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:49:08Mgr. M. Hoder1Diskuse
16:49:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:49:59RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:50:42Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:52:00Mgr. R. Musil0Diskuse
16:53:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:53:32Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:54:35Mgr. R. Musil0Diskuse
16:55:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:55:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:55:46Mgr. R. Musil0Diskuse
16:56:43Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:57:0511. Různé
16:57:05Mgr. P. Novotný0Předložení
16:57:49Mgr. R. Musil0Diskuse
16:58:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:58:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:59:01Mgr. R. Musil0Diskuse
16:59:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:59:5012. Diskuse
16:59:50Mgr. P. Novotný0Předložení
17:00:01MUDr. D. Královcová1Diskuse
17:01:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:01:08RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:01:34Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:02RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:02:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:17Ing. M. Chládek1Diskuse
17:02:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:09:56Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:10:30Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:33MUDr. D. Královcová2Diskuse
17:10:48Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:55MUDr. D. Královcová2Diskuse
17:14:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:20Ing. M. Chládek2Diskuse
17:16:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:16:39Ing. M. Chládek3Diskuse
17:16:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:18:27Ing. M. Chládek3Diskuse
17:18:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:19:18Ing. M. Chládek3Diskuse
17:19:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:19:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:19:5013. Závěr
17:19:50Mgr. P. Novotný0Předložení