CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Zasedání Zastupitelstva města Letovice
 
Dátum konania: 12.09.2019 Predsedajúci: Mgr. P. Novotný
16:01:46Zahájení
16:02:561.1 Zastupitelstvo města Letovice schvaluje program dnešního zasedání Zastupitelstva města Letovice.
16:02:56Mgr. P. Novotný0Předložení
16:03:421.2 Zastupitelstvo města Letovice schvaluje složení předsednictva a návrhové komise.
16:03:42Mgr. P. Novotný0Předložení
16:05:131.3 Zastupitelstvo města Letovice schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města.
16:05:13Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:052.1 Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice.
16:06:05Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:39Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:10:25Ing. M. Chládek1Diskuse
16:10:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:11Ing. M. Chládek1Diskuse
16:11:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:32J. Řehoř1Diskuse
16:13:15Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:14:10RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:15:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:16:41V. Stejskal1Diskuse
16:20:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:18RNDr. P. Janoušek2Diskuse
16:25:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:26:56V. Stejskal2Diskuse
16:27:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:28:37Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:28:43V. Stejskal3Diskuse
16:29:40Mgr. R. Procházka3Diskuse
16:30:24Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:31:28Ing. M. Chládek2Diskuse
16:32:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:34:05V. Stejskal4Diskuse
16:34:55Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:32V. Stejskal1Diskuse
16:35:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:51K. Válek1Diskuse
16:36:51Mgr. R. Procházka2Diskuse
16:38:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:41:04K. Válek2Diskuse
16:41:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:02Mgr. R. Procházka3Diskuse
16:42:32Mgr. M. Hoder1Diskuse
16:42:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:43:00RNDr. P. Janoušek3Diskuse
16:43:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:44:05Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:44:38Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:44:51Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:45:38Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:45:53Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:46:02V. Stejskal5Diskuse
16:46:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:46:33Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:46:52Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:47:36Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:47:46Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:48:192.2 Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 3. 6. a 26. 8. 2019.
16:48:19Mgr. P. Novotný0Předložení
16:48:47Mgr. M. Hoder0Diskuse
16:49:02Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:49:09Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:49:11Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:49:392.3 Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 9. 2019.
16:49:39Mgr. P. Novotný0Předložení
16:49:41Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
16:49:54Ing. J. Hlaváček0Diskuse
16:50:193.1 Zastupitelstvo města Letovice bere na vědomí činnost Rady města Letovice od 12. června do 12. září 2019.
16:50:19Mgr. P. Novotný0Předložení
16:52:55V. Stejskal1Diskuse
16:57:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:57:14V. Stejskal1Diskuse
16:58:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:07:19RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:08:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:08:42RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:08:54D. Ottová1Diskuse
17:09:00V. Stejskal2Diskuse
17:10:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:12:23JUDr. J. Královec1Diskuse
17:13:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:13:37Mgr. F. Boček1Diskuse
17:14:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:14:15Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:14:42Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:14:44Mgr. M. Hoder1Diskuse
17:15:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:15:454.2 Dispozice - prodej pozemku p.č. 108/3 k.ú. Třebětín - Hudec
17:15:45Mgr. P. Novotný0Předložení
17:16:15Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:16:564.3 Dispozice - prodej části p.č. 741/27 k.ú. Novičí - Novák
17:16:56Mgr. P. Novotný0Předložení
17:17:12V. Stejskal1Diskuse
17:18:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:18:43Ing. M. Chládek1Diskuse
17:19:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:19:19Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:20:094.4 Dispozice - prodej pozemku p.č. 135/10 k.ú. Letovice - Süss, Švábová
17:20:09Mgr. P. Novotný0Předložení
17:20:33Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:21:134.5 Dispozice - prodej p.č. 717/3 k.ú. Letovice - Havlíčková
17:21:13Mgr. P. Novotný0Předložení
17:21:32Ing. M. Chládek1Diskuse
17:22:02Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:22:07Mgr. R. Musil1Diskuse
17:22:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:22:28Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:23:144.6 Dispozice - prodej p.č. 717/1 k.ú. Letovice - Musilovi
17:23:14Mgr. P. Novotný0Předložení
17:23:23V. Stejskal1Diskuse
17:23:55Mgr. R. Procházka0Diskuse
17:24:42J. Řehoř1Diskuse
17:25:03Mgr. R. Musil1Diskuse
17:25:14Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:25:20Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:26:114.7 Dispozice - prodej pozemku p.č. 2/7 v k.ú. Třebětín u Letovic - Bohatcová, Pospíšil
17:26:11Mgr. P. Novotný0Předložení
17:26:32Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:27:244.8 Dispozice - dar - místní komunikace a pozemky v k.ú. Meziříčko - Kunková, Hejlovi
17:27:24Mgr. P. Novotný0Předložení
17:27:50V. Stejskal1Diskuse
17:28:44Mgr. R. Procházka1Diskuse
17:29:50Ing. M. Chládek1Diskuse
17:29:59Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:32:37V. Stejskal2Diskuse
17:33:29Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:34:45D. Ottová1Diskuse
17:35:14V. Stejskal3Diskuse
17:36:01Mgr. F. Boček1Diskuse
17:37:18Mgr. R. Procházka3Diskuse
17:37:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:38:01Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:39:06Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:39:16Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:39:584.9 Dispozice - prodej části p.č. 366/1 k.ú. Letovice - spol. ARCHITEKTONIKA 3000 s.r.o.
17:39:58Mgr. P. Novotný0Předložení
17:40:35J. Řehoř1Diskuse
17:41:26Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:43:55RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:44:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:44:34Vedoucí odboru1Diskuse
17:45:05V. Stejskal1Diskuse
17:46:44Vedoucí odboru1Diskuse
17:47:19JUDr. J. Královec1Diskuse
17:47:44Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:47:54Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:49:58Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:50:11Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:51:224.10 Dispozice - odkup pozemků k.ú. Letovice - KOMPLETSTAV
17:51:22Mgr. P. Novotný0Předložení
17:51:56V. Stejskal1Diskuse
17:52:58Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:55:21RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:56:00Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:56:38Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:57:554.11 Dispozice - výmaz PP k.ú. Třebětín u Letovic - Královi
17:57:55Mgr. P. Novotný0Předložení
17:58:09Ing. J. Hlaváček0Diskuse
17:58:484.12 Dispozice - prodej p.č. st. 178 k.ú. Třebětín u Letovic - Luskovi
17:58:48Mgr. P. Novotný0Předložení
17:59:02Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
17:59:374.13 Dispozice - hřiště Chlum u Letovic - Havránkovi
17:59:37Mgr. P. Novotný0Předložení
17:59:55V. Stejskal1Diskuse
18:00:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:00:49Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:01:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:01:13Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:02:114.14 Dispozice - hřiště Chlum u Letovic - Toulovi
18:02:11Mgr. P. Novotný0Předložení
18:02:22Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
18:02:594.15 Dispozice - hřiště Chlum u Letovic - Honzákovi
18:02:59Mgr. P. Novotný0Předložení
18:03:11Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:04:024.16 Dispozice - prodej části pozemku p.č. 211/2 k.ú. Sasina - Lukešovi
18:04:02Mgr. P. Novotný0Předložení
18:04:17Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
18:04:574.17 Dispozice - dar p.č. 172/14 k.ú. Zboněk - Jančovi
18:04:57Mgr. P. Novotný0Předložení
18:05:16V. Stejskal1Diskuse
18:06:42Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:07:17RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:07:56Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:08:22Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:08:28Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:09:135.1 Hospodaření města 1-7/2019
18:09:13Mgr. P. Novotný0Předložení
18:09:33V. Stejskal1Diskuse
18:09:48Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:10:03Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
18:11:075.2 Rozpočtová opatření č. 15,16,17,19,20,21,22
18:11:07Mgr. P. Novotný0Předložení
18:11:25Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:11:595.3 Rozpočtová opatření 23/2019 - SVAK, Kompletstav
18:11:59Mgr. P. Novotný0Předložení
18:12:14V. Stejskal1Diskuse
18:13:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:13:30Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
18:14:165.4 Rozpočtová opatření 24/2019 - Architektonika
18:14:16Mgr. P. Novotný0Předložení
18:14:25Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:15:165.5 Fixace úvěr
18:15:16Mgr. P. Novotný0Předložení
18:18:12RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:18:57Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:23:57D. Ottová1Diskuse
18:24:12RNDr. P. Janoušek2Diskuse
18:24:53Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:29:31V. Stejskal1Diskuse
18:30:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:31:06Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
18:31:346.1 MKS - snížení příspěvku na provoz a příspěvek na investice
18:31:34Mgr. P. Novotný0Předložení
18:31:56Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:32:396.2 Rozpočtové opatření č. 25/2019 - MKS snížení příspěvku a investice
18:32:39Mgr. P. Novotný0Předložení
18:32:53Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
18:33:347.201 Priority společných zařízení KPÚ Babolky
18:33:34Mgr. P. Novotný0Předložení
18:33:58Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:34:377.202 Svazek VaK - dodatek ke smlouvě o vkladu majetku do hospodaření
18:34:37Mgr. P. Novotný0Předložení
18:34:54RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:35:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:35:28V. Stejskal1Diskuse
18:35:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:36:18D. Ottová1Diskuse
18:36:21Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:36:23Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
18:36:577.203 Revokace usnesení č. 2016-ZM-8-5
18:36:57Mgr. P. Novotný0Předložení
18:37:45RNDr. P. Janoušek1Diskuse
18:38:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:40:20D. Ottová1Diskuse
18:41:16Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:41:54Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:43:07Ing. V. Dokoupilová0Diskuse
18:43:557.301 Zpráva o uplatňování ÚP města Letovice za období 09/2015 - 09/2019
18:43:55Mgr. P. Novotný0Předložení
18:44:14Vedoucí odboru1Předložení
18:46:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:46:17Ing. J. Hlaváček0Diskuse
18:47:098. Diskuse
18:47:09Mgr. P. Novotný0Předložení
18:52:48Mgr. R. Procházka1Diskuse
18:53:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:53:24V. Stejskal1Diskuse
18:53:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:55:38V. Stejskal1Diskuse
18:56:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:57:10V. Stejskal1Diskuse
18:57:24Mgr. P. Novotný0Diskuse
18:58:20V. Stejskal1Diskuse
18:58:48Ing. J. Chloupek1Diskuse
19:01:12Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:01:13V. Stejskal1Diskuse
19:02:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:03:10V. Stejskal1Diskuse
19:03:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:03:26V. Stejskal1Diskuse
19:03:55Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:04:34V. Stejskal1Diskuse
19:05:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:06:36V. Stejskal1Diskuse
19:07:11Mgr. F. Boček1Diskuse
19:08:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:08:13J. Řehoř1Diskuse
19:08:43Mgr. R. Procházka1Diskuse
19:09:39V. Stejskal2Diskuse
19:10:13Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:11:23Vedoucí odboru1Diskuse
19:11:50Mgr. P. Novotný0Diskuse
19:12:029. Závěr
19:12:02Mgr. P. Novotný0Předložení