CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2022 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Zasedání Zastupitelstva města Letovice
 
Dátum konania: 17.03.2022 Predsedajúci: Mgr. P. Novotný
16:02:47Zahájení
16:03:431) Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
16:03:43Mgr. P. Novotný0Předložení
16:04:17Mgr. P. Novotný0Předložení
16:05:04Mgr. P. Novotný0Předložení
16:05:53Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:082) Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Letovice
16:06:08Mgr. P. Novotný0Předložení
16:06:24Mgr. R. Musil0Diskuse
16:06:32Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:06:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:06:50Mgr. R. Musil0Diskuse
16:07:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:26Mgr. R. Musil0Diskuse
16:07:35Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:07:543) Zpráva o činnosti Rady města Letovice od 9. prosince 2021 do 17. března 2022
16:07:54Mgr. P. Novotný0Předložení
16:09:06Mgr. R. Musil0Diskuse
16:09:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:09:374.1) Dispozice - zrušení předkupního práva - byt Letovice, Pražská - Sedlák
16:09:37Mgr. P. Novotný0Předložení
16:09:52Mgr. R. Musil0Diskuse
16:10:15Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:10:344.2) Dispozice - výkup pozemků k.ú. Chlum a Boskovice - VIAGEM
16:10:34Mgr. P. Novotný0Předložení
16:10:57Mgr. R. Musil0Diskuse
16:11:40Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:11:574.3) Dispozice - výkup pozemku k.ú. Letovice - Háder
16:11:57Mgr. P. Novotný0Předložení
16:12:15Mgr. R. Musil0Diskuse
16:12:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:13:034.4) Dispozice - prodej části pozemku p.č.116/1 k.ú. Podolí - Vrána
16:13:03Mgr. P. Novotný0Předložení
16:13:28Mgr. R. Musil0Diskuse
16:13:42Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:14:024.5) Dispozice - prodeje části pozemku k.ú. Třebětín+VB - Knesl, Bednaříková
16:14:02Mgr. P. Novotný0Předložení
16:14:22Mgr. R. Musil0Diskuse
16:15:05Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:15:414.6) Dispozice - prodej pozemku k.ú. Novičí - Havránek
16:15:41Mgr. P. Novotný0Předložení
16:15:55Mgr. R. Musil0Diskuse
16:16:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:16:274.7) Dispozice - prodej pozemku k.ú. Třebětín - Podsedníkovi
16:16:27Mgr. P. Novotný0Předložení
16:16:45Mgr. R. Musil0Diskuse
16:17:08Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:17:274.8) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Novičí - Polčík, Ondrášková
16:17:27Mgr. P. Novotný0Předložení
16:17:42Mgr. R. Musil0Diskuse
16:18:31Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:18:524.9) Dispozice - prodej pozemku k.ú. Letovice - LETOTREND
16:18:52Mgr. P. Novotný0Předložení
16:19:26Mgr. R. Musil0Diskuse
16:19:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:20:144.10) Dispozice - prodej pozemků k.ú. Trávník - Lesy ČR
16:20:14Mgr. P. Novotný0Předložení
16:20:28Mgr. R. Musil0Diskuse
16:21:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:21:415.1) Hospodaření města Letovice 1-12/2021
16:21:41Mgr. P. Novotný0Předložení
16:21:58Ing. M. Chládek0Diskuse
16:22:45Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:23:045.2) Rozpočtová opatření 2021 a 2022
16:23:04Mgr. P. Novotný0Předložení
16:24:09Ing. M. Chládek0Diskuse
16:24:32Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:24:535.3) Rozpočtové opatření č. 5
16:24:53Mgr. P. Novotný0Předložení
16:27:55RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:28:18Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:29:19Ing. M. Chládek0Diskuse
16:30:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:30:285.4) Rozpočtové opatření č. 6
16:30:28Mgr. P. Novotný0Předložení
16:31:01Ing. M. Chládek0Diskuse
16:31:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:31:585.5) Rozpočtové opatření č. 7
16:31:58Mgr. P. Novotný0Předložení
16:32:23Ing. M. Chládek0Diskuse
16:32:54Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:33:135.6) KB změna výpisů u úvěru
16:33:13Mgr. P. Novotný0Předložení
16:33:32Ing. M. Chládek0Diskuse
16:33:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:34:156.1) MKS – změna příspěvků na provoz
16:34:15Mgr. P. Novotný0Předložení
16:34:28Ing. M. Chládek0Diskuse
16:34:49Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:07Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:20Ing. M. Chládek0Diskuse
16:35:37Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:35:566.2) ZŠ – navýšení provozního příspěvku
16:35:56Mgr. P. Novotný0Předložení
16:36:06Ing. M. Chládek0Diskuse
16:36:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:36:407) Dotace 2022 - návrhy komisí a uzavření dotačních smluv
16:36:40Mgr. P. Novotný0Předložení
16:37:57Mgr. P. Novotný0Předložení
16:38:418.101) ZUŠ finanční dar
16:38:41Mgr. P. Novotný0Předložení
16:39:06Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:39:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:39:36Ing. M. Chládek0Diskuse
16:39:57Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:40:268.201) Dodatek č. 9 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
16:40:26Mgr. P. Novotný0Předložení
16:40:52Ing. M. Chládek0Diskuse
16:41:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:41:308.202) Změna obecní a katastrální hranice k.ú. Chlum v rámci KPÚ
16:41:30Mgr. P. Novotný0Předložení
16:41:59Ing. M. Chládek0Diskuse
16:42:20Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:39Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:42:41Ing. M. Chládek0Diskuse
16:42:56Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:43:168.501) Společný školský obvod základní školy
16:43:16Mgr. P. Novotný0Předložení
16:43:42RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:44:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:45:02Ing. M. Chládek0Diskuse
16:45:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:45:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:45:55Ing. M. Chládek0Diskuse
16:46:11Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:46:318.502) Společný školský obvod mateřských škol
16:46:31Mgr. P. Novotný0Předložení
16:47:02Ing. M. Chládek0Diskuse
16:47:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:48:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:48:08Ing. M. Chládek0Diskuse
16:48:25Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:48:488.503) Volby přísedících soudců OS v Blansku ve volebním období 2022 - 2026
16:48:48Mgr. P. Novotný0Předložení
16:49:12Ing. M. Chládek0Diskuse
16:49:28Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:49:509) Diskuse
16:49:50Mgr. P. Novotný0Předložení
16:49:54RNDr. P. Janoušek1Diskuse
16:50:41Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:53:26Mgr. R. Procházka1Diskuse
16:53:46Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:55:25MUDr. D. Královcová1Diskuse
16:56:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
16:59:03RNDr. P. Janoušek2Diskuse
17:00:04Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:00:08JUDr. J. Královec1Diskuse
17:01:06Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:01:13Mgr. R. Procházka2Diskuse
17:02:19Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:21Mgr. F. Boček1Diskuse
17:02:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:02:49RNDr. P. Janoušek3Diskuse
17:03:09Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:03:22Mgr. F. Boček1Diskuse
17:03:33Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:03:43Mgr. M. Královcová1Diskuse
17:05:01Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:05:02D. Ottová1Diskuse
17:05:37Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:05:39MUDr. D. Královcová2Diskuse
17:07:51Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:07:53Ing. J. Chloupek1Diskuse
17:08:23Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:09:36Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:09:48Ing. M. Chládek0Diskuse
17:10:03Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:10:2310) Závěr
17:10:23Mgr. P. Novotný0Předložení
17:10:28RNDr. P. Janoušek1Diskuse
17:10:47Mgr. P. Novotný0Diskuse
17:11:44Mgr. F. Boček1Diskuse
17:12:00Mgr. P. Novotný0Diskuse