#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Projekty z fondů EU

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Diskuzní fórum

Diskuzní fórum

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 9. 2021

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 7 až 3°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 17
DNES: 73
TÝDEN: 669
CELKEM: 1667786

Bannery

Evropská databanka

CzechPoint

Informační centrum Letovice

dTEST

Obsah

Zámecký park Letovice

 

Aktuality - informace pro veřejnost:

Podzimní údržba stromů v zámeckém parku v rámci akce "Letovice - zámecký park, ošetření stromů - etapa I. "

  • Od 1.10. do 30.11.2021 proběhne v zámeckém parku ořez stromů a dále kácení několika nebezpečných stromů, rostoucích v centrální části parku. Ošetření bude provedeno u celkem 28 ks stromů označených žlutým štítkem, přičemž kácení (celkem 11 ks) se dotkne stromů, které byly v průběhu léta označeny výstražnými informačními tabulkami upozorňující na stav stromů.
  • Stromy určené ke kácení jsou dle posouzení společnosti SAFE TREES s.r.o. nebezpečné, přičemž s ohledem na zjištěné vady, které představují ohrožení pro návštěvníky. Jedná se o defekty způsobené napadením báze kmene a kořenů dřevokaznými houbami např. dřevomorem kořenovým, a dále stromy, které jsou zcela uschlé či dochází k jejich vývratu. Tyto nebezpečné stromy se nachází v nejvíce frekventovaných místech, přiemž jejich zachování není s ohledem na poškození možné (např. sesazení stromu na torzo apod.).
  • U 17 ks stromů bude provedena péče spočívající v ořezech suchých větví či nebezpečných větví a instalaci vazeb do korun stromů.
  • Práce se dotknou především okolí cest ve spodní a střední části parku, tj. pod kynologickým cvičištěm, dále v okolí cesty ve směru na zámeckou a v okolí cesty ve střední části parku ve směru ke kynologickém cvičišti (tj. pod dětským hřištěm).
  • Stromy, u kterých bude provedeno ošetření, si lze prohlédnout na odkazu: Stromy pod kontrolou. Ve výpisu chybí 1 ks uschlého akátu v těsné blízkosti altánu v zadní části kynologického parku.
  • S ohledem na bezpečnost prosíme návštěvníky, aby se nepřibližovali k místů, kde budou prováděny arboristické práce.

 

V následujících letech budeme provádět každoroční odborné ošetření a to dle návrhu péče o stromy stanovené v inventarizaci stromů od společnosti. Cílem je zachování stávajících vzrostlých dřevin a postupné vnášení nových výsadeb, do uvolněných míst. Práce vždy budou probíhat napříč celým parkem, a to tak, aby nedošlo k narušení rázu zámeckého parku. Zámecký park je zelým klenotem Letovic a zajištěním odborného arboristického ošetření stromů věříme, že se nám podaří zajistit existenci parku i pro děti našich dětí.

Za veškerá případná omezení návštěvníků se předem omlouváme, 

 

  • S ohledem na stáří stromů v zámeckém parku a dále s ohledem na nepředvídatelné výkyvy počasí v posledních letech (např. déle trvající déšť, přívalové deště, silný vítr až vichřice, nárazový vítr, vrstva námrazy na dřevinách atd.) se nedoporučuje vstup do Zámeckého parku a dále do veškerých ploch veřejné zeleně na území Města Letovice po dobu trvání těchto situací až do doby likvidace případných škod.  Uvedeným místům se vyhýbejte a dbejte na svoje bezpečí! Dřeviny se mohou vyvracet, může dojít k pádu větví, kmenů, zlomům. I ležící a nakloněné stromy mohou být nebezpečné. Do prostoru s poškozenými či spadlými, zavěšenými či jinak poškozenými dřevinami nevstupujte do doby odstranění nebezpečí.

 

  • V případě dalších informací o plánovaných pracích v zámeckém parku se můžete obrátit na Mgr. Radka Blažka, na tel. čísle 516 482 244 nebo 731 182 986, případně na emailu: mu.blazek@letovice.net.

 


Historie zámeckého parku:

Současná podoba zámeckého parku v Letovicích je výsledkem práce mnoha generací. Mírné svahy, které se od zámku sklánějí až k nivě řeky Svitavy, byly v minulosti spolu s parkem uměle upravovány a modelovány budováním cest, teras, stupňů, zídek, jezírka apod. První zmínky o využívání tohoto území sahají až do počátku 13. století., ovšem dle nálezu sekeromlatu je možné usuzovat, že území zámeckého kopce osídlili již první zemědlci v době kamenné (eneolitu). Jisté je, že již od dávných dob bylo území kopce, na kterém stojí dnešní zámek poměrně intenzivně využíváno a postupně přetvářeno do dnešní podoby. Přímo o historii zámku se mohou zájemci více dozvědět na internetových stránkách Zámku Letovice, jenž je v současnoti ve vlastnictví a péči pana Bohumila Vavříčka.

Dle písemných pramenů se za rodu Blümegenů (1724–1820) na místě parku nacházela barokní zámecká zahrada, která se značně lišila od současné podoby zámeckého parku. Zámecká zahrada byla původně rozvinuta na jižním svahu hradního kopce a sevřena do obdélníkového tvaru hradební zdí s nárožními baštami. Z nárožních bašt se dochovala do dnešních dní pouze jediná (u kynologického hřiště). Původní zahrada byla přísně formální, vyznačovala se stříhanými a tvarovanými dřevinami, stěnami a dlouhou alejí k řece, která navazovala na okolní krajinu. Původní podobu zámecké zahrady zachycují císařské otisky stabilitního katastru z roku 1824, jejichž kopie si můžete prohlédnout níže v sekci archivní fotografie a letecké snímky. Jako zajímavostl lze úvést to, že jižní svahy pod zámkem (pod původní formální zahradou směrem k řece) byly dlouhodobě využívány jako chmelnice, přičemž chmel se zde pěstoval až do roku 1830.

Kolem roku 1826 byla původní formální zahrada změněna na ovocný sad. Ten však neměl dlouhého trvání. Krátce po založení ovocného sadu započal Gustav Kálnoky s úpravami na téměř celém zámeckém návrší. Výsledkem bylo přetvoření původního formální zámeckého parku v rozsáhlý, přírodně krajinářský park, který byl na přelomu 19. a 20. století obohacen i o mnoho cizokrajných dřevin. Z těchto dřevin se však do současnosti zachovala poměrně malá část v podobě zbytků starých porostů (např. solitérní tisy či nahokvětec). V parku se esteticky střídají velké palouky se solitéry a skupinami stromů. Díky této kompozici se tak  Letovický zámecký park řadí mezi jeden z nejkrásnějších v České republice.


Zámecký park jako přírodní památka:

S ohledem na regionálním význam přírodě blízkých společenstev nařízením Okresního úřadu Blansko č. 6/96 vyhlášen zámecký park přírodní památkou pod označením PP Park Letovice. Pro celý park je stanoven Jihomoravským krajem tzv. Plán péče pro přírodní památku, který je stanoven vždy na období 10 let.  Schválování plánu péče probíhá ve správním řízení, kdy vlastníci a  ekologické spolky mohou přidávat své návrhy a připomínky, které následně Jihomoravský kraj do plánu zapracuje. Současný plán péče je platný pro období 2015 - 2024, přičemž slouží jako podklad pro stanovení nejvhodnějšího postupu prací v zámeckém parku. Plánem péče je park rozdělen do několika segmentů, které vyžadují rozdílné zásahy (např. centrální parková úprava, areál bývalých zahrádek, mokřadní lada, ovocné sady a přírodě blízké porosty listnáčů).


Zámecký park jako kulturní památka:

Park je nemovitou kulturní památkou chráněnou od 3.5.1958, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 0506 a je pod odborným dohledem Památkového ústavu v Brně. Péče o dřeviny a celkový vzhled zámeckého parku probíhá v souladu se Studií obnovy zámeckého parku, na základě které byl zpracován Projekt regenerace památkově chráněného parku. Tento projekt slouží jako podklad, podle kterého se provádí pravidelná údržba této významné přírodní i kulturní památky. 


Péče o zámecký park:

I přes zanedbání údržby po roce 1945, což vedlo k následnému zpustnutí některých částí parku, se řadí zámecký park k nejcennějším v kraji. Majitelem parku je město Letovice, v jehož režii probíhá pravidelná péče o park. Ta spočívá v pravidelném kosení trávníku  a v konzervaci stávajících porostů spojenou s odstraňováním náletových dřevin v porostech (především invazivního akátu). Vzhledem ke stáří stromů a jejich stavu v centrální části parku vzniká významné riziko ohrožení provozní bezpečnosti způcobené zejména potencionální možností pádu větví nebo i celých stromů. Toto riziko je pochopitelně vyšší při silném větru, námraze, apod. Stále častěji se objevují tyto případy právě v místech hojně navštěvovaných turisty. Proto město každoročně v době vegetace provádí ořezy suchých či defektních větví. Mimo jiné také nechává na základě konzultace s arboristy instalovat bezpečnostní či dynamické stromové vazby. Mimo jiné také na základě konzultací s Jihomoravským krajem probíhá odstraňování uschlých či provozně nebezpečných stromů.

Mimo to probíhá v parku pravidelná dosatba nových vzrostlých stromů, která respektuje záměr přiblížit prostorové uspořádání co nejvíce stavu, jaký je zadokumentován na leteckých snímcích z roku 1938. Většina dosadeb je navržena dovnitř jednotlivých porostů nebo jako náhrada za uhynulé solitéry. Druhová skladba respektuje v co největší míře stávající složení porostů. Základem dosadeb jsou domácí druhy dřevin s převahou buku, dubu a javoru. Mimo jiné dochází k drobné výsadbě exotů, které v menší míře do parku nesporně patří (např. ambroň západní, lilijovník tulipánokvětý nebo jinan dvoulaločný).