#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Projekty z fondů EU

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Diskuzní fórum

Diskuzní fórum

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Aktuální počasí

dnes, sobota 2. 3. 2024
slabý déšť 10 °C 8 °C
neděle 3. 3. zataženo 12/7 °C
pondělí 4. 3. slabý déšť 9/4 °C
úterý 5. 3. jasno 8/1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:556
TÝDEN:4214
CELKEM:2466517

Bannery

Evropská databanka

CzechPoint

Informační centrum Letovice

dTEST

Obsah

Zámecký park Letovice

 

Aktuality - informace pro veřejnost:

 

  • S ohledem na stáří stromů v zámeckém parku a dále s ohledem na nepředvídatelné výkyvy počasí v posledních letech (např. déle trvající déšť, přívalové deště, silný vítr až vichřice, nárazový vítr, vrstva námrazy na dřevinách atd.) se nedoporučuje vstup do Zámeckého parku a dále do veškerých ploch veřejné zeleně na území Města Letovice po dobu trvání těchto situací až do doby likvidace případných škod.  Uvedeným místům se vyhýbejte a dbejte na svoje bezpečí! Dřeviny se mohou vyvracet, může dojít k pádu větví, kmenů, zlomům. I ležící a nakloněné stromy mohou být nebezpečné. Do prostoru s poškozenými či spadlými, zavěšenými či jinak poškozenými dřevinami nevstupujte do doby odstranění nebezpečí.

 

  • V případě dalších informací o plánovaných pracích v zámeckém parku se můžete obrátit na Mgr. Radka Blažka, na tel. čísle 516 482 244 nebo 731 182 986, případně na emailu: mu.blazek@letovice.net.

 

  • V listopadu 2023 budou prováděny ořezy větví stromů v zámeckém parku.  Opětovně se práce budou soustředit do okolí cest a pěšin. Již nyní jsou vybrané stromy označeny cedulkami.

 

  • S ohledem na okousané havarijní vrby od bobra evropského v úseku mezi Letovickou ČOV a Tylexem (podél státní silnice I/43) bude průběžně probíhat odstraňování nakousaných vrb. S ohledem na nepředvídatelnou aktivitu bobrů u dosud nepoškozených stromů prosíme občany o zvýšenou ostražitost v tomto úseku. Informace o bobrovi můžete nalézt zde: BOBR

 


Historie zámeckého parku:

Současná podoba zámeckého parku v Letovicích je výsledkem práce mnoha generací. Mírné svahy, které se od zámku sklánějí až k nivě řeky Svitavy, byly v minulosti spolu s parkem uměle upravovány a modelovány budováním cest, teras, stupňů, zídek, jezírka apod. První zmínky o využívání tohoto území sahají až do počátku 13. století., ovšem dle nálezu sekeromlatu je možné usuzovat, že území zámeckého kopce osídlili již první zemědlci v době kamenné (eneolitu). Jisté je, že již od dávných dob bylo území kopce, na kterém stojí dnešní zámek poměrně intenzivně využíváno a postupně přetvářeno do dnešní podoby. Přímo o historii zámku se mohou zájemci více dozvědět na internetových stránkách Zámku Letovice, jenž je v současnoti ve vlastnictví a péči pana Bohumila Vavříčka. Další fotografie zámku z doby dávné i nedávné můžete nalézt na následujícím odkazu: https://www.hrady.cz/zamek-letovice/galerieo/9909 

Dle písemných pramenů se za rodu Blümegenů (1724–1820) na místě parku nacházela barokní zámecká zahrada, která se značně lišila od současné podoby zámeckého parku. Zámecká zahrada byla původně rozvinuta na jižním svahu hradního kopce a sevřena do obdélníkového tvaru hradební zdí s nárožními baštami. Z nárožních bašt se dochovala do dnešních dní pouze jediná (u kynologického hřiště). Původní zahrada byla přísně formální, vyznačovala se stříhanými a tvarovanými dřevinami, stěnami a dlouhou alejí k řece, která navazovala na okolní krajinu. Původní podobu zámecké zahrady zachycují císařské otisky stabilitního katastru z roku 1824, jejichž kopie si můžete prohlédnout níže v sekci archivní fotografie a letecké snímky. Jako zajímavostl lze úvést to, že jižní svahy pod zámkem (pod původní formální zahradou směrem k řece) byly dlouhodobě využívány jako chmelnice, přičemž chmel se zde pěstoval až do roku 1830.

Kolem roku 1826 byla původní formální zahrada změněna na ovocný sad. Ten však neměl dlouhého trvání. Krátce po založení ovocného sadu započal Gustav Kálnoky s úpravami na téměř celém zámeckém návrší. Výsledkem bylo přetvoření původního formální zámeckého parku v rozsáhlý, přírodně krajinářský park, který byl na přelomu 19. a 20. století obohacen i o mnoho cizokrajných dřevin. Z těchto dřevin se však do současnosti zachovala poměrně malá část v podobě zbytků starých porostů (např. solitérní tisy či nahokvětec). V parku se esteticky střídají velké palouky se solitéry a skupinami stromů. Díky této kompozici se tak  Letovický zámecký park řadí mezi jeden z nejkrásnějších v České republice.


Zámecký park jako přírodní památka:

S ohledem na regionálním význam přírodě blízkých společenstev nařízením Okresního úřadu Blansko č. 6/96 vyhlášen zámecký park přírodní památkou pod označením PP Park Letovice. Pro celý park je stanoven Jihomoravským krajem tzv. Plán péče pro přírodní památku, který je stanoven vždy na období 10 let.  Schválování plánu péče probíhá ve správním řízení, kdy vlastníci a  ekologické spolky mohou přidávat své návrhy a připomínky, které následně Jihomoravský kraj do plánu zapracuje. Současný plán péče je platný pro období 2015 - 2024, přičemž slouží jako podklad pro stanovení nejvhodnějšího postupu prací v zámeckém parku. Plánem péče je park rozdělen do několika segmentů, které vyžadují rozdílné zásahy (např. centrální parková úprava, areál bývalých zahrádek, mokřadní lada, ovocné sady a přírodě blízké porosty listnáčů).


Zámecký park jako kulturní památka:

Park je nemovitou kulturní památkou chráněnou od 3.5.1958, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 0506 a je pod odborným dohledem Památkového ústavu v Brně. Péče o dřeviny a celkový vzhled zámeckého parku probíhá v souladu se Studií obnovy zámeckého parku, na základě které byl zpracován Projekt regenerace památkově chráněného parku. Tento projekt slouží jako podklad, podle kterého se provádí pravidelná údržba této významné přírodní i kulturní památky. 


Péče o zámecký park:

I přes zanedbání údržby po roce 1945, což vedlo k následnému zpustnutí některých částí parku, se řadí zámecký park k nejcennějším v kraji. Majitelem parku je město Letovice, v jehož režii probíhá pravidelná péče o park. Ta spočívá v pravidelném kosení trávníku  a v konzervaci stávajících porostů spojenou s odstraňováním náletových dřevin v porostech (především invazivního akátu). Vzhledem ke stáří stromů a jejich stavu v centrální části parku vzniká významné riziko ohrožení provozní bezpečnosti způcobené zejména potencionální možností pádu větví nebo i celých stromů. Toto riziko je pochopitelně vyšší při silném větru, námraze, apod. Stále častěji se objevují tyto případy právě v místech hojně navštěvovaných turisty. Proto město každoročně v době vegetace provádí ořezy suchých či defektních větví. Mimo jiné také nechává na základě konzultace s arboristy instalovat bezpečnostní či dynamické stromové vazby. Mimo jiné také na základě konzultací s Jihomoravským krajem probíhá odstraňování uschlých či provozně nebezpečných stromů.

Mimo to probíhá v parku pravidelná dosatba nových vzrostlých stromů, která respektuje záměr přiblížit prostorové uspořádání co nejvíce stavu, jaký je zadokumentován na leteckých snímcích z roku 1938. Většina dosadeb je navržena dovnitř jednotlivých porostů nebo jako náhrada za uhynulé solitéry. Druhová skladba respektuje v co největší míře stávající složení porostů. Základem dosadeb jsou domácí druhy dřevin s převahou buku, dubu a javoru. Mimo jiné dochází k drobné výsadbě exotů, které v menší míře do parku nesporně patří (např. ambroň západní, lilijovník tulipánokvětý nebo jinan dvoulaločný).

V následujících letech budeme provádět každoroční odborné ošetření a to dle návrhu péče o stromy stanovené v inventarizaci stromů od společnosti. Cílem je zachování stávajících vzrostlých dřevin a postupné vnášení nových výsadeb, do uvolněných míst. Práce vždy budou probíhat napříč celým parkem, a to tak, aby nedošlo k narušení rázu zámeckého parku. Zámecký park je zelým klenotem Letovic a zajištěním odborného arboristického ošetření stromů věříme, že se nám podaří zajistit existenci parku i pro děti našich dětí.

Revitalizace zahrádek v zámeckém parku:

Na počátku roku 2022 započalo město Letovice revitalizací terasovité části horní a střední části jihozápadního svahu, v těsné blízkosti zámku. Zahrádky sloužily do druhé světové války jako zeleninové zahrádky, po válce následně sloužili i nadále jako zahrádky přilehlého zahradnictví. Po roce 2000 se postupně přestával areál využívat, čímž došlo k rozšiřování ruderálních druhů rostlin především v okrajových částech pozemku. Město Letovice získalo do vlastnictví areál v roce 2019,  přičemž do konce roku 2021 dobíhala platnost pachtovních smluv s předchozími nájemci. Město by rádo do budoucna zpřístupnilo areál zahrádek veřejnosti, a zabránit dalšímu pustnutí.

Za účelem nalezení smysluplného využití prostor a budoucí údržby si nechalo město vyhotovit studii využití území s následou výsadbou ovocných stromů.  Protože se jedná o kulturní památku, není možné bezmyšlenkovitě vysázet stromy. Před samotnou výsadbou je nutné uvážit budoucí udržitelnost. Snahou města je navrátit lokalitu do stavu blízkému historické podobě. Náhled budoucí podoby výsadby můžete naléz zde: návrh výsadby

Nyní se nacházíme na počátku cesty, kde v rámci vlastních sil (Technické služby Letovice) provedeme likvidaci vybraných náletů dřevin (akáty, šípkové keře apod.), které dusí staré výsadby ovocných stromů (švestky, jabloně, třešně). Následně provedeme úklid pestré škály odpadů, které předchozí nájemníci na místě zanechali. Následně bude zahájena pravidelná seč prováděna minimálně 2x ročně.

V další etapě bychom rádi provedli výsadbu ovocných stromů dle schématu. Nejzajímavějším prvkem ve výsadbě bude realizace třešňové (stromové) kaple, která bude vysazena na travnaté terase nad švestkovým sadem. Okrasné višně, které bohatě kvetou zjara, ale drobné květy se objevují i v zimě či na podzim vytvoří časem klenbu kaple. Travnatý pás doplněný o lavičky pak bude vytvářet nové relaxační zákoutí, jako dnes přestavuje zámecký rybníček.

Další informace o zámeckém parku, zámku a blízkém okolí Letovic můžete nalézt v článku zveřejněném v Blanenském deníku: https://blanensky.denik.cz/serialy/plan-komunistu-hangary-v-zameckem-parku-v-letovicich-20120728-8ba2.html