#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Projekty z fondů EU

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Diskuzní fórum

Diskuzní fórum

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Aktuální počasí

Počasí dnes:

13. 6. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 16
DNES: 233
TÝDEN: 3731
CELKEM: 1608987

Bannery

Evropská databanka

CzechPoint

Informační centrum Letovice

dTEST

Obsah

Zámecký park Letovice

 

Aktuality - informace pro veřejnost:

  • V týdnu od pondělí 21.6. do neděle 27.6.2021 bude probíhat v zámeckém parku údžba vzrostých stromů v okolí cestiček napříč parkem za pomoci plošiny. Údržbou se rozumí provádění zdravotních a bezpečnostních ořezů arboristy v návaznosti na plán péče o vzrostlé stromy stanovené v inventarizaci stromů od společnosti SAFE TREES s.r.o.  Primárně bude probíhat ořez suchých či nebezpečných větví. V případě špatného počasí se můžou práce protáhnout. Prosíme občany aby při pohybu v parku dbali zvýšené opatrnosti a nepřibližovali se do pracoviště arboristů.

 

  • Na základě častých dotazů občanů týkajících se svateb, resp. tématických focení v zámeckém parku se v období od 10.6 do 20.6. a následně od 28.6. do 19.8. neplánují žádné zásadní zásahy. Údržba bude probíhat pouze ve všedních dnech a to v podobě sekání travnatých ploch. 

 

  • S ohledem na zjištění učiněná v inventarizaci dřevin z počátku června 2021 žádáme občany o maximální obezřetnost při pohybu v okolí sprejem a výstražnými tabulkami označených stromů v zámeckém parku. Na základě prověření zdravotního stavu certifikovanými odborníky nelze stromy v porostu zachovat pomocí vazeb či ořezů a stromy tak bude nutné pokácet. To je dáno především pokročilou fází hniloby u báze kmene, což ve spojení s defektním větvením vyvolává nebezpečí.  Další informace, včetně informace o jejich umístění v parku naleznete níže, v sekci Ošetření a příprava na kácení nebezpečných dřevin v zámeckém parku 2021. Jejich pokácení plánujeme s ohledem na hnízdění ptáků až na konec srpna 2021 (odhad od 19.8.). V případě, že dojde ke zhoršení zdravotního stavu, či provozní bezpečnosti (např. po bouřkách či větru) bude kácení s ohledem na bezpečnost provedeno v nejbližším možném termínu.

 

  • S ohledem na stáří stromů i nadále platí upozornění na zdržení se vstupu a pohybu po zámeckém parku při zvýšených povětrnostních podmínkách. Ačkoliv město Letovice kontinuálně provádí péči spočívající v ořezech a kácení nebezpečných stromů, i nadále však hrozí riziko pádu větví nebo vývratu při velkém větru či letních bouřkách. 

 

  • V případě dalších informací o plánovaných pracích v zámeckém parku se můžete obrátit na Mgr. Radka Blažka, na tel. čísle 516 482 244 nebo 731 182 986, případně na emailu: mu.blazek@letovice.net.

 


Historie zámeckého parku:

Současná podoba zámeckého parku v Letovicích je výsledkem práce mnoha generací. Mírné svahy, které se od zámku sklánějí až k nivě řeky Svitavy, byly v minulosti spolu s parkem uměle upravovány a modelovány budováním cest, teras, stupňů, zídek, jezírka apod. První zmínky o využívání tohoto území sahají až do počátku 13. století., ovšem dle nálezu sekeromlatu je možné usuzovat, že území zámeckého kopce osídlili již první zemědlci v době kamenné (eneolitu). Jisté je, že již od dávných dob bylo území kopce, na kterém stojí dnešní zámek poměrně intenzivně využíváno a postupně přetvářeno do dnešní podoby. Přímo o historii zámku se mohou zájemci více dozvědět na internetových stránkách Zámku Letovice, jenž je v současnoti ve vlastnitcví a péči pana Bohumila Vavříčka.

Dle písemných pramenů se za rodu Blümegenů (1724–1820) na místě parku nacházela barokní zámecká zahrada, která se značně lišila od současné podoby zámeckého parku. Zámecká zahrada byla původně rozvinuta na jižním svahu hradního kopce a sevřena do obdélníkového tvaru hradební zdí s nárožními baštami. Z nárožních bašt se dochovala do dnešních dní pouze jediná (u kynologického hřiště). Původní zahrada byla přísně formální, vyznačovala se stříhanými a tvarovanými dřevinami, stěnami a dlouhou alejí k řece, která navazovala na okolní krajinu. Původní podobu zámecké zahrady zachycují císařské otisky stabilitního katastru z roku 1824, jejichž kopie si můžete prohlédnout níže v sekci archivní fotografie a letecké snímky. Jako zajímavostl lze úvést to, že jižní svahy pod zámkem (pod původní formální zahradou směrem k řece) byly dlouhodobě využívány jako chmelnice, přičemž chmel se zde pěstoval až do roku 1830.

Kolem roku 1826 byla původní formální zahrada změněna na ovocný sad. Ten však neměl dlouhého trvání. Krátce po založení ovocného sadu započal Gustav Kálnoky s úpravami na téměř celém zámeckém návrší. Výsledkem bylo přetvoření původního formální zámeckého parku v rozsáhlý, přírodně krajinářský park, který byl na přelomu 19. a 20. století obohacen i o mnoho cizokrajných dřevin. Z těchto dřevin se však do současnosti zachovala poměrně malá část v podobě zbytků starých porostů (např. solitérní tisy či nahokvětec). V parku se esteticky střídají velké palouky se solitéry a skupinami stromů. Díky této kompozici se tak  Letovický zámecký park řadí mezi jeden z nejkrásnějších v České republice.


Zámecký park jako přírodní památka:

S ohledem na regionálním význam přírodě blízkých společenstev nařízením Okresního úřadu Blansko č. 6/96 vyhlášen zámecký park přírodní památkou pod označením PP Park Letovice. Pro celý park je stanoven Jihomoravským krajem tzv. Plán péče pro přírodní památku, který je stanoven vždy na období 10 let.  Schválování plánu péče probíhá ve správním řízení, kdy vlastníci a  ekologické spolky mohou přidávat své návrhy a připomínky, které následně Jihomoravský kraj do plánu zapracuje. Současný plán péče je platný pro období 2015 - 2024, přičemž slouží jako podklad pro stanovení nejvhodnějšího postupu prací v zámeckém parku. Plánem péče je park rozdělen do několika segmentů, které vyžadují rozdílné zásahy (např. centrální parková úprava, areál bývalých zahrádek, mokřadní lada, ovocné sady a přírodě blízké porosty listnáčů).


Zámecký park jako kulturní památka:

Park je nemovitou kulturní památkou chráněnou od 3.5.1958, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 0506 a je pod odborným dohledem Památkového ústavu v Brně. Péče o dřeviny a celkový vzhled zámeckého parku probíhá v souladu se Studií obnovy zámeckého parku, na základě které byl zpracován Projekt regenerace památkově chráněného parku. Tento projekt slouží jako podklad, podle kterého se provádí pravidelná údržba této významné přírodní i kulturní památky. 


Péče o zámecký park:

I přes zanedbání údržby po roce 1945, což vedlo k následnému zpustnutí některých částí parku, se řadí zámecký park k nejcennějším v kraji. Majitelem parku je město Letovice, v jehož režii probíhá pravidelná péče o park. Ta spočívá v pravidelném kosení trávníku  a v konzervaci stávajících porostů spojenou s odstraňováním náletových dřevin v porostech (především invazivního akátu). Vzhledem ke stáří stromů a jejich stavu v centrální části parku vzniká významné riziko ohrožení provozní bezpečnosti způcobené zejména potencionální možností pádu větví nebo i celých stromů. Toto riziko je pochopitelně vyšší při silném větru, námraze, apod. Stále častěji se objevují tyto případy právě v místech hojně navštěvovaných turisty. Proto město každoročně v době vegetace provádí ořezy suchých či defektních větví. Mimo jiné také nechává na základě konzultace s arboristy instalovat bezpečnostní či dynamické stromové vazby. Mimo jiné také na základě konzultací s Jihomoravským krajem probíhá odstraňování uschlých či provozně nebezpečných stromů.

Mimo to probíhá v parku pravidelná dosatba nových vzrostlých stromů, která respektuje záměr přiblížit prostorové uspořádání co nejvíce stavu, jaký je zadokumentován na leteckých snímcích z roku 1938. Většina dosadeb je navržena dovnitř jednotlivých porostů nebo jako náhrada za uhynulé solitéry. Druhová skladba respektuje v co největší míře stávající složení porostů. Základem dosadeb jsou domácí druhy dřevin s převahou buku, dubu a javoru. Mimo jiné dochází k drobné výsadbě exotů, které v menší míře do parku nesporně patří (např. ambroň západní, lilijovník tulipánokvětý nebo jinan dvoulaločný).